Type een woord of een vraag:

28 resultaten voor trefwoord

ik ben not
x
 • Hoe maak ik een register van aandeelhouders aan?

   

  U kunt alleen een register van aandeelhouders aanmaken als u een BV/NV-account heeft geopend voor de vennootschap. Zie FAQ: Hoe maak ik een account voor mijn N.V. of B.V. aan?  Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, handel dan als volgt:  1. Log in op onze site met uw inlognaam en uw wachtwoord.

  2. Klik op de tab accounts (rechtsboven).

  3. Klik op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].

  4. Klik op de knop "BV/NV-accounts" (links bovenin).

  5. Klik op het derde icoontje [mutaties doorgeven] van de BV/NV-account waarvoor u het register wilt aanmaken.

  6. Stuur een PDF van uw hard copy register van aandeelhouders en de afschriften van notariële akten, besluiten en dergelijke die met het register van aandeelhouders of de daarin vermelde transacties/mutaties verband houden naar ons via de knop [Mutatie(s)] en wij maken het voor u in orde. Zie ook FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?

  Heeft u een Do-it-Yourself-abonnement, handel dan als volgt:  1. Log in op onze site met uw inlognaam en uw wachtwoord.

  2. Klik op de tab accounts (rechtsboven).

  3. Klik op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].

  4. Klik op de knop BV/NV-accounts (links bovenin).

  5. Klik op het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) [De bv / nv-account selecteren] van de BV/NV-account waarvoor u het register wilt aanmaken. Het BV/NV beheerpaneel opent zich.

  6. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren]. Nu komt u bij de gegevens van de vennootschap.

  7. Vul in het schermonderdeel "Gegevens gevolgd door de naam van de vennootschap" in het veld "Naam vennootschap" in de naam van de vennootschap, zoals die naam luidde op de datum van oprichting van de vennootschap dan wel op de datum vanaf welke dit register de gegevens van de vennootschap bevat.

  8. Selecteer in het veld "Rechtsvorm" de juiste rechtsvorm.

  9. Vul in het veld "Gevestigd te" in de statutaire zetel van de vennootschap ten tijde van de oprichting van de vennootschap dan wel ten tijde van de datum vanaf welke dit register de gegevens van de vennootschap bevat.

  10. Vul in het schermonderdeel "Het register bevat de gegevens" ofwel het eerste veld in (indien het register de gegevens bevat vanaf oprichting) ofwel het tweede veld (indien het register niet de gegevens bevat vanaf oprichting).

  11. Vul in het schermonderdeel "Akte" in het veld "Bij akte verleden voor" in de naam van de notaris die de akte van oprichting heeft getekend.

  12. Vul in het veld "Notaris te" in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van oprichting heeft getekend.

  13. Vul in het veld "Op" in de datum waarop de notaris de akte van oprichting heeft getekend.

  14. Vul in het veld "Effectief op" in de datum van oprichting van de vennootschap dan wel, indien de akte van oprichting een latere datum,waarop de oprichting effectief wordt, bevat, die betreffende datum (deze laatste variant komt zeer zelden voor).

  15. Vul in het veld "Depart. nr." in het nummer waaronder de vennootschap bekend is bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie of laat dit veld open als het nummer niet bekend is of de vennootschap niet een zodanig nummer heeft.

  16. Vul in het veld "Legal Entity Identifier (LEI)" in het Legal Entity Identifiernummer van de vennootschap als dat bekend is.

  17. Vul in het veld "RSIN" in het RSIN-nummer van de vennootschap als dat bekend is (dit nummer staat in principe vermeld op het uittreksel uit het handelsregister van de betreffende vennootschap).

  18. Vul in het veld "Int. ondernemingsregister nummer" in het internationale ondernemingsregisternummer van de vennootschap als dat bekend is.

  19. Klik op [Opslaan in concept].

  20. Klik op het tweede tabblad: [(Maatschappelijk) kapitaal].

  21. Zet een soort aandelen klaar, door te klikken op het icoontje (met het witte kruis in de groene cirkel) [Soort aandelen toevoegen] vóór de tekst "Soort aandelen toevoegen".

  22. Selecteer in het schermonderdeel (Maatschappelijk) kapitaal in het veld "Soort" de betreffende soort aandelen.

  23. Vul in het schermonderdeel (Maatschappelijk) kapitaal in het veld "Aanduiding" desgewenst een aanduiding van de aandelen in.

  24. Staat in het schermonderdeel (Maatschappelijk) kapitaal onder het veld "Aanduiding" het veld "Soort anders"?
   1. Zo nee, ga door naar stap 26.

   2. Zo ja, ga door naar stap 25.


  25. Vul in het veld "Soort anders" desgewenst de naam van de betreffende soort aandelen in.

  26. Heeft de vennootschap een maatschappelijk kapitaal?
   1. Zo ja, ga door naar stap 27.

   2. Zo nee, ga door naar stap 30.


  27. Vul in het veld "Aantal aandelen" in het aantal aandelen waaruit het maatschappelijk kapitaal van de betreffende soort aandelen bestaat.

  28. Vul in het veld "Nummering" in de nummers van de aandelen waaruit het maatschappelijk kapitaal van de betreffende soort aandelen bestaat.

  29. Ga door naar stap 31.

  30. Indien in het veld "Aantal aandelen" het cijfer 0 nog niet staat weergegeven, vul dit dan in.

  31. Selecteer in het veld "Valuta" de valuta van de betreffende soort aandelen.

  32. Vul in het veld "Nominaal bedrag" in het nominaal bedrag per aandeel van de betreffende soort aandelen.

  33. Vul in het veld "Datum mutatie" in de datum van de akte van oprichting dan wel de datum vanaf welke het register de gegevens bevat. NB!! Noteer voor uzelf de datum en het tijdstip dat u hier invult, aangezien u later in dit stappenplan deze gegevens mogelijk nog nodig heeft.

  34. Vul in de velden in de vakken "Stemrecht" en "Winstrecht" de relevante gegevens in.

  35. Is sprake van een notariële akte?
   1. Zo ja, ga door naar stap 36.

   2. Zo nee, ga door naar stap 40.


  36. Zet een vinkje in het hokje achter "Notariële akte".

  37. Vul in het veld "Naam notaris" in de naam van de notaris die de akte van oprichting heeft getekend.

  38. Vul in het veld "Plaats van vestiging" in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van oprichting heeft getekend.

  39. Vul in het veld "Datum akte" in de datum waarop de akte van oprichting is getekend.

  40. Kijk goed na wat u heeft ingevuld.

  41. Klik op [Opslaan in concept].

  42. Klik op [Sluiten]. 

  43. Bestaat het kapitaal uit meerdere soorten aandelen?
   1. Zo ja, ga dan naar stap 44.

   2. Zo nee, ga door naar stap 67.


  44. Zet een soort aandelen klaar, door te klikken op het icoontje (met het witte kruis in de groene cirkel) [Soort aandelen toevoegen] vóór de tekst "Soort aandelen toevoegen".

  45. Selecteer in het schermonderdeel (Maatschappelijk) kapitaal in het veld "Soort" de betreffende soort aandelen.

  46. Vul in het schermonderdeel (Maatschappelijk) kapitaal in het veld "Aanduiding" desgewenst een aanduiding van de aandelen in.

  47. Staat in het schermonderdeel (Maatschappelijk) kapitaal onder het veld "Aanduiding" het veld "Soort anders"?
   1. Zo nee, ga door naar stap 49.

   2. Zo ja, ga door naar stap 48.


  48. Vul in het veld "Soort anders" desgewenst de naam van de betreffende soort aandelen in.

  49. Heeft de vennootschap een maatschappelijk kapitaal?
   1. Zo ja, ga door naar stap 50.

   2. Zo nee, ga door naar stap 53.


  50. Vul in het veld "Aantal aandelen" in het aantal aandelen waaruit het maatschappelijk kapitaal van de betreffende soort aandelen bestaat.

  51. Vul in het veld "Nummering" in de nummers van de aandelen waaruit het maatschappelijk kapitaal van de betreffende soort aandelen bestaat.

  52. Ga door naar stap 54.

  53. Indien in het veld "Aantal aandelen" het cijfer 0 nog niet staat weergegeven, vul dit dan in.

  54. Selecteer in het veld "Valuta" de valuta van de betreffende soort aandelen.

  55. Vul in het veld "Nominaal bedrag" in het nominaal bedrag per aandeel van de betreffende soort aandelen.

  56. Vul in het veld "Datum mutatie" in de datum en het tijdstip dat u bij stap 33 heeft genoteerd.

  57. Vul in de velden in de vakken "Stemrecht" en "Winstrecht" de relevante gegevens in.

  58. Is sprake van een notariële akte?
   1. Zo ja, ga door naar stap 59.

   2. Zo nee, ga door naar stap 63.


  59. Zet een vinkje in het hokje achter "Notariële akte".

  60. Vul in het veld "Naam notaris" in de naam van de notaris die de akte van oprichting heeft getekend.

  61. Vul in het veld "Plaats van vestiging" in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van oprichting heeft getekend.

  62. Vul in het veld "Datum akte" in de datum waarop de akte van oprichting is getekend.

  63. Kijk goed na wat u heeft ingevuld.

  64. Klik op [Opslaan in concept].

  65. Klik op [Sluiten]. 

  66. Bestaat het kapitaal uit nog meer soorten aandelen?
   1. Zo ja, herhaal dan de stappen 44 tot en met 65 voor elke volgende soort aandelen en ga daarna door naar stap 67.

   2. Zo nee, ga door naar stap 67.


  67. Klik op het derde tabblad: [Rechthebbenden].

  68. Klik op het icoontje [een rechthebbende toevoegen] vóór de tekst: een rechthebbende toevoegen.

  69. Haal de informatie uit de beschikbare documentatie. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht.

  70. Klik op [Opslaan in concept].

  71. Klik op [Sluiten].

  72. Zijn er meer rechthebbenden?
   1. Zo ja, ga door naar stap 73.

   2. Zo nee, ga door naar stap 74


  73. Klik op het icoontje (een rechthebbende toevoegen) achter het woord actie en herhaal de stappen 69 tot en met 72 totdat alle rechthebbenden zijn ingevoerd.

  74. Nu kunt u aandelen gaan uitgeven/plaatsen. Alle voorbereidende handelingen zijn afgerond.

  75. Klik in het "BV/NV beheerpaneel" op [Rechthebbenden beheren].

  76. Klik op het eerste icoontje (de rechthebbende bewerken) vóór de rechthebbende aan wie u aandelen wilt uitgeven.

  77. Klik op het tweede tabblad: [Aandelen].

  78. Klik op het icoontje (met het witte kruis in de groene cirkel) (Geplaatst kapitaal toevoegen) van de soort aandelen die u bij de betreffende rechthebbende wilt plaatsen.

  79. Als de aandelen in onverdeeldheid worden uitgegeven, kijk dan in FAQ: De aandelen behoren tot een onverdeeldheid. Moet dat ook worden ingeschreven?

  80. Vul in het veld "Aantal aandelen" in het aantal bij deze rechthebbende geplaatste aandelen.

  81. Vul in het veld "Nummering" in de nummers van de bij deze rechthebbende geplaatste aandelen.

  82. Vul in het schermonderdeel "Gegevens mutatie" in het veld "Datum" in de datum van de akte van oprichting dan wel de datum vanaf welke het register de gegevens bevat.

  83. Indien het register de gegevens bevat vanaf de oprichting van de vennootschap of de rechthebbende de aandelen heeft verkregen bij uitgifte na oprichting, laat dan in het schermonderdeel "Gegevens mutatie" het veld "Datum erkenning" open. In alle andere gevallen, vul hier in de datum van erkenning indien bekend.

  84. Selecteer in het schermonderdeel "Gegevens mutatie" in het veld "Titel" de van toepassing zijnde variant.

  85. Zet in het schermonderdeel "Gegevens mutatie" een vinkje in het hokje achter "Notariële akte".

  86. Vul in het schermonderdeel "Notariële akte" in het veld "Naam notaris" in de naam van de notaris die de akte van oprichting heeft getekend.

  87. Vul in het schermonderdeel "Notariële akte" in het veld "Plaats van vestiging" in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van oprichting heeft getekend.

  88. Vul in het schermonderdeel "Notariële akte" in het veld "Datum" in de datum waarop de akte van oprichting is getekend.

  89. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.

  90. Klik op [Opslaan in concept].

  91. Klik op [Sluiten].

  92. U zit nog steeds in de context van de desbetreffende rechthebbende. U kunt nu het gestorte kapitaal gaan beheren. Zie het "Gestort kapitaal:"

  93. Klik in het schermonderdeel "Gestort kapitaal" op het icoontje (met het gele potlood) [Gestort kapitaal bewerken] dat staat voor het pakket aandelen waarvan u de storting wilt muteren.

  94. Vul in het veld "Gestort bedrag per aandeel" in het bedrag dat per aandeel is gestort. Is er niets op de aandelen gestort, dan vult u 0 in.

  95. Geef in het veld "Datum storting" op per welke datum de storting plaatsvond. Is er niets op de aandelen gestort, vul dan de datum van verkrijging van de aandelen in.

  96. Klik op [Opslaan in concept].

  97. Klik op [Sluiten].

  98. Herhaal de stappen 75 tot en met 97 net zolang tot alle rechthebbenden hun aandelen hebben ontvangen.

  99. Gefeliciteerd: U heeft uw register van aandeelhouders gemaakt!

  100. Klik in het "BV/NV beheerpaneel" op [Register van aandeelhouders beheren].

  101. U ziet linksboven "Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept]" twee icoontjes: een groene en een rode.

  102. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich.

  103. Kijk na of de gegevens correct zijn verwerkt.

  104. Kloppen de gegevens, dan kan dit register van aandeelhouders definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?

 • Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?

   

  Wilt u een mutatie in het register van aandeelhouders doorgeven en heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, handel dan als volgt:  1. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.

  2. Klik op de tab account (rechtsboven).

  3. Ga naar de BV/NV-account waarvoor u een mutatie wilt doorgeven.

  4. Klik op [Mutatie(s)].

   U kunt kiezen om de mutatie [Via formulier] of [via e-mail] in te dienen. Het gemakkelijkst is het om de mutaties [Via formulier] in te dienen. Het mutatieverzoek komt bij ons dan binnen in de juiste context van uw BV/NV-account, met de juiste nummers en naam.

  5. Klik op [Via formulier].

   Er opent zich een scherm.

  6. Omschrijf kort de mutatie.

  7. Klik op [Opslaan in Concept]. NB! deze handeling moet u uitvoeren voordat u een of meer bijlagen kunt aanhechten, bijvoorbeeld een PDF van een notariële akte of iets dergelijks.

  8. Klik op het icoontje (witte mapje met een groene pijl naar boven wijzend).

   U komt in het formulier Bijlagen uploaden.

  9. Klik op [Bladeren].

   U kunt nu vanaf uw computer bestanden selecteren om deze up te loaden. NB dat ons systeem alleen bepaalde soorten bestanden accepteert: PDF, Word en Excel. Bestanden met extensie .exe en dergelijke worden geweigerd.

  10. Klik op [Uploaden]. Herhaal de upload als u nog meer bestanden wilt uploaden.

  11. Klik op [Verzenden].

   U ontvangt een e-mail ter bevestiging dat wij uw instructie hebben ontvangen.


   U kunt ook uw notaris verzoeken de mutatie door te geven: Vraag uw notaris een e-mail te sturen aan stock-dock@stock-dock.nl en om in die e-mail zo gespecificeerd mogelijk aan te geven welke mutaties aangebracht moeten worden en laat hem naar een bijlage (PDF of Word-bestand) bij de e-mail verwijzen waaruit blijkt welke mutaties aangebracht moeten worden.


   Vraag uw notaris het handelsregisternummer van de vennootschap in wier register van aandeelhouders de mutaties moeten worden aangebracht in de e-mail te vermelden.

     Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, dan heeft u ervoor gekozen zelf mutaties te willen aanbrengen. U kunt Stock-Dock B.V. desalniettemin verzoeken mutaties aan te brengen. Bedenk u dat het snel kan oplopen omdat Stock-Dock B.V. voor de mutaties en verrichtingen een vergoeding in rekening brengt. U heeft namelijk geen bundel gekocht die recht geeft op een aantal mutaties/verrichtingen. Wilt u dat wij uw mutatieverzoek in behandeling nemen, stuur dan een e-mail van een bij ons bekend e-mailadres aan stock-dock@stock-dock.nl, vermeld in de onderwerpregel het handelsregisternummer van uw vennootschap en de statutaire naam, en hecht de PDF van de (notariële) stukken aan.  U kunt natuurlijk ook uw Do-it-Yourself abonnement upgraden naar een abonnement dat u echt ontzorgt, zie FAQ: Hoe kan ik mijn bundel/abonnement upgraden?

 • Hoe kan ik inzagerecht verlenen?

   

  NB!!! als iemand het wettelijke recht heeft om het register van aandeelhouders in te zien, is het verstandig deze persoon op het kantoor van de vennootschap uit te nodigen en hem onder toezicht het register van aandeelhouders te tonen zoals u dat op de website bijhoudt. U kunt desgewenst ook een PDF van het register van aandeelhouders printen (en ondertekenen) en dat (op het kantoor van de vennootschap) aan deze persoon tonen.  Het inzagerecht zoals www.stock-dock.nl dat kent, gaat verder dan het inzagerecht als bedoeld in de wet. Iemand die in www.stock-dock.nl de rol inzagerecht heeft verkregen, kan het register van aandeelhouders en alle geuploade documenten inzien en hij kan PDF's van het register van aandeelhouders maken, opslaan en verzenden.  Wilt u inzagerecht verlenen? Handel dan als volgt:  1. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.

  2. Klik op [accounts] rechtsboven.

  3. Ga naar de gewenste BV/NV-account en klik op [Register].

  4. Klik op het icoontje [Toegangsbeheer] (met de vliegtuigbordjes).

  5. Dan verschijnt de lijst met personen die toegang hebben tot de account.

  6. Staat de persoon aan wie u toegang wilt verlenen al in de lijst?
   1. Zo ja, ga dan naar stap 7.

   2. Zo nee, ga dan naar stap 8.


  7. De persoon aan wie u toegang wilt verlenen heeft al toegang. U hoeft de volgende stappen niet te nemen, tenzij u de bevoegdheid van de betreffende persoon wilt wijzigen of de toegang van de betreffende persoon tot uw account wilt beëindigen. Ga in dat geval naar stap 33.

