Waarom gebruiken jullie de term rechthebbende en niet de term aandeelhouder?

Waarom gebruiken jullie de term rechthebbende en niet de term aandeelhouder?

 

Een (rechts-)persoon kan aandeelhouder zijn, maar ook vruchtgebruiker, pandhouder, beslaglegger enzovoorts. In een register van aandeelhouders kan een (rechts-)persoon verschillende hoedanigheden tegelijkertijd bezitten (aandeelhouder en tegelijkertijd ook pandhouder ten aanzien van andere aandelen enzovoorts). Wij hebben gekozen voor de neutrale term: Rechthebbende. Is een (rechts-)persoon ingevoerd in een register van aandeelhouders, dan kunnen hem/haar allerlei rechten worden toegekend, waaronder het hoofdrecht: houder van aandelen of aandeelhouder.