Ik vind dat er ten onrechte is geïncasseerd onder mijn machtiging. Wat kan ik doen?

Ik vind dat er ten onrechte is geïncasseerd onder mijn machtiging. Wat kan ik doen?

 

U kunt binnen 8 weken uw bank opdracht geven het bedrag te storneren. Neem hierover contact op met uw bank.Onterechte stornering zal tot gevolg hebben dat Stock-Dock B.V. u de toegang tot uw BV/NV-account ontzegt.