Bieb

Aandeelhoudersregister

• Wetgeving aandeelhoudersregister

Aandeelhoudersregister

De wet verplicht het bestuur van B.V.’s en N.V.’s met aandelen op naam tot het bijhouden van een aandeelhoudersregister. Veelal gebeurt dit in papieren vorm. Het aandeelhoudersregister is het enige document/bestand dat in chronologie de eigendomsverhoudingen van een kapitaalvennootschap weergeeft. Het is daardoor een belangrijk document/bestand. Onderzoek in 2010 heeft echter uitgewezen dat besturen het niet zo nauw nemen met dit register en dat het in veel gevallen fouten bevat.

Als het aandeelhoudersregister in het ongerede raakt, kan men niet terugvallen op een ander document. Er is geen door de overheid aangehouden kadaster of iets dergelijks. Hoe de chroniologie van de eigendomsverhoudingen en beperkte rechten verliep, wordt dan giswerk. Natuurlijk is er veel te reconstrueren en kan men bij het maken van een vervangend register uit allerlei bronnen putten, maar de kans dat men iets vergeet/over het hoofd ziet, is reëel. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor het bestuur en de aandeelhouders.

Er is herhaaldelijk voorgesteld om de inschrijving in het aandeelhoudersregister een constitutief vereiste te maken voor de levering/uitgifte van een aandeel en voor de vestiging van beperkte rechten daarop, maar zover is het nooit gekomen.