Kan ik zelf ook documenten/bestanden koppelen?

Kan ik zelf ook documenten/bestanden koppelen?

 

Het koppelen van documenten aan gegevens in het register van aandeelhouders luistert zeer nauw. Heeft u een Do-it-Yourself account: ga dan als volgt tewerk: eerst moet u een document opslaan in de map documenten. Zie FAQ; Hoe kan ik een document/bestand uploaden/opslaan/in de kluis opbergen/filen/bewaren?

Voor het daadwerkelijke koppelen, zie FAQ: Hoe kan ik documenten/bestanden koppelen?

Heeft u een ander abonnement dan Do-it-Yourself, dan neemt Stock-Dock B.V. het koppelen van documenten op uw verzoek voor haar rekening, zodat u echt wordt ontzorgd. U kunt zelf geen documenten koppelen. U kunt wel zelf documenten uploaden/opslaan. Zie FAQ: Hoe kan ik documenten/bestanden koppelen?

Als Stock-Dock B.V. documenten oploadt en/of koppelt, geeft Stock-Dock B.V. de documenten een systematische codering mee, bijvoorbeeld: 2015-08-04 Statutenwijziging XYZ Holding B.V.