Voordelen van een online register van Stock-Dock

Bereikbaar op iedere plek in de wereld!

Door het register van aandeelhouders online bij te houden, is het op verschillende plaatsen overal ter wereld gelijktijdig real time in te zien, zonder het rondsturen van kopieën.

Bespaar tijd en kosten!

Wij doen het werk

Wij gaan het register van aandeelhouders voor jou aanmaken en bijhouden. Jij kunt op elk gewenst moment het register inzien en er uittreksels of afschriften van maken en deze opslaan, (elektronisch) versturen of ter inzage tonen aan de personen die daartoe gerechtigd zijn.

Notaris-onafhankelijk

Jouw notaris krijgt gewoon een (tijdelijk) inzagerecht en kan zo het register raadplegen. Doordat het register de mogelijkheid heeft relevante titels/verkrijgingsakten in PDF aan de inschrijvingen te koppelen, kan jouw notaris nog efficiënter rechercheren. En wil jij naar een andere notaris, dan beëindig je het inzagerecht van jouw oude notaris en geef je het aan jouw nieuwe notaris.

Besparing op koerierskosten/aangetekende post

Registers van aandeelhouders worden vaak voor transacties de hele wereld overgevlogen, maar ook om getekend te worden door de leden van het bestuur. Het register van aandeelhouders van Stock-Dock laat dat tot de geschiedenis behoren.

Doorzoek eenvoudig alle gegevens!

Door de verschillende zoekfuncties kun je heel makkelijk in het register zoeken en er supersnel doorheen scannen. Het register heeft een intelligente inhoudsopgave.

Eenvoudig uittreksels maken!

Je kunt met een paar drukken op de knop alle wettelijk voorgeschreven uittreksels uit het register van aandeelhouders maken en deze opslaan, (per e-mail) versturen of ter inzage tonen aan de personen die daartoe gerechtigd zijn.

Start direct

Aanmelden is heel eenvoudig!

aanmelden

Blijf op de hoogte!

Alles over registratie van aandeelhouders en UBO's EN inclusief 5 GRATIS Compliance Tips!

ja graag!

Alle belangrijke documenten bij elkaar in dezelfde account!

Binnen no-time is een dataroom ingericht!

Doordat het register van aandeelhouders de mogelijkheid heeft relevante titels/verkrijgingsakten in PDF aan de inschrijvingen te koppelen, is het heel eenvoudig een elektronische dataroom in te richten voor de documenten ten aanzien van het aandeelhouderschap.

Alles altijd aanpasbaar!

Up to date met de Flex-wet

Het online register van aandeelhouders is volledig up to date met de Flex-wet en is - omdat het een database is - ook heel eenvoudig aan te passen aan toekomstige wetswijzigingen.

Toekomstig Centrale Register voor Aandeelhouders

Het Centrale Register van Aandeelhouders dat de overheid wil invoeren, is een wezenlijk ander register dan het register van Stock-Dock. Het vervangt niet het register dat jouw vennootschap op grond van het bepaalde in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (dat is het register dat Stock-Dock voor jouw vennootschap bijhoudt), maar komt er naast te staan. Omdat het online register van aandeelhouders van Stock-Dock een database is, kunnen eenvoudig koppelingen tot stand worden gebracht met het Centrale Register van Aandeelhouders, mits dat laatste register die koppelingen aanvaardt.

Paperless Office!

Met het register van aandeelhouders van Stock-Dock en de online opslag van titels, verkrijgingsakten en ieder ander gewenst document, draag je bij aan een duurzamere wereld omdat er wordt bespaard op papiergebruik en printkosten.