  8. Klik op Actie met het icoontje met twee poppetjes, waarvan de groene een wit kruis in een groene cirkel vasthoudt [een toegang tot bv / nv toevoegen].

  9. Selecteer in het schermonderdeel Rechten en groep in het veld Rechten de bevoegdheid (Bestuurder of Notaris of Inzagerecht) die u de persoon wilt verlenen; zie voor het verschil FAQ: Wat is het verschil tussen inzage en toegang tot een BV/NV-account? Bestuurder of Inzagegerechtigde?

  10. Vul in het schermonderdeel Rechten en groep in het veld E-mail in het e-mailadres van de betrokken persoon.

  11. Blijft in het schermonderdeel Rechten en groep het veld Naam openstaan?
   1. Zo ja, ga door naar stap 12.

   2. Zo neen, ga door naar stap 24.


  12. Vul in het schermonderdeel Rechten en groep in het veld Naam in de naam van de betreffende persoon.

  13. Vul desgewenst in het schermonderdeel Rechten en groep in het veld Telefoon in het telefoonnummer van de betreffende persoon.

  14. Klik in het schermonderdeel Rechten en groep achter het veld Wachtwoord op de link wachtwoordgenerator.

  15. Typ desgewenst in het schermonderdeel Rechten en groep in het veld Welkomsttekst een bericht voor de betreffende persoon.

  16. Selecteer in het schermonderdeel Toegang tot accounts de betreffende vennootschap(pen). U kunt de betreffende persoon als bestuurder/notaris/inzagegerechtigde bij meer dan één BV/NV-account aanwijzen.

  17. Kijk na of u alles goed heeft ingevuld.

  18. Klik op [Opslaan]. NB!!! door deze benoeming verliest u NIET de bevoegdheid ten aanzien van de betreffende BV/NV-account(s). www.stock-dock.nl stuurt u, de bestuurder/notaris/inzagegerechtigde en indien van toepassing, de overige bestuurder(s) een e-mail waarin de benoeming van de betreffende persoon wordt bevestigd.

  19. Klik op [Sluiten].

  20. De lijst met toegangsgerechtigden verschijnt in beeld.

  21. Controleer of de betreffende persoon op deze lijst staat.

  22. Sluit het scherm door rechtsboven op het witte kruis in het zwarte rondje te klikken.

  23. U bent gereed. U hoeft de volgende stappen niet meer te zetten.

  24. Typ desgewenst in het schermonderdeel Rechten en groep in het veld Welkomsttekst een bericht voor de betreffende persoon.

  25. Selecteer in het schermonderdeel Toegang tot accounts de betreffende vennootschap(pen). U kunt de betreffende persoon als bestuurder/notaris/inzagegerechtigde bij meer dan één BV/NV-account aanwijzen.

  26. Kijk na of u alles goed heeft ingevuld.

  27. Klik op [Opslaan]. NB!!! door deze benoeming verliest u NIET de bevoegdheid ten aanzien van de betreffende BV/NV-account(s). www.stock-dock.nl stuurt u, de bestuurder/notaris/inzagegerechtigde en indien van toepassing, de overige bestuurder(s) een e-mail waarin de benoeming van de betreffende persoon wordt bevestigd.

  28. De lijst met toegangsgerechtigden verschijnt in beeld.

  29. Controleer of de betreffende persoon op deze lijst staat.

  30. Sluit het scherm door rechtsboven op het witte kruis in het zwarte rondje te klikken.

  31. Klik op [Sluiten].

  32. U bent gereed. U hoeft de volgende stappen niet meer te zetten.

  33. Wilt u de toegang van de betreffende persoon tot uw account beëindigen?
   1. Zo ja, ga dan naar stap 34.

   2. Zo nee, ga dan naar stap 38.


  34. Klik op het tweede icoontje [De toegang tot bv / nv account verwijderen] vóór de naam van de betreffende persoon.

  35. Klik op de knop Ja.

  36. Sluit het scherm door rechtsboven op het witte kruis in het zwarte rondje te klikken.

  37. U bent gereed. U hoeft de volgende stappen niet meer te zetten.

  38. Klik op het tweede icoontje [De toegang tot bv / nv account verwijderen] vóór de naam van de betreffende persoon.

  39. Klik op de knop Ja.

  40. Sluit het scherm door rechtsboven op het witte kruis in het zwarte rondje te klikken.

  41. Ga terug naar stap 3.

  Zie ook: FAQ’s:  Aan wie moet ik inzage in het register van aandeelhouders verlenen?  Wat is het verschil tussen inzage en toegang tot een BV/NV-account? Bestuurder of Inzagegerechtigde?  Wie heeft recht op een uittreksel uit het register van aandeelhouders?   

 • Hoe kan ik een document/bestand uploaden/opslaan/in de kluis opbergen/filen/bewaren?

   

  U wilt een document/bestand uploaden/opslaan/in de kluis opbergen/filen/bewaren.  1. Wilt u dat Stock-Dock B.V. dit voor u verzorgt of wilt u het zelf doen?
   1. Indien u wilt dat Stock-Dock B.V. dit voor u verzorgt, ga dan naar stap 2.

   2. Indien u het zelf wilt doen, ga dan naar stap 20. 


  2. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.

  3. Klik op de tab account (rechtsboven).

  4. Ga naar de BV/NV-account waarin u een document/bestand wilt opslaan.

  5. Klik op [Mutatie(s)].

  6. U kunt nu kiezen om de mutatie [Via formulier] of [via e-mail] in te dienen. Het is het gemakkelijkst om de mutaties [Via formulier] in te dienen. Het mutatieverzoek komt dan bij Stock-Dock B.V. binnen in de juiste context van uw BV/NV-account, met de juiste nummers en naam.

  7. Klik op [Via formulier].

  8. Er opent zich een scherm.

  9. Omschrijf uw verzoek, tik in het tekstvlak bijvoorbeeld: “svp de bijgevoegde bestanden opslaan (en koppelen aan de relevante rechtshandelingen).” 

  10. Klik op [Opslaan in Concept]. NB!!! deze handeling moet u uitvoeren voordat u een of meer bijlagen kunt aanhechten, bijvoorbeeld een PDF van een jaarrekening, een aandeelhoudersbesluit, notariële akte of iets dergelijks. 

  11. Klik op het icoontje (witte mapje met een groene pijl naar boven wijzend).

  12. U komt in het formulier Bijlagen uploaden.

  13. Klik op [Bladeren].

  14. U kunt nu vanaf uw computer bestanden selecteren om deze up te loaden. NB!!! Ons systeem accepteert alleen bepaalde soorten bestanden: PDF, Word en Excel. Bestanden met extensie .exe en dergelijke worden geweigerd.

  15. Klik op [Uploaden]. Herhaal de upload als u nog meer bestanden wilt uploaden.

  16. Klik op [Verzenden].

  17. U bent nu klaar en hoeft dus de hierna volgende stappen niet te zetten.

  18. U ontvangt een e-mail ter bevestiging dat Stock-Dock B.V. uw instructie heeft ontvangen.

  19. Stock-Dock B.V. zal uw bestanden opslaan in het documentenopslagsysteem en zoveel mogelijk het soort document als uitgangspunt nemen. Stock-Dock B.V. geeft uw bestand eventueel een andere naam, in ieder geval beginnend met de datum, bestaande uit jjjj-mm-dd, dus bijvoorbeeld 2011-06-01.

  20. Teneinde de te uploaden documenten/bestanden zoveel mogelijk in chronologische volgorde op te slaan verdient het aanbeveling dat u de naamgeving van elk te uploaden document/bestand laat beginnen met de datum, bestaande uit jjjj-mm-dd, dus bijvoorbeeld 2011-06-01. Het verdient dus aanbeveling om, voordat u de volgende stappen zet, eerst de namen van de te uploaden documenten/bestanden aan te passen. Kijk voor verdere aanwijzingen inzake de naamgeving van documenten/bestanden in FAQ:  Als ik documenten upload, moet ik ze dan een speciale naam geven?

  21. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.

  22. Klik vervolgens op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].

  23. Klik op BV/NV-accounts (links bovenin).

  24. Klik op het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) [De bv / nv-account selecteren] van de BV/NV-account waarin u documenten/bestanden wilt opslaan.

  25. Het BV/NV beheerpaneel opent zich.

  26. Klik op [Documenten beheren].

  27. Kies de map en eventueel submap waarin u het document/bestand wilt opslaan. Deze mappenstructuur is ingedeeld naar soort document.

  28. Als u bent aangekomen bij de map waarin u uw bestand wilt opslaan, klik dan op het witte icoontje met een groene cirkel met daarin een groen kruis [Upload documenten].

  29. Het scherm document beheren opent zich.

  30. Klik op de knop [Bladeren].

  31. Zoek het gewenste document/bestand in uw computer.

  32. Dubbelklik op dat document/bestand.

  33. Klik op de knop [Uploaden].

  34. U ontvangt een e-mail met de mededeling dat er een document/bestand is geupload.

  35. Sluit het scherm document beheren af door rechtsboven in dat scherm op het kruisje te klikken.

  36. Wilt u nog meer documenten/bestanden uploaden?
   1. Zo ja, doorloop voor ieder te uploaden document/bestand opnieuw de stappen 27 tot en met 36.

   2. Zo nee, ga door naar stap 37.


  37. Druk op de toets F5 om het scherm te verversen.

  38. Klik in het BV/NV beheerpaneel op Documenten beheren en kijk of de documenten/bestanden zijn opgeslagen.

 • Hoe kan ik documenten/bestanden koppelen?

   

  Stock-Dock B.V. maakt het (als enige) mogelijk om een directe relatie tussen documenten en de inschrijving in het register van aandeelhouders aan te brengen. Dat noemen we het koppelen van documenten. Een document kan aan allerlei rechtsfeiten in het register worden gekoppeld. Bijvoorbeeld: de akte van oprichting wordt gekoppeld aan (i) de gegevens van de vennootschap, (ii) het kapitaal, (iii) de  uitgifte van de eerste aandelen, en (iv) de volstorting.  Hoe kan ik documenten/bestanden koppelen?  Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, stuur dan de te koppelen documenten/bestanden aan Stock-Dock B.V., zie FAQ: Hoe kan ik een document/bestand uploaden/opslaan/in de kluis opbergen/filen/bewaren?  Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk. NB!!! Er moeten documenten/bestanden in het documentbeheersysteem van Stock-Dock B.V. zijn opgeslagen, anders kunt u geen documenten/bestanden koppelen. Zie FAQ: Hoe kan ik een document/bestand uploaden/opslaan/in de kluis opbergen/filen/bewaren?  1. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.

  2. Klik op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].

  3. Klik op BV/NV-accounts (links bovenin).

  4. Klik op het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) [De bv / nv-account selecteren] van de BV/NV-account waarin u documenten/bestanden wilt koppelen.

  5. Het BV/NV beheerpaneel opent zich.

  6. Klik op [Documenten beheren].

  7. Ga naar het document/bestand dat u wilt koppelen en klik op het PDF icoontje met het koppelkettinkje erin [Koppel document aan Register van aandeelhouders] dat achter het document/bestand staat.

  8. Het koppelscherm opent zich.

  9. Klik op het koppelteken (3 schakels van een ketting) [Koppel document] voor het rechtsfeit (inschrijving) waaraan u het document wilt koppelen. U kunt een document/bestand aan verschillende rechtshandelingen koppelen.

  10. Bent u klaar, sluit het koppelscherm af door op het kruis rechtsboven in het koppelscherm te klikken.

  11. Druk op de toets F5 om te verversen.

  12. Klik op BV/NV-accounts (links bovenin).

  13. Klik op het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) [De bv / nv-account selecteren] van de BV/NV-account waarin u de documenten/bestanden hebt gekoppeld.

  14. Het BV/NV beheerpaneel opent zich.

  15. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren].

  16. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode.

  17. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich.

  18. Kijk na of de betreffende documenten/bestanden aan de juiste rechtshandelingen zijn gekoppeld.

  Van de koppelingen ontvangt u geen bericht.  Ontkoppelen gaat op nagenoeg dezelfde wijze als koppelen, zie FAQ: Hoe kan ik documenten/bestanden ontkoppelen?  Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, dan heeft u ervoor gekozen zelf koppelingen te willen aanbrengen. U kunt Stock-Dock B.V. desalniettemin verzoeken koppelingen aan te brengen. Bedenk u dat het snel kan oplopen omdat Stock-Dock B.V. voor de koppelingen een vergoeding in rekening brengt. U heeft namelijk geen bundel gekocht die recht geeft op een aantal koppelingen. Wilt u dat wij uw koppelingenverzoek in behandeling nemen, stuur dan een e-mail van een bij ons bekend e-mailadres aan stock-dock@stock-dock.nl, vermeld in de onderwerpregel het handelsregisternummer van uw vennootschap en de statutaire naam, en hecht de PDF van de (notariële) stukken aan.  U kunt natuurlijk ook uw Do-it-Yourself abonnement upgraden naar een abonnement dat u echt ontzorgt, zie FAQ: Hoe kan ik mijn bundel/abonnement upgraden?

 • Hoe kan ik documenten/bestanden ontkoppelen?

   

  Is een document/bestand verkeerd gekoppeld, dan kan het weer worden ontkoppeld  Hoe kan ik documenten/bestanden ontkoppelen van rechtsfeiten/rechtshandelingen?  Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, stuur dan een instructie aan Stock-Dock B.V., zie FAQ: Hoe kan ik een document/bestand uploaden/opslaan/in de kluis opbergen/filen/bewaren? Wees specifiek in die instructie.  Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk.  1. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.

  2. Klik vervolgens op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].

  3. Klik op BV/NV-accounts (links bovenin).

  4. Klik op het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) [De bv / nv-account selecteren] van de BV/NV-account waarin u documenten/bestanden wilt ontkoppelen.

  5. Het BV/NV beheerpaneel opent zich.

  6. Klik op [Documenten beheren].

  7. Ga naar het document/bestand dat u wilt ontkoppelen en klik op het koppelkettinkje met drie strepen erdoor dat voor de rechtshandeling/rechtsfeit staat waarvan u het wilt ontkoppelen. Door daarop te klikken, is de ontkoppeling een feit.

  8. Bent u klaar, sluit het koppelscherm af door op het kruis rechtsboven in het koppelscherm te klikken.

  9. Druk op de toets F5 om te verversen.

  10. Klik op BV/NV-accounts (links bovenin).

  11. Klik op het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) [De bv / nv-account selecteren] van de BV/NV-account waarin u de documenten/bestanden hebt ontkoppeld.

  12. Het BV/NV beheerpaneel opent zich.

  13. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren].

  14. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode.

  15. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich.

  16. Kijk na of de betreffende documenten/bestanden op de juiste wijze zijn ontkoppeld.

  Van de ontkoppelingen ontvangt u geen bericht.  Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, dan heeft u ervoor gekozen zelf koppelingen te willen aanbrengen. U kunt Stock-Dock B.V. desalniettemin verzoeken koppelingen aan te brengen. Bedenk u dat het snel kan oplopen omdat Stock-Dock B.V. voor de koppelingen een vergoeding in rekening brengt. U heeft namelijk geen bundel gekocht die recht geeft op een aantal koppelingen. Wilt u dat wij uw koppelingenverzoek in behandeling nemen, stuur dan een e-mail van een bij ons bekend e-mailadres aan stock-dock@stock-dock.nl, vermeld in de onderwerpregel het handelsregisternummer van uw vennootschap en de statutaire naam, en hecht de PDF van de (notariële) stukken aan.  U kunt natuurlijk ook uw Do-it-Yourself abonnement upgraden naar een abonnement dat u echt ontzorgt, zie FAQ: Hoe kan ik mijn bundel/abonnement upgraden?

 • Hoe maak ik uittreksels uit het register van aandeelhouders?

   

  Het is mogelijk om 4 verschillende soorten uittreksels uit het register van aandeelhouders te maken:  1. Uittreksels met betrekking tot één rechthebbende;  2. Uittreksels over de niet volgestorte aandelen;  3. Uittreksels voor beslaglegging op de aandelen;  4. Uittreksels waarbij gegevens tot een bepaalde datum worden getoond.  Hoe?  Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord en klik op [Accounts] rechtsboven. Ga naar de gewenste BV/NV-account en klik op [Register]. Wilt u uittreksel uit een register van aandeelhouders met historie, klik dan op het eerste icoontje [register van aandeelhouders met historie tonen].  Wat voor uittreksel heeft u nodig?  1. Uittreksels met betrekking tot één rechthebbende: in de grijze balk is een uitklapmenu geplaats na de tekst: “met rechthebbende”: klik op de v en het menu klapt uit. Kies de rechthebbende waarvoor u een uittreksel wilt vervaardigen, door op de betreffende naam te klikken. Klik vervolgens op de knop [Toon]. Alle rechten van de betreffende rechthebbende worden getoond.  2. Uittreksels over de niet volgestorte aandelen: in de grijze balk is een uitklapmenu geplaats na de tekst: “met rechthebbende”: klik op de v en het menu klapt uit. Kies Niet volgestorte aandelen, door op de betreffende regel te klikken. Klik vervolgens op de knop [Toon]. Alle houders van niet volgestorte aandelen worden getoond.  3. Uittreksels voor beslaglegging op de aandelen: in de grijze balk is een uitklapmenu geplaats na de tekst: “met rechthebbende”: klik op de v en het menu klapt uit. Kies de rechthebbende wiens aandelen moeten worden beslagen, door op de betreffende naam te klikken. Klik vervolgens op de knop [Toon beslaglegging]. Er wordt een uittreksel vervaardigd met instructie voor de deurwaarder en het bestuur hoe te handelen. Zie FAQ: De deurwaarder meldt zich en wil een beslag op aandelen leggen: Wat moet ik doen?  4. Uittreksels waarbij gegevens tot een bepaalde datum worden getoond: in de grijze balk staat de tekst: Register t/m datum: voer de datum in in het vak: NB doe dat met onze afwijkende datumnotatie: jjjj-mm-dd (5 oktober 2015 = 2015-10-05). Klik vervolgens op de knop [Toon].  Zie ook FAQ’s:  Wie heeft recht op een uittreksel uit het register van aandeelhouders?  Aan wie moet ik inzage in het register van aandeelhouders verlenen?  Er zijn niet-volgestorte aandelen, wie moet ik inzage verlenen?  Hoe maak ik een PDF van een register van aandeelhouders?   

