Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

 

Wet bescherming persoonsgegevens:

Omdat persoonsgegevens worden opgeslagen in de door Stock-Dock door middel van de website www.stock-dock.nl aangeboden applicatie, is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing op de verwerking en bewerking van die gegevens. Bij het invoeren van persoonsgegevens door gebruikers zelf (Do-it-yourself abonnement) in de database van Stock-Dock B.V. dan wel bij het invoeren van persoonsgegevens in de database door Stock-Dock B.V. op verzoek van een gebruiker (Basic abonnement en hoger), kwalificeert Stock-Dock B.V. als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, van die gegevens. Op basis van de Algemene Voorwaarden van Stock-Dock B.V., bewerkt Stock-Dock B.V. de eventuele persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van de verwerker. De op de verwerker van persoonsgegevens van toepassing zijnde beveiligingsverplichtingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens zullen eveneens door Stock-Dock B.V. worden nageleefd. Voor de volledigheid, de verantwoordelijke (degene(n) die een of meer registers van aandeelhouders aanhoudt via de door Stock-Dock B.V. aangeboden applicatie) is – met een beroep op artikel 40 van het Vrijstellingsbesluit – vrijgesteld deze verwerking van persoonsgegevens te melden bij het College bescherming persoonsgegevens.

In artikel 19 lid 4 van de Algemene Voorwaarden is geregeld hoe Stock-Dock de per 1 januari 2016 ingevoerde regels van de Wet bescherming persoonsgegevens toepast. Stock-Dock heeft een draaiboek opgesteld hoe om te gaan met een incident.