Welke bundel/welk abonnement moet ik kiezen?

Welke bundel/welk abonnement moet ik kiezen?

 

Als regel kunt u aanhouden dat de oprichting van een B.V. met één aandeelhouder ongeveer 5 mutaties en/of verrichtingen tot gevolg heeft. De overdracht van aandelen aan een verkrijger die nog geen rechthebbende was, heeft ongeveer 5 mutaties en/of verrichtingen tot gevolg. De adreswijziging van een rechthebbende is 1 mutatie en een simpele statutenwijziging heeft ongeveer 2 mutaties en/of verrichtingen tot gevolg. Bij elke verandering wordt een document geüpload en wordt dat document aan de mutatie gekoppeld. De upload en de koppeling tellen elk als één verrichting.

Toelichting op de bundels/abonnementen:

Wanneer u zich aanmeldt en na bevestiging start met het openen van uw eerste BV/NV-account zult u uit één van de vijf bundels moeten kiezen.

Wanneer kiest u welke bundel/welk abonnement?

Als u verwacht geen of nauwelijks mutaties en/of verrichtingen te zullen meemaken, is het verstandig voor de Do-it-Yourself bundel of de Basic bundel te kiezen. Als u meer mutaties en/of verrichtingen verwacht, zoek dan de bundel die het dichtst in de buurt komt van het aantal te verwachten mutaties en/of verrichtingen.

Mutaties

Een mutatie is elke verandering die in het register van aandeelhouders moet worden aangebracht. Wij hebben in onze algemene voorwaarden een definitie van het begrip Mutatie opgenomen, waarbij elk type verandering dat zich kan voordoen is omschreven.

Verrichtingen

Een verrichting is in beginsel elke handeling die Stock-Dock B.V. op uw verzoek verricht en die geen mutatie is. Wij hebben in onze algemene voorwaarden een definitie van het begrip Verrichting opgenomen.

Maandelijks en jaarlijks betalen

Betaling van bedragen binnen en buiten de bundels geschiedt door automatische incasso ten laste van de bankrekening (IBAN) van de B.V. / N.V. Na het openen van een BV/NV-account ontvangt u een factuur over de periode van aanmelding tot en met 31 december van dat jaar. Daarna ontvangt u begin januari van elk jaar een factuur voor het komende jaar. Alleen als u uw bundel overschrijdt, krijgt u op de eerste dag van de volgende maand een factuur voor de mutaties buiten uw bundel.

Upgraden bundel

Zie FAQ: Hoe kan ik mijn bundel/abonnement upgraden?

Downgraden bundel

Zie FAQ: Hoe kan ik mijn bundel/abonnement downgraden?

Hier volgt de link naar de bundelvergelijkingstabel waarin wij een overzicht geven van de inhoud van de bundels:

zie bundelvergelijker