Wetgeving UBO-Register

Het UBO-register dient te worden ingevoerd ter uitvoering van de 4de anti witwasrichtlijn: RICHTLIJN (EU) 2015/849 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Het wetsonwerp van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden ligt ter consultatie voor, klik HIER

Voor de tekst van de richtlijn klik HIER

Voor de Nederlandse vertaling (pdf), klik HIER

Voor de voorgestelde wijzigingen in de richtlijn (invoering per 1 januari 2017 en UBO naar 10% voor passieve niet financiële deelnemingen)  (pdf), klik HIER