Alle belangrijke documenten bij elkaar in dezelfde account!

Binnen no-time is een dataroom ingericht!

Doordat het register van aandeelhouders de mogelijkheid heeft relevante titels/verkrijgingsakten in PDF aan de inschrijvingen te koppelen, is het heel eenvoudig een elektronische dataroom in te richten voor de documenten ten aanzien van het aandeelhouderschap.