Ik heb binnenkort een closing. Kunnen jullie ook real time mutaties aanbrengen? Spoed.

Ik heb binnenkort een closing. Kunnen jullie ook real time mutaties aanbrengen? Spoed.

 

Ja hiervoor kunt u tijd reserveren. U dient dit 48 uur van te voren per e-mail door te geven. Wij berekenen u hiervoor bereidstellingskosten en een uurvergoeding voor de wachttijd. Voor de exacte voorwaarden verwijzen wij u naar artikel 10 uit onze algemene voorwaarden.
 

Hieronder volgt de instructie hoe u dient te handelen voor een soepel verloop.

1.    Zend ten minste 48 uur vóór het tijdstip waarop u wenst dat Mutaties worden aangebracht en/of Verrichtingen worden gepleegd, vanaf het E-mailadres een e-mail aan Stock-Dock B.V.

2.    Vermeld in de onder 1 bedoelde e-mail op welke datum en met ingang van welk tijdstip en tot welk uiterste tijdstip Stock-Dock B.V. beschikbaar dient te zijn voor het onmiddellijk aanbrengen van Mutaties en/of het onmiddellijk plegen van Verrichtingen.

3.    Check of u van Stock-Dock B.V. een bevestiging ontvangt dat Stock-Dock B.V. de onder 2 bedoelde e-mail van u heeft ontvangen.

4.    Indien u geen bevestiging van Stock-Dock B.V. ontvangt dat Stock-Dock B.V. de onder 2 bedoelde e-mail van u heeft ontvangen, neem dan telefonisch contact met Stock-Dock B.V. op door één van de telefoonnummers die op de website staan vermeld, te bellen.

5.    Bewaar het telefoonnummer dat staat vermeld in de onder 3 bedoelde bevestiging dan wel, indien de onder 4 bedoelde situatie zich heeft voorgedaan, het telefoonnummer dat Stock-Dock B.V. u telefonisch heeft meegedeeld.

6.    Zend op de onder 2 bedoelde datum na het onder 2 bedoelde tijdstip met ingang waarvan Stock-Dock B.V. beschikbaar dient te zijn en vóór het uiterste tijdstip tot welk Stock-Dock B.V. beschikbaar dient te zijn een e-mail aan Stock-Dock B.V. waarin u aangeeft welke Mutaties Stock-Dock B.V. dient aan te brengen en/of welke Verrichtingen Stock-Dock B.V. dient te plegen.

7.    Bel onmiddellijk na verzending van de onder 6 bedoelde e-mail aan Stock-Dock B.V. het onder 5 bedoelde telefoonnummer. Indien de telefoon onverhoopt niet wordt opgenomen probeer dan nog ten minste twee maal opnieuw te bellen.

8.    Het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van Stock-Dock B.V. is van toepassing, voor zover in deze instructie daarvan niet wordt afgeweken.