Welke velden zijn verplicht? Kan ik nadere informatie aanvullen?

Welke velden zijn verplicht? Kan ik nadere informatie aanvullen?

 

Stock-Dock B.V.heeft bij de inrichting van de database er voor gekozen zo min mogelijk gegevens verplicht te stellen, om een vlotte registratie te bevorderen. De verplichte velden worden doorgaans aangegeven met een asterix (*).

Als op een later moment nadere informatie die in het register van aandeelhouders kan worden ingeschreven, opkomt, kan die informatie worden toegevoegd. Zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?

De aanvulling kan bij de verwerking [ter correctie] worden aangevinkt en dan worden opgeslagen. Dan heeft de aanvulling geen invloed op de chronologie van het register van aandeelhouders.