Waarom geeft het systeem een tijdstip weer bij de Effectieve datum?

Waarom geeft het systeem een tijdstip weer bij de Effectieve datum?

 

Op één dag kunnen vele akten worden verleden die van invloed zijn op de vennootschap. Met de tijdstippen kan een chronologische volgorde worden aangehouden. Normaliter is dat tijdstip (default) het tijdstip waarop u iets muteert, ook al is de dag dat u iets in het register muteert een andere dan de effectieve datum. Alleen als het ertoe doet, zult u verschillende tijdstippen moeten selecteren. U doet er verstandig aan de tijdstippen uit de notariële akte aan te houden (als die erin staan), tenzij de effectieve datum een andere is dan de passeerdatum.

Als er bij de oprichting of een statutenwijziging tegelijkertijd verschillende soorten aandelen worden ingevoerd, zult u bij de effectieve datum dezelfde datum en tijdstip moeten invullen, om ervoor te zorgen dat deze als een gelijktijdige feiten worden getoond.