 • Wat is het verschil tussen inzage en toegang tot een BV/NV-account? Bestuurder of Inzagegerechtigde?

   

  Let op het onderscheid tussen INZAGE in het register van aandeelhouders (het tonen van het register van aandeelhouders of van bepaalde gegevens uit het register van aandeelhouders) en het VERSTREKKEN VAN EEN UITTREKSEL uit het register van aandeelhouders en het verlenen van TOEGANG tot de BV/NV-account.  Wees echter behoedzaam met wie u toegang tot de BV/NV-account geeft, vaak zal die persoon meer kunnen zien dan waar hij recht op heeft.  Let ook op het onderscheid tussen een inzagegerechtigde, een notaris en een bestuurder. Wij hebben drie rollen ingericht: bestuurders, notarissen en inzagegerechtigden. De bestuurder kan alles ten aanzien van de BV/NV-account voor zover het abonnement dat toelaat. Hij kan een register van aandeelhouders definitief maken, andere bestuurders, notarissen of inzagegerechtigden toegang verlenen, uittreksels maken, het abonnement wijzigen etc. Een notrais kan min of meer hetzelfde, behalve een register definitief maken. Een inzagegerechtigde kan het register van aandeelhouders en de opgeslagen documenten alleen inzien en er prints van maken of PDF’s en die vervolgens opslaan of delen. U kunt bijvoorbeeld uw advocaat, accountant of fiscalist een inzagerecht geven. Ook kan een inzagerecht worden verleend aan een dataroom coördinator bij een Due Diligence onderzoek. Zie ook FAQ: Aan wie moet ik inzage in het register van aandeelhouders verlenen?  Zie ook FAQ: Hoe maak ik uittreksels uit het register van aandeelhouders?  Zie ook FAQ: Er zijn niet-volgestorte aandelen, wie moet ik inzage verlenen?   

 • Hoe kan ik een beslag op aandelen doorhalen?

   

  Nota bene, als een aandeelhouder zich bij u meldt met de opdracht/het verzoek een beslag door te halen, verdient het sterke aanbeveling een advocaat te raadplegen, om te bezien of de doorhaling terecht wordt verlangd. Stock-Dock B.V. gaat niet na of de doorhaling rechtsgeldig mag geschieden, maar voert de instructie van het bestuur van de vennootschap gewoon uit.  Zie FAQ: Hoe schrijf ik het einde van een (beperkt) recht (pand/vruchtgebruik/certificaten/bestuur/beslag in)?

 • Hoe kan ik een verkrijgende verjaring inschrijven?

   

  Nota bene, als een persoon zich bij u meldt met de opdracht/het verzoek een verkrijgende verjaring van aandelen/(beperkte) rechten in te schrijven, verdient het sterke aanbeveling een advocaat te raadplegen, om te bezien of de inschrijving terecht wordt verlangd. Stock-Dock B.V. gaat niet na of de verjaring rechtsgeldig is en dientengevolge moet worden ingeschreven, maar voert de instructie van het bestuur van de vennootschap gewoon uit. De verkrijgende verjaring wordt op dezelfde wijze behandeld als een vervreemding van aandelen. De titel voor de vervreemding is verjaring.  Zie FAQ:Hoe schrijf ik een overdracht/overgang/levering/vervreemding van aandelen in?

 • De aandelen zijn verpand. Moet dat ook worden ingeschreven?

   

  Ja, de wet bepaalt dat in het register van aandeelhouders moeten worden opgenomen de namen en adressen van de pandhouders, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, en met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hen overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 2:197 en 198 Burgerlijk Wetboek toekomen.  Hoe?  Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?     Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk:  1. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.

  2. Klik op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].

  3. Klik op BV/NV-accounts (links bovenin).

  4. Klik op het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) [De bv / nv-account selecteren] van de BV/NV-account waarvoor u de verpanding wilt inschrijven.

  5. Het BV/NV beheerpaneel opent zich.

  6. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.

  7. Klik op het tabblad [Rechthebbenden].

  8. Staat de pandhouder daar tussen?
   1. Zo nee, ga door naar stap 9.

   2. Zo ja, ga door naar stap 15. 


  9. Klik op het icoontje (het poppetje met de witte plus in een groene cirkel) [een rechthebbende toevoegen].

  10. Vul het eerste tabblad in. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Haal de informatie uit de akte van verpanding.

  11. Klik op [Opslaan in concept].

  12. Klik op [Sluiten].

  13. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.

  14. Klik op het derde tabblad: [Rechthebbenden].

  15. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) [een rechthebbende bewerken] van de rechthebbende wiens aandelen moeten worden verpand.

  16. Het scherm van die rechthebbende opent zich.

  17. Klik op het tweede tabblad: [Aandelen].

  18. Het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich. Het kan zijn dat de te verpanden aandelen verdeeld zijn over verschillende pakketten aandelen (omdat zij op verschillende tijdstippen en/of bij verschillende transacties zijn verkregen. Stock-Dock B.V. voegt de verschillende pakketten van aandelen van dezelfde soort of aanduiding niet automatisch samen. Herhaal in dat geval de onderstaande stappen net zolang totdat alle te verpanden aandelen zijn verpand.

  19. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal op het eerste icoontje (met het gele potlood erop) van de soort aandelen die moeten worden verpand [Geplaatst kapitaal bewerken]. NB NIET het gestorte kapitaal beheren.

  20. Klik op het tweede tabblad: [(Beperkte) rechten verlenen].

  21. Klik op het tweede tabblad: [Pandrecht].

  22. Klik op het icoontje [Verleen (beperkt) recht aan rechthebbende] vóór de rechthebbende ten bate van wie het pandrecht wordt gevestigd.

  23. Vul in het schermonderdeel Aandelen in het veld Aantal in het aantal aandelen dat wordt verpand. Het maximale aantal te verpanden aandelen is reeds voor u ingevuld, evenals de beschikbare nummers. U kunt wel minder aandelen verpanden.

  24. Vul in het schermonderdeel Aandelen in het veld Nummering in de nummers van de aandelen die worden verpand. De beschikbare nummers zijn reeds voor u ingevuld.

  25. Heeft de pandhouder vergaderrecht?
   1. Zo ja, ga door naar stap 26.

   2. Zo nee, ga door naar stap 32.


  26. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Vergaderrecht/certificaat.

  27. Heeft de pandhouder stemrecht?
   1. Zo ja, ga door naar stap 28.

   2. Zo nee, ga door naar stap 26?.


  28. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Stemrecht.

  29. Ga door naar stap 32.

  30. Heeft de pandhouder voorwaardelijk stemrecht?
   1. Zo ja, ga door naar stap 31.

   2. Zo nee, ga door naar stap 32.


  31. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Voorwaardelijk stemrecht.

  32. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum verkrijging/mutatie in de datum van de verpanding.

  33. Is er sprake van erkenning door de vennootschap?
   1. Zo ja, ga door naar stap 34.

   2. Zo nee, ga door naar stap 35.


  34. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum erkenning in de datum van de erkenning door de vennootschap.

  35. Selecteer in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Titel de betreffende titel.

  36. Is er sprake van een notariële akte?
   1. Zo ja, ga door naar stap 37.

   2. Zo nee, ga door naar stap 41.


  37. Zet in het schermonderdeel Gegevens mutatie een vinkje in het hokje achter Notariële akte.

  38. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van verpanding heeft getekend.

  39. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van verpanding heeft getekend.

  40. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte van verpanding is getekend.

  41. Kijk goed na of u alles correct hebt ingevuld. Bent u klaar?

  42. Klik op [Opslaan in concept].

  43. Klik op [Sluiten].

  44. Indien op meer pakketten een pandrecht wordt gevestigd herhaal dan per pakket de stappen 6 tot en met 43 en ga daarna door naar stap 45.

  45. Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel.

  46. Klik op [Register van aandeelhouders beheren]. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode.

  47. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich.

  48. Kijk na of bij de aandeelhouder is vermeld dat zijn aandelen zijn bezwaard met een pandrecht.

  49. Kijk bij de pandhouder na of er is vermeld dat hij een pandrecht heeft ten laste van de aandeelhouder.

  Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?

 • De aandeelhouder is overleden. De aandelen zijn vererfd. Moet dat ook worden ingeschreven?

   

  Ja, de vererving van aandelen heeft tot gevolg dat er andere aandeelhouders zullen zijn dan de overleden aandeelhouder (erflater) en dat moet worden ingeschreven in het register van aandeelhouders.  Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?     Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk: log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord en klik op de tab accounts (rechtsboven). Klik vervolgens op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders]. Klik daarna op BV/NV-accounts (links bovenin) en selecteer het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) van de BV/NV-account waarvoor u de vererving (vervreemding aan een onverdeeldheid) wilt inschrijven. Klik op dat icoontje en het BV/NV beheerpaneel opent zich: klik op [Register van aandeelhouders beheren].  Klik vervolgens op het tabblad [Rechthebbenden]. Als de verkrijger(s) (de erfgenaam/erfgenamen) daar niet tussenstaat/staan, voer hem/hen dan op als nieuwe rechthebbende: Klik op het icoontje (het poppetje met de witte plus in een groene cirkel). Vul het eerste tabblad in. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Klik op [Opslaan in concept]. Klik vervolgens op [Sluiten]. Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Rechthebbenden beheren]. Ga hiermee door totdat alle verkrijgers (erfgenamen) zijn opgevoerd.  Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Rechthebbenden beheren].  Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) van de rechthebbende wiens aandelen zijn vererfd (de overledene). Het scherm van die rechthebbende opent zich. Klik op het tweede tabblad [Aandelen] en het aandelenbezit van deze rechthebbende (de overleden aandeelhouder) opent zich. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik op het tweede icoontje (met het rode figuurtje erop) van de soort aandelen die moeten worden vervreemd (zijn vererfd). NB NIET het gestorte kapitaal beheren. U komt in het scherm vervreemden aan: Klik op [Kies een rechthebbende} en klik op de rechthebbende aan wie de aandelen worden vervreemd (dat is dus een van de erfgenamen/verkrijgers). NB ons systeem kan maar één rechthebbende opvoeren die aandeelhouder is. De andere deelgenoten in de onverdeeldheid hebben systematisch gezien een afgeleid recht van het hoofdrecht eigendom. In de juridische realiteit hebben zij gezamenlijk de eigendom, maar in ons systeem is dat niet mogelijk. Kies degene die ook de stemrechten etcetera uitoefent jegens de vennootschap als “hoofd-rechthebbende”. Hij is dan de verkrijger met de anderen in onverdeeldheid. Vul de gegevens in. Het maximale aantal te vervreemden aandelen is reeds voor u ingevuld, evenals de beschikbare nummers. Vul in dat het betreft een algemene titel. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. (Nog NIET op opslaan in concept klikken): Klik op het tweede tabblad [Onverdeeldheid] en zet de onverdeeldheid op [ja]. Vink vervolgens de rechthebbende(n) aan die een onverdeeld aandeel heeft/hebben. Degene aan wie de aandelen worden vervreemd (de “hoofd-rechthebbende”) moet u niet aanvinken. In de tab [Algemene opmerkingen] kunt u informatie over de onverdeeldheid kwijt. Bij de bijzonderheden, onderin is een tekstvak waar die kunnen worden weergegeven, kunt u weergeven dat de erflater is overleden en wie zijn erfgenamen zijn.  Kijk alles goed na. Bent u klaar? Klik op [Opslaan in concept]. Klik vervolgens op [Sluiten].  Kijk uw werk na: Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Register van aandeelhouders beheren]. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich. Kijk na of bij de vervreemder (de overleden aandeelhouder) is vermeld dat zijn aandelen zijn vervreemd aan de gezamenlijke verkrijgers. Kijk vervolgens bij de verkrijgers of er is vermeld dat zij de aandelen in onverdeeldheid hebben verkregen.  Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?

 • De aandelen behoren tot een onverdeeldheid. Moet dat ook worden ingeschreven?

   

  Ja, een onverdeeldheid brengt met zich dat er meer dan één rechthebbende is met betrekking tot het aandeel en dat moet worden ingeschreven in het register van aandeelhouders. Ook zal een beheerregeling in het register van aandeelhouders moeten worden ingeschreven als die betreft wie de rechten jegens de vennootschap uitoefent. Doe dat in het vak “Algemene opmerking”.  Een onverdeeldheid kan op een aantal manieren ontstaan: door erfopvolging, door inbreng van aandelen in een onverdeeldheid (deze onverdeeldheden ontstaan door vervreemding), en bij de originaire verkrijging (uitgifte) van aandelen in onverdeeldheid.  Hoe schrijf ik een onverdeeldheid ontstaan door vervreemding in?  Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?     Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk: log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord en klik op de tab accounts (rechtsboven). Klik vervolgens op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders]. Klik daarna op BV/NV-accounts (links bovenin) en selecteer het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) van de BV/NV-account waarvoor u de vervreemding aan een onverdeeldheid wilt inschrijven. Klik op dat icoontje en het BV/NV beheerpaneel opent zich: klik op [Register van aandeelhouders beheren].  Klik vervolgens op het tabblad [Rechthebbenden]. Als de verkrijger(s) daar niet tussenstaat/staan, voer hem/henn dan op als nieuwe rechthebbende: Klik op het icoontje (het poppetje met de witte plus in een groene cirkel). Vul het eerste tabblad in. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Klik op [Opslaan in concept]. Klik vervolgens op [Sluiten]. Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Rechthebbenden beheren]. Ga hiermee door totdat alle verkrijgers zijn opgevoerd.  Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Rechthebbenden beheren].  Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) van de rechthebbende wiens aandelen moeten worden vervreemd. Het scherm van die rechthebbende opent zich. Klik op het tweede tabblad [Aandelen] en het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik op het tweede icoontje (met het rode figuurtje erop) van de soort aandelen die moeten worden vervreemd. NB NIET het gestorte kapitaal beheren. U komt in het scherm vervreemden aan: Klik op [Kies een rechthebbende} en klik op de rechthebbende aan wie de aandelen worden vervreemd (dat is dus een van de verkrijgers). NB ons systeem kan maar één rechthebbende opvoeren die aandeelhouder is. De andere deelgenoten in de onverdeeldheid hebben systematisch gezien een afgeleid recht van het hoofdrecht eigendom. In de juridische realiteit hebben zij gezamenlijk de eigendom, maar in ons systeem is dat niet mogelijk. Kies degene die ook de stemrechten etcetera uitoefent jegens de vennootschap als “hoofd-rechthebbende”. Hij is dan de verkrijger met de anderen in onverdeeldheid. Vul de gegevens in. Het maximale aantal te vervreemden aandelen is reeds voor u ingevuld, evenals de beschikbare nummers. U kunt wel minder aandelen vervreemden. Als het betreft een overlijden, vul dan in dat het betreft een algemene titel. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. (Nog NIET op opslaan in concept klikken): Klik op het tweede tabblad [Onverdeeldheid] en zet de onverdeeldheid op [ja]. Vink vervolgens de rechthebbende(n) aan die een onverdeeld aandeel heeft/hebben. Degene aan wie de aandelen worden vervreemd (de “hoofd-rechthebbende”) moet u niet aanvinken. In de tab [Algemene opmerkingen] kunt u informatie over de onverdeeldheid kwijt.  Kijk alles goed na. Bent u klaar? Klik op [Opslaan in concept]. Klik vervolgens op [Sluiten].  Kijk uw werk na: Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Register van aandeelhouders beheren]. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich. Kijk na of bij de vervreemder is vermeld dat zijn aandelen zijn vervreemd aan de gezamenlijke verkrijgers. Kijk vervolgens bij de verkrijgers of er is vermeld dat zij de aandelen in onverdeeldheid hebben verkregen.  Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?  Zie ook FAQ: De aandeelhouder is overleden. De aandelen zijn vererfd. Moet dat ook worden ingeschreven?  Hoe schrijf ik onverdeeldheid ontstaan door een uitgifte van aandelen in?  Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?     Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk: log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord en klik op de tab accounts (rechtsboven). Klik vervolgens op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders]. Klik daarna op BV/NV-accounts (links bovenin) en selecteer het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) van de BV/NV-account waarvoor u de uitgifte van aandelen wilt inschrijven. Klik op dat icoontje en het BV/NV beheerpaneel opent zich: klik op [Register van aandeelhouders beheren].  Als de soort aandelen die u wilt uitgeven nog niet is klaargezet, ga naar het tweede tabblad: (Maatschappelijk) kapitaal. Zet een soort aandelen klaar, door op het icoontje (met het witte kruis in de groene cirkel) van Soort aandelen toevoegen te klikken. Haal de informatie uit de statuten van de vennootschap. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht.


