Ik wil aandelen vervreemden die zijn belast met een (beperkt) recht. Kan dat?

Ik wil aandelen vervreemden die zijn belast met een (beperkt) recht. Kan dat?

 

Of het (beperkte) recht aan de aandelen blijft kleven, hangt af van de aard van het (beperkte) recht. Zie ook: FAQ: Wat zijn (beperkte) rechten?

Als aandelen moeten worden vervreemd en de verkrijger onbezwaarde aandelen behoort te verkrijgen, ga dan als volgt te werk.

Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dab de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?

 

Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk: log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.

Als het (beperkte) recht een pandrecht, een vruchtgebruik of een certificaat waaraan bij de statuten vergaderrecht is verbonden, is, zult u eerst de vervreemding moeten inschrijven en vervolgens het einde van het (beperkte) recht. Is het (beperkte) recht een ander recht, dan zult u eerst het (beperkte) recht moeten laten eindigen en vervolgens de aandelen moeten vervreemden.

Voor vervreemding van aandelen, zie FAQ: Hoe schrijf ik een overdracht/overgang/levering/vervreemding van aandelen in?

Voor het beëindigen van het (beperkte) recht, zie FAQ: Hoe schrijf ik het einde van een (beperkt) recht (pand/vruchtgebruik/certificaten/bestuur/beslag in)?

Houd de volgorde aan zoals boven omschreven.