Is het register van Stock-Dock B.V. tevens het register van certificaathouders?

Is het register van Stock-Dock B.V. tevens het register van certificaathouders?

 

Nee, het register van certificaathouders is een register dat door de houder van de aandelen (meestal een stichting administratiekantoor) kan of moet (dit laatste indien de van toepassing zijnde voorwaarden dat vereist) worden bijgehouden.

Als het betreft certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, dan moeten de certificaathouders, behalve in bovengemeld register van certificaathouders, ook worden ingeschreven in het register van aandeelhouders van de vennootschap. Zie FAQ: De aandelen zijn gecertificeerd. Moeten de certificaathouders ook worden ingeschreven?