  Kijk goed na wat u heeft ingevuld. Klik op [Opslaan in concept]. Klik vervolgens op [Sluiten].Ga naar het derde tabblad: Rechthebbenden.  Kijk vervolgens op het tabblad [Rechthebbenden]. Als de verkrijger(s) daar niet tussenstaat(staan), voer hem(hen) dan op als nieuwe rechthebbende(n): Klik op het icoontje (het poppetje met de witte plus in een groene cirkel). Vul het eerste tabblad in. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Haal de informatie uit de akte van uitgifte van de aandelen. Klik op [Opslaan in concept]. Klik vervolgens op [Sluiten]. Herhaal totdat u alle deelgenoten in de onverdeeldheid heeft opgevoerd. Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Rechthebbenden beheren].  Nu kunt u aandelen in onverdeeldheid gaan uitgeven/plaatsen. Alle voorbereidende handelingen zijn afgerond.  Kijk op het tabblad Rechthebbenden. Of als u daar nog niet bent: Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Rechthebbenden beheren]. Klik op het icoontje vóór de “hoofd-rechthebbende” aan wie u aandelen wilt uitgeven. NB ons systeem kan maar één rechthebbende opvoeren die aandeelhouder is. De andere deelgenoten in de onverdeeldheid hebben systematisch gezien een afgeleid recht van het hoofdrecht eigendom. In de juridische realiteit hebben zij gezamenlijk de eigendom, maar in ons systeem is dat niet mogelijk. Kies degene die ook de stemrechten etcetera uitoefent jegens de vennootschap als “hoofd-rechthebbende”. Hij is dan de verkrijger met de anderen in onverdeeldheid. Klik op het tweede tabblad: Aandelen. Klik op het icoontje (met het witte kruis in de groene cirkel) van de soort aandelen die u bij de betreffende rechthebbende wilt plaatsen. Haal de informatie uit de akte van uitgifte van de aandelen. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht.  (Nog NIET op opslaan in concept klikken): Klik op het tweede tabblad [Onverdeeldheid] en zet de onverdeeldheid op [ja]. Vink vervolgens de rechthebbende(n) aan die een onverdeeld aandeel hebben. Degene aan wie de aandelen worden uitgegeven (de “hoofd-rechthebbende”) moet u niet aanvinken. In de tab [Algemene opmerkingen] kunt u informatie over de onverdeeldheid kwijt.  Kijk alles goed na. Bent u klaar? Klik op [Opslaan in concept]. Klik vervolgens op [Sluiten].  Kijk uw werk na: Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Register van aandeelhouders beheren]. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich. Kijk na of het geplaatste kapitaal is toegenomen met het aantal uitgegeven aandelen. Kijk vervolgens bij de verkrijgers of er is vermeld dat zij de aandelen in onverdeeldheid hebben verkregen bij de uitgifte.  Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?

 • De statuten van de B.V./N.V. zijn gewijzigd. Moet dat ook worden ingeschreven?

   

  Het formele antwoord is: dat hangt van de aard van de wijzigingen af. Het verstandige antwoord is, ja, schrijf de wijziging van de statuten in en laat de tekst van de nieuwe statuten uploaden in het systeem. En laat de PDF van de akte van statutenwijziging koppelen aan de desbetreffende gegevens in het register van aandeelhouders.  Als de rechten van de aandelen zijn gewijzigd, dient dat via de tab (maatschappelijk) kapitaal te worden gewijzigd. Hetzelfde geldt voor een euroconversie of de conversie van aandelen in een andere soort of met een andere aanduiding.  Hoe schrijf ik een statutenwijziging in?  Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?     Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk:  1. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.

  2. Klik op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].

  3. Klik op BV/NV-accounts (links bovenin).

  4. Klik op het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) [De bv / nv-account selecteren] van de BV/NV-account waarvoor u de statutenwijziging wilt inschrijven.

  5. Het BV/NV beheerpaneel opent zich.

  6. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.

  7. Zet in het schermonderdeel dat begint met de zin "Het register bevat de gegevens" een vinkje bij de vraag: Statutaire wijziging? en laat de rest van de gegevens in dat vlak ongewijzigd.

  8. Is de naam van de vennootschap gewijzigd?
   1. Zo ja, ga door naar stap 9.

   2. Zo nee, ga door naar stap 10.


  9. Wijzig in het eerste groene vlak (dat is het vlak dat begint met de zin "Gegevens gevolgd door de naam van de vennootschap") in het veld Naam vennootschap de naam van de vennootschap in de nieuwe naam.

  10. Is de vennootschap van rechtsvorm veranderd?
   1. Zo ja, ga door naar stap 11.

   2. Zo nee, ga door naar stap 13.


  11. Klik in het schermonderdeel dat begint met de zin "Gegevens gevolgd door de naam van de vennootschap") op het pijltje achter het veld Rechtsvorm.

  12. Klik op de nieuwe rechtsvorm van de vennootschap.

  13. Is de statutaire zetel van de vennootschap gewijzigd?
   1. Zo ja, ga door naar stap 14.

   2. Zo nee, ga door naar stap 15.


  14. Wijzig in het schermonderdeel dat begint met de zin "Gegevens gevolgd door de naam van de vennootschap") in het veld Gevestigd te de statutaire zetel van de vennootschap in de nieuwe statutaire zetel.

  15. Vul in het schermonderdeel dat begint met het woord Akte) in het veld Bij akte verleden voor in de naam van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.

  16. Vul in het schermonderdeel dat begint met het woord Akte) in het veld Notaris te in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.

  17. Vul in het schermonderdeel dat begint met het woord Akte) in het veld op in de datum waarop de akte van statutenwijziging is getekend.

  18. Vul in het schermonderdeel dat begint met het woord Akte) in het veld Effectief op in de datum waarop statutenwijziging van kracht wordt (NB!! meestal is dit dezelfde datum als de datum waarop de akte van statutenwijziging is getekend, maar een enkele keer kan het zijn dat in de akte is bepaald dat de statutenwijziging op een latere datum van kracht wordt; ga na of dat in dit geval al dan niet de situatie is).

  19. Kijk goed na of u alles correct hebt ingevuld. Bent u klaar met de gegevens van de vennootschap?

  20. Klik op [Opslaan in concept].

  21. Klik op [Sluiten].

  22. Zijn er ook wijzigingen in het (Maatschappelijk) Kapitaal? (Wijzigingen in het kapitaal zijn conversie van aandelen van de ene soort in een andere soort, het creëren van nieuwe soorten aandelen, het verminderen of verhogen van het nominale bedrag van aandelen, het splitsen van aandelen, het samenvoegen van aandelen, het wijzigen van de valuta van de aandelen, het verhogen of verlagen van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, het schrappen van het maatschappelijk kapitaal, het invoeren van een maatschappelijk kapitaal)
   1. Zo ja, ga dan door naar Stap 23.

   2. Zo nee, ga dan door naar Stap 222.


  23. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.

  24. Klik op de tab: [Maatschappelijk) Kapitaal.

  25. Is het maatschappelijk kapitaal uit de statuten verwijderd?
   1. Zo ja, ga dan door naar Stap 26.

   2. Zo nee, ga dan door naar Stap 50.


  26. Klik op het eerste icoontje [Kapitaal bewerken] voor de soort aandelen waarvan het maatschappelijk kapitaal uit de statuten is verwijderd.

  27. Verwijder in het veld Nummering aandelen de nummers van de aandelen.

  28. Vul in het veld Aantal aandelen in het cijfer 0 (nul).

  29. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip waarop de statutenwijziging effectief is geworden. NB!! Noteer voor uzelf de datum en het tijdstip dat u hier invult, aangezien u later in dit stappenplan deze gegevens mogelijk nog nodig heeft.

  30. Zet in het scherm Notariële akte een vinkje in het hokje achter Notariële akte.

  31. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.

  32. Vul in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.

  33. Vul in het veld Datum in de datum waarop de akte van statutenwijziging is getekend.

  34. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.

  35. Klik op [Opslaan in concept].

  36. Klik op [Sluiten].

  37. Zijn er meer soorten aandelen, waarvan het maatschappelijk kapitaal uit de statuten is verwijderd?
   1. Zo ja, ga dan door naar Stap 38.

   2. Zo nee, ga dan door naar Stap 50.


  38. Klik op het eerste icoontje [Kapitaal bewerken] voor de soort aandelen waarvan het maatschappelijk kapitaal uit de statuten is verwijderd.

  39. Verwijder in het veld Nummering aandelen de nummers van de aandelen.

  40. Vul in het veld Aantal aandelen in het cijfer 0 (nul).

  41. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip dat u bij stap 29 heeft genoteerd.

  42. Zet in het scherm Notariële akte een vinkje in het hokje achter Notariële akte.

  43. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.

  44. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.

  45. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte van statutenwijziging is getekend.

  46. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.

  47. Klik op [Opslaan in concept].

  48. Klik op [Sluiten].

  49. Zijn er meer soorten aandelen, waarvan het maatschappelijk kapitaal uit de statuten is verwijderd?
   1. Zo ja, herhaal dan de stappen 38 tot en met 48.

   2. Zo nee, ga dan door naar Stap 50.


  50. Is er een nieuwe soort aandelen toegevoegd?
   1. Zo ja, ga dan door naar Stap 51.

   2. Zo nee, ga dan door naar Stap 100.


  51. Klik op het icoontje (met het witte kruis in de groene cirkel): [Soort aandelen toevoegen].

  52. Een invulveld voor (maatschappelijk) kapitaal opent zich.

  53. Klik in het veld Soort op Kies een aandeelsoort

  54. Klik op de betreffende soort (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).

  55. Vul in het veld Aanduiding de aanduiding van de nieuwe soort aandelen in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).

  56. Staat onder het veld Aanduiding ook het veld Soort anders?
   1. Zo ja, ga door naar stap 57.

   2. Zo neen, ga door naar stap 58.


  57. Vul in het veld Soort anders de aanduiding van de nieuwe soort aandelen in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).

  58. Is er voor de nieuwe soort aandelen een maatschappelijk kapitaal?
   1. Zo ja, ga door naar stap 59.

   2. Zo neen, ga door naar stap 62.


  59. Vul in het veld Aantal aandelen in het aantal aandelen waaruit het maatschappelijk kapitaal van de nieuwe soort aandelen bestaat (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).

  60. Vul in het veld Nummering aandelen in de nummers van de aandelen waaruit het maatschappelijk kapitaal van de nieuwe soort aandelen bestaat (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).

  61. Ga door naar stap 63.

  62. Vul in het veld Aantal aandelen in het cijfer 0 (nul).

  63. Vul in het veld Valuta de valuta van de nieuwe soort aandelen in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).

  64. Vul in het veld Nominaal bedrag het nominale bedrag van de nieuwe soort aandelen in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).

  65. Heeft u stap 29 van dit stappenplan moeten zetten?
   1. Zo ja, ga door naar stap 66.

   2. Zo neen, ga door naar stap 67.


  66. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip dat u bij stap 29 heeft genoteerd en ga door naar Stap 68.

  67. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip waarop de statutenwijziging effectief is geworden. NB!! Noteer voor uzelf de datum en het tijdstip dat u hier invult, aangezien u later in dit stappenplan deze gegevens mogelijk nog nodig heeft.

  68. Vul in de schermen Stemrecht en Winstrecht de relevante gegevens in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).

  69. Zet in het scherm Notariële akte een vinkje in het hokje achter Notariële akte.

  70. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.

  71. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.

  72. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte van statutenwijziging is getekend.

  73. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.

  74. Klik op [Opslaan in concept].

  75. Klik op [Sluiten].

  76. Zijn er nog meer nieuwe soorten aandelen toegevoegd?
   1. Zo ja, ga dan door naar Stap 77.

   2. Zo nee, ga dan door naar Stap 100.


  77. Klik op het icoontje (met het witte kruis in de groene cirkel): [Soort aandelen toevoegen]. Een invulveld voor (maatschappelijk) kapitaal opent zich.

  78. Klik in het veld Soort op Kies een aandeelsoort.

  79. Klik op de betreffende soort (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).

  80. Vul in het veld Aanduiding de aanduiding van de nieuwe soort aandelen in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).

  81. Staat onder het veld Aanduiding ook het veld Soort anders?
   1. Zo ja, ga door naar stap 82.

   2. Zo neen, ga door naar stap 83.


  82. Vul in het veld Soort anders de aanduiding van de nieuwe soort aandelen in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).

  83. Is er voor de nieuwe soort aandelen een maatschappelijk kapitaal?
   1. Zo ja, ga door naar stap 84.

   2. Zo neen, ga door naar stap 87.


  84. Vul in het veld Aantal aandelen in het aantal aandelen waaruit het maatschappelijk kapitaal van de nieuwe soort aandelen bestaat (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).

  85. Vul in het veld Nummering aandelen in de nummers van de aandelen waaruit het maatschappelijk kapitaal van de nieuwe soort aandelen bestaat (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).

  86. Ga door naar stap 88.

  87. Vul in het veld Aantal aandelen in het cijfer 0 (nul).

  88. Vul in het veld Valuta de valuta van de nieuwe soort aandelen in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).

  89. Vul in het veld Nominaal bedrag het nominale bedrag van de nieuwe soort aandelen in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).

  90. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip dat u bij stap 29 of bij stap 67 heeft genoteerd.

  91. Vul in de schermen Stemrecht en Winstrecht de relevante gegevens in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).

  92. Zet in het scherm Notariële akte een vinkje in het hokje achter Notariële akte.

  93. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.

  94. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.

  95. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte van statutenwijziging is getekend.

  96. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.

  97. Klik op [Opslaan in concept].

  98. Klik op [Sluiten].

  99. Zijn er nog meer nieuwe soorten aandelen toegevoegd?
   1. Zo ja, herhaal dan voor elke nieuwe soort aandelen de stappen 77 tot en met 99.

   2. Zo nee, ga dan door naar Stap 100.


  100. Zijn de rechten en plichten van de bestaande aandelen gewijzigd?
   1. Zo ja, ga dan door naar Stap 101.

   2. Zo nee, ga dan door naar Stap 125.


  101. Klik op het eerste icoontje (met het gele potlood) dat staat voor de soort aandelen waarvan u de rechten en plichten wilt muteren.

  102. Heeft u stap 29 en/of stap 67 van dit stappenplan moeten zetten?
   1. Zo ja, ga door naar stap 103.

   2. Zo neen, ga door naar stap 104.


  103. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip dat u bij stap 29 of bij stap 67 heeft genoteerd en ga door naar Stap 105.

  104. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip waarop de statutenwijziging effectief is geworden. NB!! Noteer voor uzelf de datum en het tijdstip dat u hier invult, aangezien u later in dit stappenplan deze gegevens mogelijk nog nodig heeft.

  105. Vul in de schermen Stemrecht en Winstrecht de relevante gegevens in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).

  106. Zet in het scherm Notariële akte een vinkje in het hokje achter Notariële akte.

  107. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.

  108. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.

  109. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte van statutenwijziging is getekend.

  110. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.

  111. Klik op [Opslaan in concept].

  112. Klik op [Sluiten].

  113. Zijn er nog meer aandelen waarvan de rechten en plichten zijn gewijzigd?
   1. Zo ja, ga dan door naar Stap 114.

   2. Zo nee, ga dan door naar Stap 125.


  114. Klik op het eerste icoontje (met het gele potlood) dat staat voor de soort aandelen waarvan u de rechten en plichten wilt muteren.

  115. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip dat u bij stap 29 of bij stap 67 of bij stap 104 heeft genoteerd.

  116. Vul in de schermen Stemrecht en Winstrecht de relevante gegevens in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).

  117. Zet in het scherm Notariële akte een vinkje in het hokje achter Notariële akte.

  118. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.

  119. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.

  120. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte van statutenwijziging is getekend.

  121. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.

  122. Klik op [Opslaan in concept].

  123. Klik op [Sluiten].

  124. Zijn er nog meer soorten aandelen waarvan de rechten en plichten zijn gewijzigd?
   1. Zo ja, herhaal dan voor iedere betreffende soort aandelen de stappen 114 tot en met 123.

   2. Zo nee, ga dan door naar Stap 125.


  125. Is er nog steeds sprake van een maatschappelijk kapitaal voor de bestaande aandelen?
   1. Zo ja, ga dan door naar Stap 126.

   2. Zo nee, ga dan door naar Stap 130.


  126. Is het aantal aandelen waaruit het maatschappelijk kapitaal bestaat gewijzigd?
   1. Zo ja, ga dan door naar Stap 127.

   2. Zo nee, ga dan door naar Stap 130.


  127. Klik op het eerste icoontje  [Kapitaal bewerken] van de soort aandelen die je wilt bewerken.

  128. Wijzig in het veld Aantal aandelen het aantal aandelen in het nieuwe aantal aandelen waaruit het maatschappelijk kapitaal bestaat.

  129. Ga door naar Stap 132. 

  130. Is de valuta van de bestaande aandelen en/of de nominale waarde van de bestaande aandelen gewijzigd?
   1. Zo ja, ga dan door naar Stap 131.

   2. Zo nee, ga dan door naar Stap 140.


  131. Klik op het eerste icoontje  [Kapitaal bewerken] van de soort aandelen die je wilt bewerken.

  132. Is de valuta van de aandelen gewijzigd?
   1. Zo ja, ga dan door naar Stap 133.

   2. Zo nee, ga dan door naar Stap 134.


  133. Wijzig in het veld Valuta de daarin genoemde valuta in de nieuwe valuta.

  134. Is de nominale waarde van de aandelen gewijzigd?
   1. Zo ja, ga dan door naar Stap 135.

   2. Zo nee, ga dan door naar Stap 137.


  135. Maak het vakje van het nominaal bedrag helemaal leeg.

  136. Vul in het vakje nominaal bedrag de nieuwe nominale waarde in.

  137. Heeft u stap 29 en/of stap 67 en/of stap 104 van dit stappenplan moeten zetten?
   1. Zo ja, ga door naar stap 138.

   2. Zo neen, ga door naar stap 139.


  138. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip dat u bij stap 29 of bij stap 67 of bij stap 104 heeft genoteerd en ga door naar Stap 140.

  139. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip waarop de statutenwijziging effectief is geworden. NB!! Noteer voor uzelf de datum en het tijdstip dat u hier invult, aangezien u later in dit stappenplan deze gegevens mogelijk nog nodig heeft.

  140. Zet in het schermonderdeel Notariële akte een vinkje in het hokje achter Notariële akte.

  141. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.

  142. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.

  143. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte van statutenwijziging is getekend.

  144. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.

  145. Klik op [Opslaan in concept].

  146. Klik op [Sluiten].

  147. Zijn er nog meer soorten aandelen waarvan de valuta en/of de nominale waarde zijn gewijzigd?
   1. Zo ja, ga dan door naar Stap 148.

   2. Zo nee, ga dan door naar Stap 163.


  148. Klik op het eerste icoontje  [Kapitaal bewerken] van de soort aandelen die je wilt bewerken.

  149. Is de valuta van de aandelen gewijzigd?
   1. Zo ja, ga dan door naar Stap 150.

   2. Zo nee, ga dan door naar Stap 151.


  150. Wijzig in het veld Valuta de daarin genoemde valuta in de nieuwe valuta.

  151. Is de nominale waarde van de aandelen gewijzigd?
   1. Zo ja, ga dan door naar Stap 152.

   2. Zo nee, ga dan door naar Stap 154.


  152. Maak het vakje van het nominaal bedrag helemaal leeg.

  153. Vul in het vakje nominaal bedrag de nieuwe nominale waarde in.

  154. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip dat u bij stap 29 of bij stap 67 of bij stap 104 of bij stap 139 heeft genoteerd.

