Waarom vraagt het systeem om een effectieve datum?

Waarom vraagt het systeem om een effectieve datum?

 

Sommige akten worden gepasseerd onder een opschortende voorwaarde of onder een opschortende tijdsbepaling. Akten van fusie/splitsing treden altijd pas in werking met ingang van de dag die volgt op de dag van passeren. De passeerdatum en de effectieve datum zijn derhalve soms niet gelijk aan elkaar. Vandaar dat wij de mogelijkheid hebben geopend dat de effectieve datum een andere is dan de datum van passeren. Bij de oprichting van een B.V./N.V. is de effectieve datum altijd gelijk aan de oprichtingsdatum, maar niet noodzakelijkerwijs aan de passeerdatum.