UBO-register

Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees parlement en de raad verplicht de lidstaten tot wetgeving op grond waarvan bedrijven moeten aangeven wie hun UBO is. De richtlijn moet voor juni 2017 worden geïmplementeerd. Dit komt voort uit de wens om criminaliteit/terrorisme te bestrijden.

De instelling van het UBO-register houdt de gemoederen bezig. Daarom wijden wij in ons kenniscentrum een heel item aan dit onderwerp.