  155. Zet in het scherm Notariële akte een vinkje in het hokje achter Notariële akte.

  156. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.

  157. Vul in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.

  158. Vul in het veld Datum in de datum waarop de akte van statutenwijziging is getekend.

  159. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.

  160. Klik op [Opslaan in concept].

  161. Klik op [Sluiten].

  162. Zijn er nog meer soorten aandelen waarvan de valuta en/of de nominale waarde zijn gewijzigd?
   1. Zo ja, herhaal dan voor iedere betreffende soort aandelen de stappen 148 tot en met 161.

   2. Zo nee, ga dan door naar Stap 163.


  163. Kijk goed na of u alles correct hebt ingevuld.

  164. Klik op [Opslaan in concept].

  165. Klik op [Sluiten].

  166. Staat de vennootschap zelf in de lijst van rechthebbenden?
   1. Zo ja, ga door naar stap 167.

   2. Zo nee, ga door naar stap 175.


  167. Is de naam en/of de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd?
   1. Zo ja, ga door naar stap 168.

   2. Zo nee, ga door naar stap 175.


  168. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Rechthebbenden beheren].

  169. Klik op het eerste icoontje [de rechthebbende bewerken] voor de naam van de vennootschap.

  170. Wijzig in het veld Naam de naam van de vennootschap in de nieuwe naam en/of rechtsvorm.

  171. Klik op tabblad Algemene Opmerkingen en geef daar de details van de wijziging van de naam en/of de rechtsvorm weer.

  172. Kijk goed na of u alles correct hebt ingevuld.

  173. Klik op [Opslaan in concept].

  174. Klik op [Sluiten].

  175. Is er sprake van hernummering van de aandelen?
   1. Zo ja, ga door naar stap 176.

   2. Zo nee, ga door naar stap 227.


  176. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Rechthebbenden beheren].

  177. Klik op het icoontje [de rechthebbende bewerken] vóór de naam van de betreffende rechthebbende.

  178. Klik op het tabblad Aandelen.

  179. Klik in het vlak Geplaatst kapitaal op het eerste icoontje [geplaatst kapitaal bewerken] vóór het pakket aandelen dat u wilt gaan bewerken.

  180. Vul in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal in het veld Aantal aandelen in het totale aantal aandelen dat de betreffende rechthebbende na de vernummering heeft.

  181. Vul in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal in het veld Nummering in de nummers van de aandelen die de betreffende rechthebbende na de vernummering heeft.

  182. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum in de datum en het tijdstip dat u bij stap 29 of bij stap 67 of bij stap 104 of bij stap 139 heeft genoteerd.

  183. Staat in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum erkenning een datum ingevuld?
   1. Zo ja, ga door naar stap 184.

   2. Zo nee, ga door naar stap 185.


  184. Maak het veld Datum erkenning leeg.

  185. Kies in het veld Titel de volgende optie: Conversie, splitsing en hernummering.

  186. Staat er in het hokje achter Notariële akte een vinkje?
   1. Zo ja, ga door naar stap 187.

   2. Zo nee, ga door naar stap 190.


  187. Wijzig in het veld Naam notaris de naam van de notaris in de naam van de notaris die de onderhavige akte van statutenwijziging heeft getekend.

  188. Wijzig in het veld Plaats van vestiging de plaatsnaam in de plaats van vestiging van de notaris die de onderhavige akte van statutenwijziging heeft getekend.

  189. Wijzig in het veld Datum akte de datum in de datum van de onderhavige akte van statutenwijziging en ga door naar stap 190.

  190. Zet een vinkje in het hokje achter Notariële akte

  191. Vul in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de onderhavige akte van statutenwijziging heeft getekend.

  192. Vul in het veld Plaats van vestiging in de plaatst van vestiging van de notaris die de onderhavige akte van statutenwijziging heeft getekend.

  193. Vul in het veld Datum akte in de datum van de onderhavige akte van statutenwijziging.

  194. Zet in het veld bijzonderheden de volgende tekst: Conversie, splitsing en hernummering van ** (hier invullen het oude aantal en de soort aandelen) aandelen, nummers ** (hier invullen de nummers van de aandelen vóór de vernummering) in ** (hier invullen het nieuwe aantal en de soort aandelen) aandelen, nummers ** (hier invullen de nieuwe nummers van de aandelen) /conversion, stock-split and renumbering of ** (hier invullen het oude aantal en de soort aandelen) shares, numbers ** (hier invullen de nummers van de aandelen vóór de vernummering) into ** (hier invullen het nieuwe aantal en de soort aandelen) shares, numbers ** (hier invullen de nieuwe nummers van de aandelen)

  195. Kijk goed na of u alles correct hebt ingevuld.

  196. Klik op [Opslaan in concept].

  197. Klik op [Sluiten].

  198. Heeft deze rechthebbende meer pakketten dan het pakket dat als gevolg van stap 176 en verder is bewerkt?
   1. Zo ja, ga door naar stap 199.

   2. Zo nee, ga door naar stap 218.


  199. Klik in het vlak Geplaatst kapitaal op het eerste icoontje [Geplaatst kapitaal bewerken] voor het volgende pakket van de betreffende rechthebbende.

  200. Vul in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal in het veld Aantal aandelen in het cijfer 0.

  201. Vervang in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal in het veld Nummering de nummers door een verbindingsstreepje "-".

  202. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum in de datum en het tijdstip dat u bij stap 29 of bij stap 67 of bij stap 104 of bij stap 139 heeft genoteerd.

  203. Staat in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum erkenning een datum ingevuld?
   1. Zo ja, ga door naar stap 204.

   2. Zo nee, ga door naar stap 205.


  204. Maak het veld Datum erkenning leeg.

  205. Kies in het veld Titel de volgende optie: Conversie, splitsing en hernummering.

  206. Staat er in het hokje achter Notariële akte een vinkje?
   1. Zo ja, ga door naar stap 207.

   2. Zo nee, ga door naar stap 210.


  207. Wijzig in het veld Naam notaris de naam van de notaris in de naam van de notaris die de onderhavige akte van statutenwijziging heeft getekend.

  208. Wijzig in het veld Plaats van vestiging de plaatsnaam in de plaatst van vestiging van de notaris die de onderhavige akte van statutenwijziging heeft getekend.

  209. Wijzig in het veld Datum akte de datum in de datum van de onderhavige akte van statutenwijziging en ga door naar stap 214.

  210. Zet een vinkje in het hokje achter Notariële akte.

  211. Vul in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de onderhavige akte van statutenwijziging heeft getekend.

  212. Vul in het veld Plaats van vestiging in de plaatst van vestiging van de notaris die de onderhavige akte van statutenwijziging heeft getekend.

  213. Vul in het veld Datum akte in de datum van de onderhavige akte van statutenwijziging.

  214. Zet in het veld bijzonderheden dezelfde tekst als genoemd bij stap 194.

  215. Kjk goed na of u alles correct hebt ingevuld.

  216. Klik op [Opslaan in concept].

  217. Klik op [Sluiten].

  218. Heeft deze rechthebbende nog andere pakketten dan de pakketten die als gevolg van de stappen 179 tot en met 217 zijn bewerkt?
   1. Zo ja, ga door naar stap 219.

   2. Zo nee, ga door naar stap 220.


  219. Herhaal voor ieder volgend pakket van deze rechthebbende de stappen 199 tot en met 218.

  220. Zijn er meer rechthebbenden van wie de aandelen zijn vernummerd?
   1. Zo ja, herhaal voor ieder van de overige rechthebbenden de stappen 177 en volgende.

   2. Zo nee, ga door naar stap 221.


  221. Klik op [Sluiten].

  222. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Rechthebbenden beheren].

  223. Staat de vennootschap zelf in de lijst van rechthebbenden?
   1. Zo ja, ga door naar stap 224.

   2. Zo nee, ga door naar stap 231.


  224. Is de naam en/of de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd?
   1. Zo ja, ga door naar stap 225.

   2. Zo nee, ga door naar stap 231.


  225. Klik op het eerste icoontje [de rechthebbende bewerken] voor de naam van de vennootschap.

  226. Wijzig in het veld Naam de naam van de vennootschap in de nieuwe naam en/of rechtsvorm.

  227. Klik op tabblad Algemene Opmerkingen en geef daar de details van de wijziging van de naam en/of de rechtsvorm weer.

  228. Kijk goed na of u alles correct hebt ingevuld.

  229. Klik op [Opslaan in concept].

  230. Klik op [Sluiten].

  231. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren].

  232. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode.

  233. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich.

  234. Kijk na of de statutenwijziging is verwerkt.

  Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?

 • Hoe schrijf ik een uitgifte van aandelen in?

   

  Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?  Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk:  1. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.

  2. Klik op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].

  3. Klik op BV/NV-accounts (links bovenin).

  4. Klik op het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) [De bv / nv-account selecteren] van de BV/NV-account waarvoor u de uitgifte van aandelen wilt inschrijven.

  5. Het BV/NV beheerpaneel opent zich.

  6. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren].

  7. Klik op het tweede tabblad: [(Maatschappelijk) kapitaal].

  8. Is de soort aandelen die u wilt uitgeven opgenomen in de lijst?
   1. Zo nee, ga dan door naar stap 9.

   2. Zo ja, ga dan door naar stap 14.


  9. Klik op het icoontje (met het witte kruis in de groene cirkel) [Soort aandelen toevoegen].

  10. Haal de informatie uit de statuten van de vennootschap. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht.

  11. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.

  12. Klik op [Opslaan in concept].

  13. Klik op [Sluiten].

  14. Klik op het derde tabblad: [Rechthebbenden].

  15. Staat de verkrijger van de betreffende aandelen daar tussen?
   1. Zo nee, ga door naar stap 16.

   2. Zo ja, ga door naar stap 20.


  16. Klik in de eerste regel op het icoontje (het poppetje met de witte plus in een groene cirkel) [een rechthebbende toevoegen].

  17. Vul het eerste tabblad in. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Haal de informatie uit de beschikbare documentatie.

  18. Klik op [Opslaan in concept].

  19. Klik op [Sluiten].

  20. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met het gele potlood) [een rechthebbende bewerken] vóór de rechthebbende aan wie u aandelen wilt uitgeven.

  21. Betreft het een uitgifte in onverdeeldheid, ga dan naar FAQ: De aandelen behoren tot een onverdeeldheid. Moet dat ook worden ingeschreven?

  22. Klik op het tweede tabblad: [Aandelen].

  23. Klik in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal op het icoontje achter de soort aandelen die u wilt uitgeven (met het witte kruis in de groene cirkel) [Geplaatst kapitaal toevoegen].

  24. Vul in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal in het veld Aantal aandelen in het aantal aandelen dat aan de betreffende rechthebbende wordt uitgegeven.

  25. Vul in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal in het veld Nummering in de nummers van de aandelen die aan de betreffende rechthebbende worden uitgegeven. NB!!! Betreft het een uitgifte van aandelen van een soort die de rechthebbende reeds heeft, zorg dan dat u alleen de nummers opgeeft van de nieuw uitgegeven aandelen.  Een voorbeeld: de rechthebbende heeft 1000 gewone aandelen, genummerd 1-1000. Hem worden 500 gewone aandelen uitgegeven, genummerd 1001-1500. Het lijkt logisch om op te nemen, de nummers 1-1500. Maar dat is niet correct, de uitgifte van nieuwe aandelen betreft immers de nummers 1001-1500.

  26. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum verkrijging/mutatie in de datum van het tekenen van de akte van uitgifte.

  27. Laat in het schermonderdeel Gegevens mutatie het veld Datum erkenning open.

  28. Kies in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Titel de betreffende variant.

  29. Zet in het schermonderdeel Gegevens mutatie een vinkje in het hokje achter Notariële akte.

  30. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van uitgifte heeft getekend.

  31. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van uitgifte heeft getekend.

  32. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte van uitgifte is getekend.

  33. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.

  34. Klik op [Opslaan in concept].

  35. Klik op [Sluiten].

  36. U kunt nu het gestorte kapitaal gaan beheren. Zie het schermonderdeel Gestort kapitaal.

  37. Klik op het icoontje (met het gele potlood) [Gestort kapitaal bewerken] dat staat voor het pakket aandelen waarvan u de storting wilt muteren.

  38. Vul in het schermonderdeel Gestort kapitaal in het veld Gestort bedrag per aandeel in het bedrag dat per aandeel is gestort. Is er niets op de aandelen gestort, dan vult u 0 in.

  39. Vul in het schermonderdeel Gestort kapitaal in het veld Datum storting in de datum waarop de storting plaatsvond. Is er niets op de aandelen gestort, vul hier dan de datum van de verkrijging van de aandelen in.

  40. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.

  41. Klik op [Opslaan in concept].

  42. Klik op [Sluiten].

  43. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren].

  44. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode.

  45. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich.

  46. Kijk na of het geplaatste kapitaal is toegenomen met het aantal uitgegeven aandelen.

  47. Kijk bij de verkrijger na of er is vermeld dat hij de aandelen heeft verkregen bij de uitgifte.

  Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?

 • Hoe schrijf ik een overdracht/overgang/levering/vervreemding van aandelen in?

   

  Elke overgang, overdracht of levering (ook een inkoop) van aandelen moet in het register van aandeelhouders worden ingeschreven. Wij noemen de overdracht/levering/overgang van aandelen een vervreemding. Bij elke vervreemding zijn er een of meer vervreemder(s) en een of meer verkrijger(s). Zijn er meer verkrijgers van hetzelfde aandeel/dezelfde aandelen dan is er sprake van een onverdeeldheid. Stock-Dock B.V. voorziet in de mogelijkheid dat er van een onverdeeldheid sprake is.     Hoe schrijf ik een vervreemding in?  Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?     Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk:  1. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.

  2. Klik vervolgens op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].

  3. Klik op BV/NV-accounts (links bovenin).

  4. Klik op het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop)  [De bv /nv-account selecteren] van de BV/NV-account waarvoor u de vervreemding wilt inschrijven.

  5. Het BV/NV beheerpaneel opent zich.

  6. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.

  7. Is sprake van een overgang als gevolg van erfrecht of van een overdracht als gevolg van een legaat?
   1. Zo ja, ga door naar stap 13.

   2. Zo nee, ga door naar stap 8.


  8. Is sprake van een overgang als gevolg van fusie?
   1. Zo ja, ga door naar stap 24.

   2. Zo nee, ga door naar stap 9.


  9. Is sprake van een overgang als gevolg van splitsing?
   1. Zo ja, ga door naar stap 13.

   2. Zo nee, ga door naar stap 10.


  10. Is sprake van een overgang als gevolg van ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap?
   1. Zo ja, ga door naar stap 11.

   2. Zo nee, ga door naar stap 13.


  11. Klik op het derde tabblad: [Rechthebbenden].

  12. Staat de echtgenoot van de betreffende aandeelhouder daar tussen?
   1. Zo nee, ga door naar stap 16.

   2. Zo ja, ga door naar stap 32.


  13. Is sprake van een verkrijging in onverdeeldheid?
   1. Zo ja, ga door naar stap 14.

   2. Zo nee, ga door naar stap 24.


  14. Klik op het derde tabblad: [Rechthebbenden].

  15. Staan alle gezamenlijke verkrijgers van de betreffende aandelen daar tussen?
   1. Zo nee, ga door naar stap 16.

   2. Zo ja, ga door naar stap 32.


  16. Klik op het icoontje in de eerste regel (het poppetje met de witte plus in een groene cirkel) [een rechthebbende toevoegen].

  17. Vul het eerste tabblad in. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Haal de informatie uit de  akte van overdracht.

  18. Klik op [Opslaan in concept].

  19. Klik op [Sluiten].

  20. Zijn er nog meer van de gezamenlijke verkrijgers die niet onder het tabblad Rechthebbenden staan vermeld?
   1. Zo ja, ga door naar stap 21.

   2. Zo nee, ga door naar stap 30.


  21. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.

  22. Klik op het derde tabblad: [Rechthebbenden].

  23. Herhaal voor ieder van die gezamenlijke verkrijgers de stappen 9 tot en met 14.

  24. Klik op het derde tabblad: [Rechthebbenden].

  25. Staat de verkrijger van de betreffende aandelen daar tussen?
   1. Zo nee, ga door naar stap 26.

   2. Zo ja, ga door naar stap 32.


  26. Klik op het icoontje in de eerste regel (het poppetje met de witte plus in een groene cirkel) [een rechthebbende toevoegen].

  27. Vul het eerste tabblad [Rechthebbende] in. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Haal de informatie uit de  akte van overdracht.

  28. Klik op [Opslaan in concept].

  29. Klik op [Sluiten].

  30. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.

  31. Klik op het derde tabblad: [Rechthebbenden].

  32. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) [een rechthebbende bewerken] van de rechthebbende van wie de te vervreemden aandelen zijn (NB!! dat is dus de vervreemder).

  33. Het scherm van die rechthebbende opent zich.

  34. Klik op het tweede tabblad: [Aandelen].

  35. Het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich. Het kan zijn dat de te vervreemden aandelen verdeeld zijn over verschillende pakketten aandelen (omdat zij op verschillende tijdstippen en/of bij verschillende transacties zijn verkregen. Stock-Dock B.V. voegt de verschillende pakketten van aandelen van dezelfde soort of aanduiding niet automatisch samen. Herhaal in dat geval de onderstaande stappen net zolang totdat alle te vervreemden aandelen zijn vervreemd. 

  36. Ga het geplaatst kapitaal beheren: Klik in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal op het tweede icoontje van het pakket aandelen dat je geheel of gedeeltelijk wilt vervreemden [Aandelen vervreemden]. NB NIET het gestorte kapitaal beheren.

