Wie heeft recht op een uittreksel uit het register van aandeelhouders?

Wie heeft recht op een uittreksel uit het register van aandeelhouders?

 

Iedereen kan een uittreksel uit het register van aandeelhouders aanvragen. Er zijn echter maar een paar (rechts-)personen aan wie het bestuur ook daadwerkelijk een uittreksel moet verstrekken: Een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een pandhouder en een certificaathouder met vergaderrecht hebben recht op een uittreksel uit het register omtrent zijn recht op een aandeel of certificaat van een aandeel. Het bestuur is verplicht kosteloos een dergelijk uittreksel te verstrekken. Zie ook FAQ: Hoe maak ik uittreksels uit het register van aandeelhouders?

Verzoeken om een uittreksel van anderen dan hierboven genoemd, kunt u in de regel negeren.