Voldoet het register van aandeelhouders van Stock-Dock B.V. aan de wettelijke vereisten?

Voldoet het register van aandeelhouders van Stock-Dock B.V. aan de wettelijke vereisten?

 

De wet schrijft in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek voor dat het bestuur van de vennootschap een register van aandeelhouders houdt. De wet kent geen vormvereisten voor het register van aandeelhouders. Er is dus geen enkel beletsel voor digitale registratie. Als iemand een schriftelijke versie van het originele register verlangt, maakt u het register definitief en print u het register uit en laat u een bestuurder de uitdraai ondertekenen. Die getekende uitdraai is op dat moment het originele register van aandeelhouders.

Zie ook de opinie van Prof. mr. Steven Perrick, advocaat, oud-notaris en hoogleraar bijzondere onderwerpen notarieel recht (verdiept vennootschapsrecht) aan de UvA