  37. U komt nu in het scherm Vervreemding aan.

  38. Is sprake van een verkrijging in onverdeeldheid?
   1. Zo ja, ga door naar stap 39.

   2. Zo nee, ga door naar stap 65.


  39. Klik op [Kies een rechthebbende].

  40. Klik op de naam van één van de gezamenlijke verkrijgers, bij voorkeur diegene van de gezamenlijke verkrijgers die ook de stemrechten etcetera jegens de vennootschap zal gaan uitoefenen.

  41. Vul in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal in het veld Aantal aandelen in het aantal aandelen dat wordt vervreemd. Het maximale aantal te vervreemden aandelen is reeds voor u ingevuld. U kunt wel minder aandelen vervreemden.

  42. Vul in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal in het veld Nummering in de nummers van de aandelen die worden vervreemd. De beschikbare nummers zijn reeds voor u ingevuld.

  43. Verschijnt in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal het veld Nummering restant in beeld?
   1. Zo ja, ga door naar stap 44.

   2. Zo nee, ga door naar stap 45.


  44. Vul in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal het veld Nummering restant in de nummers van de aandelen die de vervreemder behoudt.

  45. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum verkrijging/mutatie in de datum van de verkrijging door de verkrijger.

  46. Is er sprake van erkenning door de vennootschap?
   1. Zo ja, ga door naar stap 47.

   2. Zo nee, ga door naar stap 48.


  47. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum erkenning in de datum van de erkenning door de vennootschap.

  48. Selecteer in het veld Titel de betreffende titel.

  49. Is er sprake van een notariële akte?
   1. Zo ja, ga door naar stap 50.

   2. Zo nee, ga door naar stap 54.


  50. Zet in het schermonderdeel Gegevens mutatie een vinkje in het hokje achter Notariële akte.

  51. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van overdracht heeft getekend.

  52. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van overdracht heeft getekend.

  53. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte van overdracht is getekend.

  54. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.

  55. Nog NIET op [Opslaan in concept] klikken.

  56. Klik op het tabblad [Onverdeeldheid].

  57. Klik op het vinkje achter het veld In onverdeeldheid.

  58. Klik op Ja.

  59. Zet een vinkje voor de namen van de rechthebbende(n) die een onverdeeld aandeel heeft/hebben. Degene aan wie de aandelen worden vervreemd (de hoofd-rechthebbende) moet u niet aanvinken (dus niet een vinkje voor de naam van de persoon die u bij stap 40 heeft gekozen).

  60. Klik op het tabblad [Algemene opmerkingen].

  61. Vul in dit tabblad desgewenst informatie omtrent de onverdeeldheid in (bijvoorbeeld de breukdelen).

  62. Klik op [Opslaan in concept].

  63. Klik op [Sluiten].

  64. Ga door naar stap 84.

  65. Klik op [Kies een rechthebbende].

  66. Klik op de rechthebbende aan wie de aandelen worden vervreemd (dat is dus de verkrijger).

  67. Noteer voor uzelf de nummers van de aandelen die in het veld Nummering staan. Deze nummers heeft u mogelijkerwijs nodig om bij stap 71 de correcte nummers van de aandelen die de vervreemder behoudt, te kunnen invullen.

  68. Vul in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal in het veld Aantal aandelen in het aantal aandelen dat wordt vervreemd. Het maximale aantal te vervreemden aandelen is reeds voor u ingevuld. U kunt wel minder aandelen vervreemden.

  69. Vul in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal in het veld Nummering in de nummers van de aandelen die worden vervreemd. De beschikbare nummers zijn reeds voor u ingevuld.

  70. Verschijnt in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal het veld Nummering restant in beeld?
   1. Zo ja, ga door naar stap 71.

   2. Zo nee, ga door naar stap 72.


  71. Vul in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal in het veld Nummering restant in de nummers van de aandelen die de vervreemder behoudt.

  72. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum verkrijging/mutatie in de datum van de verkrijging door de verkrijger.

  73. Is er sprake van erkenning door de vennootschap?
   1. Zo ja, ga door naar stap 74.

   2. Zo nee, ga door naar stap 75.


  74. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum erkenning in de datum van de erkenning door de vennootschap.

  75. Selecteer in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Titel de betreffende titel.

  76. Is er sprake van een notariële akte?
   1. Zo ja, ga door naar stap 77.

   2. Zo nee, ga door naar stap 81.


  77. Zet in het schermonderdeel Gegevens mutatie een vinkje in het hokje achter Notariële akte.

  78. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van overdracht heeft getekend.

  79. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van overdracht heeft getekend.

  80. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte van overdracht is getekend.

  81. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.

  82. Klik op [Opslaan in concept].

  83. Klik op [Sluiten].

  84. Worden er meer pakketten overgedragen?
   1. Zo ja,  herhaal dan per pakket de stappen 6 tot en met 84.

   2. Zo nee, ga door naar stap 85.


  85. Ga naar het BV/NV beheerpaneel.

  86. Klik op [Register van aandeelhouders beheren].

  87. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode.

  88. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich.

  89. Is sprake van een verkrijging in onverdeeldheid?
   1. Zo ja, ga door naar stap 90.

   2. Zo nee, ga door naar stap 93.


  90. Kijk na of bij de vervreemder is vermeld dat zijn aandelen zijn vervreemd aan de gezamenlijke verkrijgers.

  91. Kijk bij de verkrijgers of er is vermeld dat zij de aandelen in onverdeeldheid hebben verkregen.

  92. Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?

  93. Kijk na of bij de vervreemder is vermeld dat zijn aandelen zijn vervreemd aan de verkrijger.

  94. Kijk bij de verkrijger na of er is vermeld dat hij de aandelen heeft verkregen.

  95. Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?

 • Er is sprake van een kapitaalvermindering. Moet dat ook worden ingeschreven? Terugbetaling.

   

  Het formele antwoord is: dat hangt af van de aard van de kapitaalvermindering. Het verstandige antwoord is, ja, schrijf het in.  Er zijn verschillende vormen van kapitaalvermindering:  Kapitaalvermindering (door verlaging van de nominale waarde van de aandelen (al dan niet met terugbetaling van een gedeelte van het nominaal bedrag)) loopt via (maatschappelijk) kapitaal; de nominale waarde van de aandelen dient te worden verlaagd; zie FAQ: De statuten van de B.V./N.V. zijn gewijzigd. Moet dat ook worden ingeschreven?  Het systeem doet de rest. Was er sprake van gedeeltelijk volgestorte aandelen en is de nieuwe nominale waarde gelijk aan of lager dan het gestorte kapitaal per aandeel, dan zet het systeem het gestorte kapitaal automatisch op volgestort.  Kapitaalvermindering (door intrekking van aandelen van een soort of aanduiding of van bepaalde aandelen) loopt via rechthebbende: muteren van het geplaatste kapitaal.  Als de aandelen bezwaard zijn met (beperkte) rechten, moeten die aandelen per rechthebbende handmatig worden aangepast aan de nieuwe situatie.  Hoe?  Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?     Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk:   1. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.   2. Klik op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].   3. Klik op BV/NV-accounts (links bovenin).   4. Klik op het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) [De bv / nv-account bewerken] van de BV/NV-account waarvoor u de intrekking van aandelen wilt inschrijven.       Het BV/NV beheerpaneel opent zich.   5. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Rechthebbenden beheren].   6. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) [de rechthebbende bewerken] van de rechthebbende van wie u de intrekking van aandelen wilt inschrijven.       Het scherm van die rechthebbende opent zich.   7. Klik op het tweede tabblad: [Aandelen].   8. Klik in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal op het eerste icoontje [Geplaatst kapitaal bewerken] van de tweede regel (het icoontje met het gele potlood) van de soort aandelen die u wilt intrekken.       Het scherm Geplaatst kapitaal opent zich.   9. Worden alle aandelen van de betreffende rechthebbende ingetrokken?         Zo nee, ga dan naar stap 10.         Zo ja, ga dan naar stap 12.  10. Vul in het eerste vlak (dat is het vlak dat begint met de woorden Geplaatst kapitaal) in het veld Aantal aandelen in het aantal aandelen dat niet wordt ingetrokken.  11. Vul in het eerste vlak (dat is het vlak dat begint met de woorden Geplaatst kapitaal) in het veld Nummering in de nummers van de aandelen die niet worden ingetrokken en ga door naar stap 14.  12. Vul in het eerste vlak (dat is het vlak dat begint met de woorden Geplaatst kapitaal) in het veld Aantal aandelen in het cijfer 0.  13. Haal in het eerste vlak (dat is het vlak dat begint met de woorden Geplaatst kapitaal) in het veld Nummering de nummers van de aandelen weg en zet daarvoor in de plaats een streepje "-".  14. Vul in het derde vlak (dat is het vlak dat begint met de woorden Gegevens mutatie) in het veld Datum verkrijging/mutatie in de datum waarop de intrekking heeft plaatsgevonden.  15. Staat in het derde vlak (dat is het vlak dat begint met de woorden Gegevens mutatie) een datum ingevuld in het veld Datum erkenning?         Zo ja, ga dan naar stap 16.         Zo nee, ga dan naar stap 17.  16. Maak het veld Datum erkenning leeg.  17. Kies in het derde vlak (dat is het vlak dat begint met de woorden Gegevens mutatie) in het veld Titel voor de variant Intrekking.  18. Zet in het derde vlak (dat is het vlak dat begint met de woorden Gegevens mutatie) achter Notariële akte geen vinkje.  19. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.  20. Klik op [Opslaan in concept].  21. Klik op [Sluiten].        Note Bene: als er (beperkte) rechten op de aandelen rusten, moeten deze handmatig worden gemuteerd: het systeem kan onmogelijk bepalen wat er uit de afspraken die met de (beperkt) gerechtigden zijn gemaakt, voortvloeit.  22. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren].        U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode.  23. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich.  24. Kijk na of bij de aandeelhouder is vermeld dat zijn aandelen zijn ingetrokken.  25. Kijk bij het geplaatste kapitaal na of dat met de ingetrokken aandelen is verminderd.  Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?

 • Er is sprake van een kapitaalverhoging/stock split/samenvoeging/hernummering. Hoe schrijf ik dat in?

   

  Deze rechtshandelingen (anders dan conversie) zijn zeldzaam. Neem contact op met Stock-Dock B.V. over de wijze waarop deze rechtshandelingen in het register kunnen worden verwerkt.  Kapitaalvermeerdering (zonder uitgifte) loopt via (maatschappelijk) kapitaal; de nominale waarde dient te worden verhoogd: het systeem doet de rest. Het gestorte kapitaal als dat volgestort was, wordt automatisch op niet volgestort gezet.  Conversie van aandelen, zonder herschikking en hernummering (bijvoorbeeld: aandeel A wordt aandeel B of iets dergelijks): loopt via (maatschappelijk) kapitaal, systeem doet de rest. Zie FAQ: De statuten van de B.V./N.V. zijn gewijzigd. Moet dat ook worden ingeschreven?  Conversie van aandelen, met herschikking en hernummering (bijvoorbeeld; 18.000 aandelen van EUR 1, wordt 1 aandeel van EUR 1) moet worden verwerkt op de wijze als kapitaalvermindering: zie FAQ: Er is sprake van een kapitaalvermindering. Moet dat ook worden ingeschreven?  Stock split: worden aandelen gesplitst in kleinere coupures, dan loopt dat via (maatschappelijk) kapitaal: de nominale waarde dient te worden verlaagd, omgekeerd evenredig met de verhoging van het aantal aandelen (handwerk), het geplaatste en gestorte kapitaal moet per rechthebbende worden gemuteerd (handwerk).  Samenvoeging van aandelen: loopt via (maatschappelijk) kapitaal: de nominale waarde dient te worden verhoogd omgekeerd evenredig met de verlaging van het aantal aandelen (handwerk), het geplaatste en gestorte kapitaal moet per rechthebbende worden gemuteerd (handwerk).  Hernummering van aandelen: verschillende pakketten aandelen met niet opeenvolgende nummeringen kunnen worden samengevoegd en worden hernummerd.  Note Bene: als er (beperkte) rechten op de aandelen rusten, moeten deze handmatig worden gemuteerd: het systeem kan onmogelijk bepalen wat er uit de afspraken die met de (beperkt) gerechtigden zijn gemaakt, voortvloeit.

 • Er is een fout in het register geconstateerd. Hoe kan ik dat laten herstellen?

   

  Neem contact op met de notaris die bij de wijziging betrokken was. Is het een fout die door ons is gemaakt, neem contact met ons op: zie ook FAQ: Ik ben van mening dat een mutatie niet goed is verwerkt. Wat kan ik doen?

 • Hoe schrijf ik een onverdeeldheid ten aanzien van een (beperkt) recht in?

   

  Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?     Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga  dan als volgt te werk: log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord en klik op de tab accounts (rechtsboven). Klik vervolgens op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders]. Klik daarna op BV/NV-accounts (links bovenin) en selecteer het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) van de BV/NV-account waarvoor u de onverdeeldheid van het (beperkte) recht wilt inschrijven. Klik op dat icoontje en het BV/NV beheerpaneel opent zich: klik op [Register van aandeelhouders beheren].  Klik op het tabblad [Rechthebbenden]. Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Rechthebbenden beheren]. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) van de rechthebbende op wiens aandelen een (beperkt) recht in onverdeeldheid rust. Het scherm van die rechthebbende opent zich. Klik op het tweede tabblad [Aandelen] en het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik op het eerste icoontje (met het gele potlood erop) van de soort aandelen waarop een (beperkt) recht in onverdeeldheid rust. NB NIET het gestorte kapitaal beheren. Klik op het tweede tabblad [(Beperkte) rechten verlenen]. Klik op het betreffende tabblad van het (beperkte) recht dat in onverdeeldheid is. Klik op de rechthebbende ten bate van wie het (beperkte) recht is gevestigd. NB u zit in het scherm beperkte rechten verlenen. Als niet het hele pakket met een (beperkt) recht is belast en u past het niet aan, zijn opeens alle aandelen belast. Het systeem denkt anders dat je een NIEUW (beperkt) recht vestigt en dan gaat het NIET goed. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Neem op in het tekstvak Bijzonderheden: dat er een onverdeeldheid is ten aanzien van het (beperkte) recht, met wie, per wanneer en voor welke onverdeelde aandelen. Kijk alles goed na. Bent u klaar? Klik op [Opslaan in concept]. Klik vervolgens op [Sluiten]. NB deze onverdeeldheid is een aantekening en de medegerechtigde tot die onverdeeldheid komt niet in de HTML-versie van het register naar voren.  In het tabblad algemene opmerking kunt u het ook noteren, bij de hoofdgerechtigde. U kunt de algemene opmerking ook weer verwijderen. En dan ziet u hem niet meer terug in het register per vandaag, maar wel in het register van aandeelhouders met historie. Let wel op dat u het aantal (beperkte) rechten op het juiste aantal zet.  Kijk uw werk na: Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Register van aandeelhouders beheren]. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich. Kijk na of bij de rechthebbende van het (beperkte) recht is vermeld dat het in onverdeeldheid is.  Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?

 • Hoe schrijf ik een overdracht/overgang/levering/vervreemding van een pandrecht in?

   

  Als een pandrecht wordt overgedragen of overgaat op een ander, moet dat worden ingeschreven in het register van aandeelhouders en moeten worden opgenomen de namen en adressen van de nieuwe pandhouder, met vermelding van de datum waarop hij het recht heeft verkregen, de datum van erkenning of betekening, en met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hem overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 2:198 Burgerlijk Wetboek toekomen.  Hoe?  Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?     Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk:  1. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.

  2. Klik op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].

  3. Klik op BV/NV-accounts (links bovenin).

  4. Klik op het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) [De bv / nv-account selecteren] van de BV/NV-account waarvoor u de wijziging wilt inschrijven.

  5. Het BV/NV beheerpaneel opent zich.

  6. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.

  7. Klik op het derde tabblad [Rechthebbenden].

  8. Staat de nieuwe pandhouder daar tussen?
   1. Zo nee, ga door naar stap 9.

   2. Zo ja, ga door naar stap 15. 


  9. Klik op het icoontje (het poppetje met de witte plus in een groene cirkel) [een rechthebbende toevoegen].

  10. Vul het eerste tabblad in. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Indien mogelijk, haal de informatie uit de akte van overdracht.

  11. Klik op [Opslaan in concept].

  12. Klik op [Sluiten].

  13. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.

  14. Klik op het derde tabblad [Rechthebbenden].

  15. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) [een rechthebbende bewerken] van de rechthebbende wiens aandelen zijn verpand.

  16. Het scherm van die rechthebbende opent zich.

  17. Klik op het tweede tabblad: [Aandelen].

  18. Het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich. Het kan zijn dat het pandrecht verdeeld is over verschillende pakketten aandelen (omdat zij op verschillende tijdstippen en/of bij verschillende transacties zijn verkregen. Stock-Dock B.V. voegt de verschillende pakketten van aandelen van dezelfde soort of aanduiding niet automatisch samen. Herhaal in dat geval de onderstaande stappen net zolang totdat alle pandrechten zijn overgedragen.

  19. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal op het eerste icoontje (met het gele potlood erop) van de soort aandelen waarop het pandrecht rust [Geplaatst kapitaal bewerken]. NB NIET het gestorte kapitaal beheren.

  20. Klik op het tweede tabblad: [(Beperkte) rechten verlenen].

  21. Klik op het tweede tabblad: [Pandrecht].

  22. Klik op het icoontje [Verleen (beperkt) recht aan rechthebbende] vóór de rechthebbende ten bate van wie het pandrecht was gevestigd.

  23. Vervang in het veld achter Aantal het daar ingevulde cijfer door nul “0.

  24. Verwijder uit het veld Nummering de nummers. Niet vervangen, maar weghalen.

  25. Ontvink alle aangevinkte vakken.

  26. Vul in bij datum verkrijging/mutatie de effectieve dag van overdarcht van het (beperkte) recht.

  27. Vul alle gegevens in aan de hand van de brondocumenten.

  28. Kijk goed na wat u heeft ingevuld.

  29. Klik op [Opslaan in concept].

  30. Klik vervolgens op [Sluiten].

  31. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.

  32. Klik op het derde tabblad: [Rechthebbenden].

  33. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) [een rechthebbende bewerken] van de rechthebbende wiens aandelen zijn verpand met het pandrecht dat wordt overgedragen of overgaat.

