Wat zijn (beperkte) rechten?

Wat zijn (beperkte) rechten?

 

Het systeem maakt onderscheid tussen houders van aandelen en personen die een minder omvattend recht hebben dan het eigendomsrecht. Beide (rechts-)personen noemen we rechthebbende(n). Stock-Dock B.V. gebruikt voor de volgende rechten: pand/vruchtgebruik/certificaten/bestuur/beslag de verzamelterm (beperkte)rechten. De rechten van pand en vruchtgebruik zijn beperkte rechten in de zin van de wet, wat onder meer inhoudt dat zij het aandeel volgen, onafhankelijk van wie de aandeelhouder is. De andere rechten zijn geen beperkte rechten: certificaten, bestuur en beslag, maar hebben wel degelijk invloed op het aandeelhouderschap. Omdat de beperkte rechten en de overige rechten voor behandeling in onze database gelijk zijn, hebben wij gekozen voor de verzamelterm (beperkte) rechten.