Mijn BV/NV-account is geblokkeerd, hoe kan dat en hoe hef ik dat weer op? Deblokkeren.

Mijn BV/NV-account is geblokkeerd, hoe kan dat en hoe hef ik dat weer op? Deblokkeren.

 

Uw account wordt uitsluitend geblokkeerd als de automatische incasso niet geslaagd is of als u geïncasseerde bedragen ten onrechte heeft gestorneerd. U kunt dat opheffen door (i) ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo op de rekening staat ten laste waarvan wij incasseren, of (ii) als incasso herhaaldelijk niet mogelijk was of als u het bedrag heeft gestorneerd, het bedrag van de factuur onder vermelding van factuurnummer handmatig op onze rekening te doen bijschrijven.