  34. Het scherm van die rechthebbende opent zich.

  35. Klik op het tweede tabblad: [Aandelen].

  36. Het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich. Het kan zijn dat de verpande aandelen verdeeld zijn over verschillende pakketten aandelen (omdat zij op verschillende tijdstippen en/of bij verschillende transacties zijn verkregen. Stock-Dock B.V. voegt de verschillende pakketten van aandelen van dezelfde soort of aanduiding niet automatisch samen. Herhaal in dat geval de onderstaande stappen net zolang totdat alle te verpanden aandelen zijn verpand.

  37. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal op het eerste icoontje (met het gele potlood erop) van de soort aandelen die moeten worden verpand [Geplaatst kapitaal bewerken]. NB NIET het gestorte kapitaal beheren.

  38. Klik op het tweede tabblad: [(Beperkte) rechten verlenen].

  39. Klik op het tweede tabblad: [Pandrecht].

  40. Klik op het icoontje [Verleen (beperkt) recht aan rechthebbende] vóór de rechthebbende aan wie het pandrecht wordt overgedragen.

  41. Vul in het schermonderdeel Aandelen in het veld Aantal in het aantal aandelen dat wordt verpand. Het maximale aantal te verpanden aandelen is reeds voor u ingevuld, evenals de beschikbare nummers. U kunt wel minder aandelen verpanden.

  42. Vul in het schermonderdeel Aandelen in het veld Nummering in de nummers van de aandelen die worden verpand. De beschikbare nummers zijn reeds voor u ingevuld.

  43. Heeft de nieuwe pandhouder vergaderrecht?
   1. Zo ja, ga door naar stap 44.

   2. Zo nee, ga door naar stap 45.


  44. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Vergaderrecht/certificaat.

  45. Heeft de nieuwe pandhouder stemrecht?
   1. Zo ja, ga door naar stap 46.

   2. Zo nee, ga door naar stap 50.


  46. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Stemrecht.

  47. Ga door naar stap 50.

  48. Heeft de nieuwe pandhouder voorwaardelijk stemrecht?
   1. Zo ja, ga door naar stap 49.

   2. Zo nee, ga door naar stap 50.


  49. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Voorwaardelijk stemrecht.

  50. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum verkrijging/mutatie in de datum van de overdracht/overgang van het pandrecht.

  51. Is er sprake van erkenning door de vennootschap?
   1. Zo ja, ga door naar stap 52.

   2. Zo nee, ga door naar stap 53.


  52. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum erkenning in de datum van de erkenning door de vennootschap.

  53. Selecteer in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Titel de betreffende titel.

  54. Is er sprake van een notariële akte?
   1. Zo ja, ga door naar stap 55.

   2. Zo nee, ga door naar stap 60.


  55. Zet in het schermonderdeel Gegevens mutatie een vinkje in het hokje achter Notariële akte.

  56. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte heeft getekend.

  57. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte heeft getekend.

  58. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte is getekend.

  59. Vul in in het tekstvak: Bijzonderheden die deze mutatie betreffen: De reden van overdracht/overgang van het pandrecht, alsmede de datum waarop het oorspronkelijke pandrecht was gevestigd.

  60. Kijk goed na of u alles correct hebt ingevuld. Bent u klaar?

  61. Klik op [Opslaan in concept].

  62. Klik op [Sluiten].

  63. Indien op meer pakketten het pandrecht wordt overgedragen, herhaal dan per pakket de stappen 6 tot en met 62 en ga daarna door naar stap 64.

  64. Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel.

  65. Klik op [Register van aandeelhouders beheren]. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode.

  66. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich.

  67. Kijk na of bij de aandeelhouder is vermeld dat zijn aandelen zijn bezwaard met een pandrecht.

  68. Kijk bij de nieuwe pandhouder na of er is vermeld dat hij een pandrecht heeft ten laste van de aandeelhouder.

  69. Kijk bij de voormalig pandhouder na of er is vermeld dat hij geen pandrecht meer heeft ten laste van de aandeelhouder.

  Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?

 • Hoe schrijf ik een overdracht/overgang/levering/vervreemding van een vruchtgebruik in?

   

  Als een vruchtgebruik wordt overgedragen of overgaat op een ander, moet dat worden ingeschreven in het register van aandeelhouders en moeten worden opgenomen de namen en adressen van de nieuwe vruchtgebruiker, met vermelding van de datum waarop hij het recht heeft verkregen, de datum van erkenning of betekening, en met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hem overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 2:197 Burgerlijk Wetboek toekomen.  Hoe?  Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?     Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk:  1. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.

  2. Klik op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].

  3. Klik op BV/NV-accounts (links bovenin).

  4. Klik op het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) [De bv / nv-account selecteren] van de BV/NV-account waarvoor u de wijziging wilt inschrijven.

  5. Het BV/NV beheerpaneel opent zich.

  6. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.

  7. Klik op het derde tabblad [Rechthebbenden].

  8. Staat de nieuwe vruchtgebruiker daar tussen?
   1. Zo nee, ga door naar stap 9.

   2. Zo ja, ga door naar stap 15. 


  9. Klik op het icoontje (het poppetje met de witte plus in een groene cirkel) [een rechthebbende toevoegen].

  10. Vul het eerste tabblad in. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Indien mogelijk, haal de informatie uit de akte van overdracht.

  11. Klik op [Opslaan in concept].

  12. Klik op [Sluiten].

  13. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.

  14. Klik op het derde tabblad [Rechthebbenden].

  15. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) [een rechthebbende bewerken] van de rechthebbende wiens aandelen zijn belast met het vruchtgebruik.

  16. Het scherm van die rechthebbende opent zich.

  17. Klik op het tweede tabblad: [Aandelen].

  18. Het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich. Het kan zijn dat het vruchtgebruik verdeeld is over verschillende pakketten aandelen (omdat zij op verschillende tijdstippen en/of bij verschillende transacties zijn verkregen. Stock-Dock B.V. voegt de verschillende pakketten van aandelen van dezelfde soort of aanduiding niet automatisch samen. Herhaal in dat geval de onderstaande stappen net zolang totdat alle rechten van vruchtgebruik zijn overgedragen.

  19. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal op het eerste icoontje (met het gele potlood erop) van de soort aandelen waarop het vruchtgebruik rust [Geplaatst kapitaal bewerken]. NB NIET het gestorte kapitaal beheren.

  20. Klik op het tweede tabblad: [(Beperkte) rechten verlenen].

  21. Klik op het derde tabblad: [Vruchtgebruik].

  22. Klik op het icoontje [Verleen (beperkt) recht aan rechthebbende] vóór de rechthebbende ten bate van wie het vruchtgebruik was gevestigd.

  23. Vervang in het veld achter Aantal het daar ingevulde cijfer door nul “0.

  24. Verwijder uit het veld Nummering de nummers. Niet vervangen, maar weghalen.

  25. Ontvink alle aangevinkte vakken.

  26. Vul in bij datum verkrijging/mutatie de effectieve dag van overdracht van het (beperkte) recht.

  27. Vul alle gegevens in aan de hand van de brondocumenten.

  28. Kijk goed na wat u heeft ingevuld.

  29. Klik op [Opslaan in concept].

  30. Klik vervolgens op [Sluiten].

  31. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.

  32. Klik op het derde tabblad: [Rechthebbenden].

  33. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) [een rechthebbende bewerken] van de rechthebbende wiens aandelen zijn belast met het vruchtgebruik dat wordt overgedragen of overgaat.

  34. Het scherm van die rechthebbende opent zich.

  35. Klik op het tweede tabblad: [Aandelen].

  36. Het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich. Het kan zijn dat de met vruchtgebruik belaste aandelen verdeeld zijn over verschillende pakketten aandelen (omdat zij op verschillende tijdstippen en/of bij verschillende transacties zijn verkregen. Stock-Dock B.V. voegt de verschillende pakketten van aandelen van dezelfde soort of aanduiding niet automatisch samen. Herhaal in dat geval de onderstaande stappen net zolang totdat alle met vruchtgebruik te belasten aandelen zijn belast.

  37. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal op het eerste icoontje (met het gele potlood erop) van de soort aandelen waarop het vruchtgebruik moet worden gevstigd [Geplaatst kapitaal bewerken]. NB NIET het gestorte kapitaal beheren.

  38. Klik op het tweede tabblad: [(Beperkte) rechten verlenen].

  39. Klik op het derde tabblad: [Vruchtgebruik].

  40. Klik op het icoontje [Verleen (beperkt) recht aan rechthebbende] vóór de rechthebbende aan wie het vruchtgebruik wordt overgedragen.

  41. Vul in het schermonderdeel Aandelen in het veld Aantal in het aantal aandelen dat wordt belast. Het maximale aantal te belasten aandelen is reeds voor u ingevuld, evenals de beschikbare nummers. U kunt wel minder aandelen belasten.

  42. Vul in het schermonderdeel Aandelen in het veld Nummering in de nummers van de aandelen die worden belast. De beschikbare nummers zijn reeds voor u ingevuld.

  43. Heeft de nieuwe vruchtgebruiker vergaderrecht?
   1. Zo ja, ga door naar stap 44.

   2. Zo nee, ga door naar stap 45.


  44. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Vergaderrecht/certificaat.

  45. Heeft de nieuwe vruchtgebruiker stemrecht?
   1. Zo ja, ga door naar stap 46.

   2. Zo nee, ga door naar stap 50.


  46. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Stemrecht.

  47. Ga door naar stap 50.

  48. Heeft de nieuwe vruchtgebruiker voorwaardelijk stemrecht?
   1. Zo ja, ga door naar stap 49.

   2. Zo nee, ga door naar stap 50.


  49. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Voorwaardelijk stemrecht.

  50. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum verkrijging/mutatie in de datum van de overdracht/overgang van het vruchtgebruik.

  51. Is er sprake van erkenning door de vennootschap?
   1. Zo ja, ga door naar stap 52.

   2. Zo nee, ga door naar stap 53.


  52. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum erkenning in de datum van de erkenning door de vennootschap.

  53. Selecteer in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Titel de betreffende titel.

  54. Is er sprake van een notariële akte?
   1. Zo ja, ga door naar stap 55.

   2. Zo nee, ga door naar stap 60.


  55. Zet in het schermonderdeel Gegevens mutatie een vinkje in het hokje achter Notariële akte.

  56. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte heeft getekend.

  57. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte heeft getekend.

  58. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte is getekend.

  59. Vul in in het tekstvak: Bijzonderheden die deze mutatie betreffen: De reden van overdracht/overgang van het vruchtgebruik, alsmede de datum waarop het oorspronkelijke vruchtgebruik was gevestigd.

  60. Kijk goed na of u alles correct hebt ingevuld. Bent u klaar?

  61. Klik op [Opslaan in concept].

  62. Klik op [Sluiten].

  63. Indien op meer pakketten het vruchtgebruik wordt overgedragen, herhaal dan per pakket de stappen 6 tot en met 62 en ga daarna door naar stap 64.

  64. Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel.

  65. Klik op [Register van aandeelhouders beheren]. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode.

  66. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich.

  67. Kijk na of bij de aandeelhouder is vermeld dat zijn aandelen zijn bezwaard met een vruchtgebruik.

  68. Kijk bij de nieuwe vruchtgebruiker na of er is vermeld dat hij een vruchtgebruik heeft ten laste van de aandeelhouder.

  69. Kijk bij de voormalig vruchtgebruiker na of er is vermeld dat hij geen vruchtgebruik meer heeft ten laste van de aandeelhouder.

  Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?

 • Hoe schrijf ik een overeenkomst als bedoeld in 2:198 lid 3 BW voor een pandrecht in?

   

  Hoe schrijf ik een nadere overeenkomst als bedoeld in 2:198 lid 3 BW voor een pandrecht in? Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?  Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk:  1. log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord en klik op de tab accounts (rechtsboven).

  2. Klik vervolgens op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].

  3. Klik daarna op BV/NV-accounts (links bovenin) en selecteer het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) van de BV/NV-account waarvoor u de nadere overeenkomst wilt inschrijven.

  4. Klik op dat icoontje en het BV/NV beheerpaneel opent zich: klik op [Register van aandeelhouders beheren].

  5. Klik op het tabblad [Rechthebbenden].

  6. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) van de rechthebbende op wiens aandelen het (beperkte) recht rust waarvoor de nadere overeenkomst moet worden ingeschreven. Het scherm van die rechthebbende opent zich.

  7. Klik op het tweede tabblad [Aandelen] en het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich.

  8. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik op het eerste icoontje (met het gele potlood erop) van de soort aandelen waarop het (beperkte) recht rust waarvoor de nadere overeenkomst moet worden ingeschreven. NB NIET het gestorte kapitaal beheren.

  9. Klik op het tweede tabblad [(Beperkte) rechten verlenen].

  10. Klik op het tabblad van het (beperkte) recht waarvoor de nadere overeenkomst moet worden ingeschreven.

  11. Klik op het icoontje van de rechthebbende van wie het (beperkte) recht is waarvoor de nadere overeenkomst moet worden ingeschreven.

  12. Breng de wijzigingen aan zoals nader ovreeengekomen, zie de volgende instructies:

  13. Heeft de pandhouder nu nog vergaderrecht?
   1. Zo ja, ga door naar stap 14.

   2. Zo nee, ga door naar stap 20.


  14. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Vergaderrecht/certificaat.

  15. Heeft de pandhouder nu nog stemrecht?
   1. Zo ja, ga door naar stap 16.

   2. Zo nee, ga door naar stap 18?.


  16. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Stemrecht.

  17. Ga door naar stap 20.

  18. Heeft de pandhouder voorwaardelijk stemrecht?
   1. Zo ja, ga door naar stap 19.

   2. Zo nee, ga door naar stap 20.


  19. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Voorwaardelijk stemrecht.

  20. Laat in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum verkrijging/mutatie de oorspronkelijke datum van de verpanding ongewijzigd, deze verandert immers niet.

  21. Vul in het teksvak "Bijzonderheden die deze mutatie betreffen" in een korte omschrijving van de nadere overeenkomst, de datum van erkenning van die overeenkomst door de vennootschap. Als de overeenkomst is vastgelegd in een notariële akte, neem dan op de naam en de vestigingsplaats van de notaris op en de datum waarop de akte werd getekend.

  22. Kijk goed na of u alles correct hebt ingevuld. Bent u klaar?

  23. Vink aan [] ter correctie voordat u op [Opslaan in concept] klikt. Vergeet u de ter correctieknop aan te vinken, dan ziet het systeem dit als een extra pandrecht. Het is natuurlijk geen correctie, maar een nadere overeenkomst, maar dit is de enige manier om het goed tot uitdrukking te laten komen.

  24. Klik op [Opslaan in concept].

  25. Klik op [Sluiten].

  26. Indien ten aanzien van meer pakketten verpande aandelen een nadere overeenkomst is gesloten, herhaal dan per pakket de stappen 6 tot en met 25 en ga daarna door naar stap 27.

  27. Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel.

  28. Klik op [Register van aandeelhouders beheren]. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode.

  29. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich.

  30. Kijk na of bij de aandeelhouder is vermeld dat zijn aandelen zijn bezwaard met een pandrecht.

  31. Kijk bij de pandhouder na of er is vermeld dat hij een pandrecht heeft ten laste van de aandeelhouder en of zijn rechten corresponderen met het bepaalde in de nadere overeenkomst.

  Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?  Als u een document wilt koppelen waaruit de nadere overeenkomst blijkt, koppel het PDF van die overeenkomst aan het actueel aandelenbezit van de rechthebbende (houder van de aandelen die zijn bezwaard). Hoe kan ik documenten/bestanden koppelen?   

 • Hoe schrijf ik een overeenkomst als bedoeld in 2:197 lid 3 BW voor een vruchtgebruik in?

   

  Hoe schrijf ik een nadere overeenkomst als bedoeld in 2:197 lid 3 BW voor een vruchtgebruik in? Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?  Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk:  1. log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord en klik op de tab accounts (rechtsboven).

  2. Klik vervolgens op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].

  3. Klik daarna op BV/NV-accounts (links bovenin) en selecteer het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) van de BV/NV-account waarvoor u de nadere overeenkomst wilt inschrijven.

  4. Klik op dat icoontje en het BV/NV beheerpaneel opent zich: klik op [Register van aandeelhouders beheren].

  5. Klik op het tabblad [Rechthebbenden].

  6. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) van de rechthebbende op wiens aandelen het (beperkte) recht rust waarvoor de nadere overeenkomst moet worden ingeschreven. Het scherm van die rechthebbende opent zich.

  7. Klik op het tweede tabblad [Aandelen] en het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich.

  8. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik op het eerste icoontje (met het gele potlood erop) van de soort aandelen waarop het (beperkte) recht rust waarvoor de nadere overeenkomst moet worden ingeschreven. NB NIET het gestorte kapitaal beheren.

  9. Klik op het tweede tabblad [(Beperkte) rechten verlenen].

  10. Klik op het tabblad van het (beperkte) recht waarvoor de nadere overeenkomst moet worden ingeschreven.

  11. Klik op het icoontje van de rechthebbende van wie het (beperkte) recht is waarvoor de nadere overeenkomst moet worden ingeschreven.

  12. Breng de wijzigingen aan zoals nader overeengekomen, zie de volgende instructies:

  13. Heeft de vruchtgebruiker nu nog vergaderrecht?
   1. Zo ja, ga door naar stap 14.

   2. Zo nee, ga door naar stap 20.


  14. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Vergaderrecht/certificaat.

  15. Heeft de vruchtgebruiker nu nog stemrecht?
   1. Zo ja, ga door naar stap 16.

   2. Zo nee, ga door naar stap 18?.


  16. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Stemrecht.

  17. Ga door naar stap 20.

  18. Heeft de vruchtgebruiker voorwaardelijk stemrecht?
   1. Zo ja, ga door naar stap 19.

   2. Zo nee, ga door naar stap 20.


  19. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Voorwaardelijk stemrecht.

  20. Laat in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum verkrijging/mutatie de oorspronkelijke datum van de verpanding ongwijzigd, deze verandert immers niet.

