Wat is het verschil tussen inzage en toegang tot een BV/NV-account? Bestuurder of Inzagegerechtigde?

Wat is het verschil tussen inzage en toegang tot een BV/NV-account? Bestuurder of Inzagegerechtigde?

 

Let op het onderscheid tussen INZAGE in het register van aandeelhouders (het tonen van het register van aandeelhouders of van bepaalde gegevens uit het register van aandeelhouders) en het VERSTREKKEN VAN EEN UITTREKSEL uit het register van aandeelhouders en het verlenen van TOEGANG tot de BV/NV-account.

Wees echter behoedzaam met wie u toegang tot de BV/NV-account geeft, vaak zal die persoon meer kunnen zien dan waar hij recht op heeft.

Let ook op het onderscheid tussen een inzagegerechtigde, een notaris en een bestuurder. Wij hebben drie rollen ingericht: bestuurders, notarissen en inzagegerechtigden. De bestuurder kan alles ten aanzien van de BV/NV-account voor zover het abonnement dat toelaat. Hij kan een register van aandeelhouders definitief maken, andere bestuurders, notarissen of inzagegerechtigden toegang verlenen, uittreksels maken, het abonnement wijzigen etc. Een notrais kan min of meer hetzelfde, behalve een register definitief maken. Een inzagegerechtigde kan het register van aandeelhouders en de opgeslagen documenten alleen inzien en er prints van maken of PDF’s en die vervolgens opslaan of delen. U kunt bijvoorbeeld uw advocaat, accountant of fiscalist een inzagerecht geven. Ook kan een inzagerecht worden verleend aan een dataroom coördinator bij een Due Diligence onderzoek. Zie ook FAQ: Aan wie moet ik inzage in het register van aandeelhouders verlenen?

Zie ook FAQ: Hoe maak ik uittreksels uit het register van aandeelhouders?

Zie ook FAQ: Er zijn niet-volgestorte aandelen, wie moet ik inzage verlenen?