donderdag 6 april 2017

Het UBO-register: lastenverzwaring of oplossing?

De verplichte registratie van de ultimate beneficial owner (ubo) komt steeds dichterbij. Onlangs is het wetsontwerp implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden ter consultatie aangeboden.

In Europa verwacht men enorme opsporingstechnische voordelen te kunnen behalen als duidelijk is welke uiteindelijke belanghebbenden achter welke ondernemingen schuilgaan.

De harde realiteit is dat dit soort wetgeving een enorme lastenverzwaring op het bedrijfsleven legt en dat de personen voor wie dit daadwerkelijk bedoeld is, doorgaans ook niet erg onder de indruk zijn van het overtreden van deze wet, hun business is juist het overtreden van wetten en regels. Nagenoeg iedere onderneming moet bij het handelsregister gaan aangeven wie de ubo is, gestaafd met de nodige bewijsmaterialen. En is er uiteindelijk geen ubo, dan moet er toch een persoon worden ingeschreven.

Dan zou je zeggen: als de ubo geregistreerd is in het handelsregister, mag het bedrijfsleven bij het verplichte cliëntenonderzoek daar “uitsluitend” op afgegaan.

Niets is echter minder waar, want in artikel II van het wetsontwerp is het volgende opgenomen: “bij het verrichten van het cliëntenonderzoek verlaten de instellingen zich NIET uitsluitend op de informatie in het handelsregister […]. Dus het bedrijfsleven wordt aan de ene kant verplicht het register te vullen en het bedrijfsleven mag aan de andere kant niet uitsluitend op het register afgaan. Dat betekent dubbele lasten: immers de last van het vullen (en bijhouden van het register) EN de last van het cliëntenonderzoek voor grote groepen ondernemingen en dienstverleners, welke last zij zullen doorbelasten aan het bedrijfsleven.

Afgescheiden van het feit dat met het ubo-register het Grootste Datalek Ooit wordt gelegaliseerd, is dit het failliet van de regeling. Als de maatschappij wordt verplicht in een openbaar register informatie bloot te geven, zou je mogen verwachten dat degene die met die informatie moet werken daar ook op mag afgaan. Door deze escape lijkt de wetgever te willen zeggen dat zij weinig vertrouwen heeft in de waarde van de registraties.

 

Foto © gt8073a

Start direct

Aanmelden is heel eenvoudig!

aanmelden

Blijf op de hoogte!

Alles over registratie van aandeelhouders en UBO's EN inclusief 5 GRATIS Compliance Tips!

ja graag!