  21. Vul in het teksvak "Bijzonderheden die deze mutatie betreffen" in een korte omschrijving van de nadere overeenkomst, de datum van erkenning van die overeenkomst door de vennootschap. Als de overeenkomst is vastgelegd in een notariële akte, neem dan op de naam en de vestigingsplaats van de notaris op en de datum waarop de akte werd getekend.

  22. Kijk goed na of u alles correct hebt ingevuld. Bent u klaar?

  23. Vink aan [] ter correctie voordat u op [Opslaan in concept] klikt. Vergeet u de ter correctieknop aan te vinken, dan ziet het systeem dit als een extra vruchtgebruik. Het is natuurlijk geen correctie, maar een nadere overeenkomst, maar dit is de enige manier om het goed tot uitdrukking te laten komen.

  24. Klik op [Opslaan in concept].

  25. Klik op [Sluiten].

  26. Indien ten aanzien van meer pakketten aandelen die met een vruchtgebruik zijn belast een nadere overeenkomst is gesloten, herhaal dan per pakket de stappen 6 tot en met 25 en ga daarna door naar stap 27.

  27. Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel.

  28. Klik op [Register van aandeelhouders beheren]. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode.

  29. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich.

  30. Kijk na of bij de aandeelhouder is vermeld dat zijn aandelen zijn bezwaard met een vruchtgebruik.

  31. Kijk bij de pandhouder na of er is vermeld dat hij een vruchtgebruik heeft ten laste van de aandeelhouder en of zijn rechten corresponderen met het bepaalde in de nadere overeenkomst.

  Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?  Als u een document wilt koppelen waaruit de nadere overeenkomst blijkt, koppel het PDF van die overeenkomst aan het actueel aandelenbezit van de rechthebbende (houder van de aandelen die zijn bezwaard). Hoe kan ik documenten/bestanden koppelen?   

 • Hoe schrijf ik het einde van een (beperkt) recht (pand/vruchtgebruik/certificaten/bestuur/beslag in?

   

  Einde beperkt recht: kan nog niet worden ingeschreven, (beperkte) rechten kunnen alleen op nul worden gezet. In latere versies van ons systeem nemen wij de functie op dat het einde van (beperkte) rechten in de database kan worden verwerkt.  Hoe?  Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?     Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk:  1. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.

  2. Klik op de tab rechts boven in het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].

  3. Klik op BV/NV-accounts (links bovenin).

  4. Klik op het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) [De bv / nv-account selecteren]van de BV/NV-account waarvoor u het einde van het (beperkte) recht wilt inschrijven.

  5. Het BV/NV beheerpaneel opent zich.

  6. Klik op [Register van aandeelhouders beheren].

  7. Klik op het derde tabblad [Rechthebbenden].

  8. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) [een rechthebbende bewerken] van de rechthebbende wiens aandelen moeten worden bevrijd van het (beperkte) recht.

  9. Het scherm van die rechthebbende opent zich.

  10. Klik op het tweede tabblad [Aandelen].

  11. Het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich.

  12. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal op het eerste icoontje (met het gele potlood erop) van de soort aandelen die moeten worden bevrijd van het (beperkte) recht [Geplaatst kapitaal bewerken]. NB NIET het gestorte kapitaal beheren.

  13. Klik op het tweede tabblad [(Beperkte) rechten verlenen].

  14. Klik op het tabblad van het (beperkte) recht dat moet worden beëindigd.

  15. Klik op het icoontje [Verleen (beperkt) recht aan rechthebbende] van de rechthebbende van wie het te beëindigen (beperkte) recht is.

  16. Vervang in het schermonderdeel Aandelen in het veld achter Aantal het daar ingevulde cijfer door nul “0”.

  17. Verwijder in het schermonderdeel Aandelen uit het veld Nummering de nummers. Niet vervangen, maar weghalen.

  18. Ontvink in het schermonderdeel Aandelen alle aangevinkte vakken.

  19. Vul in in het schermonderdeel Gegevens mutatie bij datum verkrijging/mutatie in de effectieve dag van beëindiging van het (beperkte) recht.

  20. Vul in in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum erkenning in de datum van erkenning door de vennootschap van het einde van het (beperkte) recht

  21. Kies in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Titel voor de optie Overeenkomst tot vestiging van het beperkte recht. Dit wordt niet weergegeven in het register. Het maakt dus niet uit dat dit niet klopt

  22. Is sprake van een notariële akte?
   1. Zo ja, ga door naar stap 23.

   2. Zo nee, ga door naar stap 28.


  23. Zet in het schermonderdeel Gegevens mutatie een vinkje in het hokje achter Notariële akte.

  24. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld achter Naam notaris in de naam van de notaris die de akte heeft getekend.

  25. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld achter Plaats van vestiging in de naam van de standplaats van de notaris die de akte heeft getekend.

  26. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld achter Datum akte in de datum waarop de notaris de akte heeft getekend.

  27. Ga door naar stap 29.

  28. Ontvink in het schermonderdeel Gegevens mutatie het hokje achter Notariële akte.

  29. Kijk goed na wat u heeft ingevuld.

  30. Klik op [Opslaan in concept].

  31. Klik vervolgens op [Sluiten].

  32. Ga naar het BV/NV beheerpaneel.

  33. Klik op [Register van aandeelhouders beheren].

  34. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode.

  35. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich.

  36. Kijk na of bij de aandeelhouder is vermeld dat zijn aandelen niet meer zijn bezwaard met een (beperkt) recht.

  37. Kijk bij de rechthebbende van het (beperkte) recht of er is vermeld dat zijn (beperkte) recht in de historie staat.

  Als u een document wilt koppelen waaruit het einde blijkt, koppel het PDF van afstand aan het actueel aandelenbezit van de rechthebbende (houder van de aandelen die waren bezwaard).  Betreft het een gedeeltelijk einde van een (beperkt) recht: zet het recht op nul met een einde datum. Voer daarna het kleinere (beperkte) recht in met oorspronkelijke datum van vestiging. Vul in bij bijzonderheden: dat het een gedeeltelijk einde betrof en op welke datum deze plaatshad. Ook is mogelijk: via rechthebbende, beperkte rechten verlenen en het kleinere aantal invoeren met corresponderende nummers. Neem dan ook in Bijzonderheden op dat er een einde van een gedeelte van het beperkte recht plaatshad. Beide methoden werken, als U het maar in chronologie invoert.  Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?

 • Hoe schrijf ik een verdeling van een onverdeeldheid in?

   

  De onverdeeldheid wordt opgeheven (verdeling) door de aandelen te vervreemden aan degene die ze met uitsluiting van de anderen verkrijgt.  Hoe schrijf ik een verdeling in?  Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?     Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk: log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord en klik op de tab accounts (rechtsboven). Klik vervolgens op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders]. Klik daarna op BV/NV-accounts (links bovenin) en selecteer het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) van de BV/NV-account waarvoor u de verdeling wilt inschrijven. Klik op dat icoontje en het BV/NV beheerpaneel opent zich: klik op [Register van aandeelhouders beheren].  Klik vervolgens op het tabblad [Rechthebbenden]. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) van de rechthebbende op wiens naam de te verdelen aandelen staan (hoofdrechthebbende). Het scherm van die rechthebbende opent zich. Klik op het tweede tabblad [Aandelen] en het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik op het tweede icoontje (met het rode figuurtje erop) van de soort aandelen die moeten worden verdeeld. NB NIET het gestorte kapitaal beheren. U komt in het scherm vervreemden aan: Klik op [Kies een rechthebbende} en klik op de rechthebbende aan wie de aandelen worden toegedeeld (dat is dus de verkrijger). Vul de gegevens in. Het maximale aantal te verdelen aandelen is reeds voor u ingevuld, evenals de beschikbare nummers. U kunt wel minder aandelen verdelen. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Ga naar de tweede tab [Onverdeeldheid], ontvink de namen van de deelgenoten en ontvink de onverdeeldheid (hiermee zet u de onverdeeldheid uit).  Kijk alles goed na. Bent u klaar? Klik op [Opslaan in concept]. Klik vervolgens op [Sluiten].  Kijk uw werk na: Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Register van aandeelhouders beheren]. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich. Kijk na of bij de vervreemder is vermeld dat zijn aandelen zijn verdeeld ten bate van de verkrijger. Kijk bij de andere deelgenoten of hun onverdeeld aandeel in de te verdelen aandelen ook in de historie is vermeld. Kijk vervolgens bij de verkrijger of er is vermeld dat hij de aandelen heeft verkregen en dat er staat bij “In onverdeeldheid: nee”.  Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?

 • ik ben notaris en mijn cliënt gebruikt het register van Stock-Dock B.V. Hoe werkt dat?

   

  NB: u ontvangt geen papieren register van aandeelhouders van uw cliënt zoals u dat gewend was. Uw cliënt heeft gekozen voor De nieuwe manier van het bijhouden van het register van aandeelhouders: digitaal en online via Stock-Dock B.V.  Uw cliënt kan u op twee manieren met het systeem laten werken:  1. door u inzage te verlenen in het online register van aandeelhouders (met de fubnctie van notaris): hij dient dan de volgende handelingen te verrichten, zie FAQ: Hoe kan ik inzagerecht verlenen?  2. door u een pdf van het online register van aandeelhouders te sturen: hij dient dan de volgende handelingen te verrichten, zie FAQ: Hoe maak ik een origineel register van aandeelhouders?  In het geval als omschreven in sub 1 kunt u in de HTML omgeving het register raadplegen en de geuploade titelbewijzen bekijken, opslaan en printen, u kunt PDF’s van het register maken en ter bewijs in uw eigen kantooromgeving opslaan.  Recherche, Herrecherche en Narecherche  Om de beschikkingsbevoegdheid te rechercheren, gaat u als volgt te werk:   Recherche  Zet de volgende stappen:  1. Log in op www.stock-dock.nl met uw inlognaam en wachtwoord.

  2. Klik op [Accounts] rechtsboven.

  3. Ga naar de gewenste BV/NV-account en klik op [Register].

  4. Klik op het eerste icoontje [register van  aandeelhouders met historie tonen].

  5. U komt nu in de HTML omgeving en u kunt het register inzien en ook de gekoppelde titeldocumenten en bewijzen openen en in uw eigen omgeving opslaan. Wilt u een PDF maken, volg dan de volgende FAQ: Hoe maak ik een PDF van het register van aandeelhouders? Deze PDF kunt u (als bewijs) in uw eigen systeem opslaan. Als het register u in de Engelse taal wordt getoond, kunt u de taal op Nederlands instellen. Verricht in dat geval de volgende handelingen:
   1. Klik linksboven in het scherm op "English".

   2. Klik op "Nederlands".

   3. Klik rechtsboven in het scherm op "Show".

   4. Het register wordt u dan in de Nederlandse taal getoond.


  Herrecherche en Narecherche  Veel notarissen gaan er van uit dat als zij het oude vertrouwde papieren register van aandeelhouders in hun bezit hebben, zij niet verrast kunnen worden met inschrijvingen die hen niet bekend zijn, immers zij hebben het “originele” register in hun dossier. Dat is een schijnzekerheid, immers elke verklaring van het bestuur van een vennootschap dat een bepaald document het register van aandeelhouders is, is geldig en vormt daarmee een weergave van het register van aandeelhouders. Daarmee kan het onder de notaris berustende register door nieuwe feiten achterhaald blijken te zijn.  Best practice is om onmiddellijk voorafgaand aan een transactie die gebaseerd is op informatie die in het register is ingeschreven, aan het bestuur een schriftelijke verklaring te vragen dat de bij u bekende informatie nog steeds juist is en dat er geen andere feiten of omstandigheden bestaan die tot aanpassing in het register van aandeelhouders moeten leiden. Bij vastgoedtransacties doet u ongeveer hetzelfde: u voert een herrecherche uit bij het kadaster.  Voordat u tot uitbetaling van derdengelden overgaat, voert u bij vastgoedtransacties een narecherche uit: dit zou u ook moeten doen bij transacties die zijn gebaseerd op informatie uit het register van aandeelhouders: na de transactie vraagt u wederom een schriftelijke verklaring van het bestuur dat de bij u bekende informatie nog steeds juist is en dat er geen andere feiten of omstandigheden bestaan die tot aanpassing in het register van aandeelhouders moeten leiden, anders dan uw transactie natuurlijk.  Bijwerken van het register van aandeelhouders  Als u klaar bent met de transactie omtrent de aandelen kunt u dat doorgeven aan uw cliënt. Stuur hem ook de PDF’s van de relevante stukken. Uw cliënt verwittigt vervolgens Stock-Dock B.V. dat de transactie heeft plaatsgehad en dat er mutaties in het register van aandeelhouders moeten worden aangebracht. Heeft hij voor het Do-it-Yourself abonnement gekozen, kan hij de mutaties zelf toepassen of aan u vragen dat voor hem te doen. Zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?  U kunt ook een e-mail aanstock-dock@stock-dock.nl versturen. Vermeld in die e-mail het handelsregisternummer van de vennootschap van wie in het register van aandeelhouders mutaties moeten worden aangebracht. Hecht PDF’s van de relevante akten en stukken aan die e-mail aan. Stock-Dock B.V. zal ervoor zorg dragen dat de mutaties in het register van aandeelhouders worden verwerkt. U hoeft dat zelf niet meer te doen. Dit bespaart u tijd! Afhankelijk van het abonnement dat uw cliënt heeft gekozen, brengt Stock-Dock B.V. kosten bij uw cliënt in rekening.  Maak afspraken met uw cliënt over wie (Stock-Dock B.V., u of uw de cliënt), welke werkzaamheden voor zijn rekening neemt!  Heeft uw cliënt een Do-it-Yourself abonnement dan heeft hij er voor gekozen om zelf de mutaties in het register van aandeelhouders te verwerken. Hij kan er voor kiezen u te vragen de mutaties te verwerken. In de FAQ van Stock-Dock B.V. zijn alle mogelijke mutaties uitgewerkt.  Als uw cliënt wil dat er vanaf de oprichting van een B.V. of N.V. een digitaal register van aandeelhouders is, kunt u dat voor hem voorbereiden. Zie de FAQ:   Ik ben notaris en ik wil voor mijn cliënt een BV/NV-account aanmaken. Deze account kan pas worden geactiveerd door uw cliënt als die rechtspersoon een bankrekening (IBAN) heeft omdat bij de activering hij een machtiging tot incasso dient af te geven.   Heeft u een notarieel softwarepakket dan zal dat softwarepakket bij de oprichting een register van aandeelhouders aanmaken. Dat register wordt eveneens vervangen door het digitale register van Stock-Dock B.V..   

 • ik ben notaris en ik wil voor mijn cliënt een BV/NV-account aanmaken.

   

  Situatie 1: U wilt voor uw cliënt een BV/NV-account aanmaken en u wilt het register van aandeelhouders voor uw cliënt beheren en daarvoor aan uw cliënt een vergoeding factureren. Zet dan de volgende stappen:  1. Heeft u zich al eerder aangemeld als gebruiker op de website?
   1. Zo ja, ga dan naar stap 6.

   2. Zo nee, ga dan naar stap 2.


  2. Ga naar de website www.stock-dock.nl.

  3. Klik op de knop "aanmelden".

  4. Volg de instructies die dan in uw scherm verschijnen.

  5. Ga daarna door naar stap 6.

  6. Log in op www.stock-dock.nl met uw inlognaam en wachtwoord.

  7. Klik op de knop "Een bv / nv-account toevoegen".

  8. Klik op "Als bestuurder".

  9. Vul in het scherm dat dan verschijnt alle velden in.

  10. U dient ook een vinkje te zetten in het hokje Akkoord met algemene voorwaarden (in deze algemene voorwaarden verbindt www.stock-dock.nl zich jegens u dat www.stock-dock.nl alsmede de werknemers en opdrachtnemers van www.stock-dock.nl alle gegevens die u invoert volstrekt geheim houden, nimmer aan derden zullen verstrekken en nimmer zullen gebruiken voor welk ander doeleinde dan ook). Dit geschiedt om u in staat te stellen aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op het notarisambt te kunnen voldoen.

  11. Zet een vinkje in het vaktje bij Andere Debiteur.

  12. Vul bij IBAN uw kantoor IBAN in.

  13. Vul uw e-mailadres in bij Factuur e-mailadres.

  14. Kies bij abonnement voor de optie Easy.

  15. Klik op de knop "Aanmaken en incassomachtiging om te activeren".

  U ontvangt vervolgens een e-mail van Stock-Dock B.V. waarin u wordt gevraagd de relevante documenten te uploaden.     Situatie 2: U wilt voor uw cliënt een BV/NV-account aanmaken en u wilt niet het register van aandeelhouders voor uw cliënt gaan beheren. Zet dan de volgende stappen:  1. Heeft u zich al eerder aangemeld als gebruiker op de website?
   1. Zo ja, ga dan naar stap 6.

   2. Zo nee, ga dan naar stap 2.


  2. Ga naar de website www.stock-dock.nl.

  3. Klik op de knop "aanmelden".

  4. Volg de instructies die dan in uw scherm verschijnen.

  5. Ga daarna door naar stap 6.

  6. Log in op www.stock-dock.nl met uw inlognaam en wachtwoord.

  7. Klik op de knop "Een bv / nv-account toevoegen".

  8. Klik op "Als notaris".

  9. Vul in het scherm dat dan verschijnt alle velden in.

  10. U dient ook een vinkje te zetten in het hokje Akkoord met algemene voorwaarden (in deze algemene voorwaarden verbindt www.stock-dock.nl zich jegens u dat www.stock-dock.nl alsmede de werknemers en opdrachtnemers van www.stock-dock.nl alle gegevens die u invoert volstrekt geheim houden, nimmer aan derden zullen verstrekken en nimmer zullen gebruiken voor welk ander doeleinde dan ook). Dit geschiedt om u in staat te stellen aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op het notarisambt te kunnen voldoen.

  11. Desgewenst kunt u in het veld "Welkomsttekst" een aan uw cliënt gerichte mededeling van uzelf plaatsen.

  12. Klik op de knop "Aanmaken en uitnodiging om te activeren versturen".

  Uw cliënt ontvangt vervolgens een e-mail van Stock-Dock B.V. waarin hij wordt uitgenodigd om de door u voor hem aangemaakte BV/NV-account te activeren.