Prof. mr. Steven Perrick

De wet schrijft in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek voor dat het bestuur van de vennootschap een register van aandeelhouders houdt. De wet noch de wetsgeschiedenis bevat vormvoorschriften voor het register van aandeelhouders. Uit de wettekst valt af te leiden dat het register in enige reproduceerbare vorm moet worden aangehouden. Er bestaat geen bezwaar tegen het digitaal aanhouden en bijhouden van een register van aandeelhouders. De wet bepaalt voorts niet dat het register door het bestuur moet worden ondertekend.

Als ik betrokken zou zijn bij een aandelentransactie waarbij sprake is van een op de website van Stock-Dock B.V. bijgehouden digitaal register van aandeelhouders zou ik dit register als het register in de zin van artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek aanmerken.

Het systeem voorziet ook in de mogelijkheid dat beslag dat op aandelen wordt gelegd, overeenkomstig  de wet in het register kan worden ingeschreven.

Stock-Dock is een aanwinst voor de transactiepraktijk, want het biedt een technologische oplossing voor een van de laatste anachronismen: het papieren register.

Het systeem geeft de mogelijkheid aan het bestuur om op een uiterst eenvoudige wijze alle voor een aandelentransactie benodigde documenten digitaal beschikbaar te hebben. Deze documenten kunnen aan mutaties in het register worden gekoppeld, wat de titelrecherche en het inzicht in transacties in belangrijke mate vereenvoudigt.

Prof. mr. Steven Perrick, advocaat, hoogleraar bijzondere onderwerpen notarieel recht (verdiept vennootschapsrecht) aan de UvA

 

Steven Perrick