Ik ben notaris en ik wil voor mijn cliënt een BV/NV-account aanmaken.

Ik ben notaris en ik wil voor mijn cliënt een BV/NV-account aanmaken.

 

Situatie 1: U wilt voor uw cliënt een BV/NV-account aanmaken en u wilt het register van aandeelhouders voor uw cliënt beheren en daarvoor aan uw cliënt een vergoeding factureren. Zet dan de volgende stappen:

 1. Heeft u zich al eerder aangemeld als gebruiker op de website?
  1. Zo ja, ga dan naar stap 6.
  2. Zo nee, ga dan naar stap 2.
 2. Ga naar de website www.stock-dock.nl.
 3. Klik op de knop “aanmelden”.
 4. Volg de instructies die dan in uw scherm verschijnen.
 5. Ga daarna door naar stap 6.
 6. Log in op www.stock-dock.nl met uw inlognaam en wachtwoord.
 7. Klik op de knop “Een bv / nv-account toevoegen”.
 8. Klik op “Als bestuurder”.
 9. Vul in het scherm dat dan verschijnt alle velden in.
 10. U dient ook een vinkje te zetten in het hokje Akkoord met algemene voorwaarden (in deze algemene voorwaarden verbindt www.stock-dock.nl zich jegens u dat www.stock-dock.nl alsmede de werknemers en opdrachtnemers van www.stock-dock.nl alle gegevens die u invoert volstrekt geheim houden, nimmer aan derden zullen verstrekken en nimmer zullen gebruiken voor welk ander doeleinde dan ook). Dit geschiedt om u in staat te stellen aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op het notarisambt te kunnen voldoen.
 11. Zet een vinkje in het vaktje bij Andere Debiteur.
 12. Vul bij IBAN uw kantoor IBAN in.
 13. Vul uw e-mailadres in bij Factuur e-mailadres.
 14. Kies bij abonnement voor de optie Easy.
 15. Klik op de knop “Aanmaken en incassomachtiging om te activeren”.

U ontvangt vervolgens een e-mail van Stock-Dock B.V. waarin u wordt gevraagd de relevante documenten te uploaden.

 

Situatie 2: U wilt voor uw cliënt een BV/NV-account aanmaken en u wilt niet het register van aandeelhouders voor uw cliënt gaan beheren. Zet dan de volgende stappen:

 1. Heeft u zich al eerder aangemeld als gebruiker op de website?
  1. Zo ja, ga dan naar stap 6.
  2. Zo nee, ga dan naar stap 2.
 2. Ga naar de website www.stock-dock.nl.
 3. Klik op de knop “aanmelden”.
 4. Volg de instructies die dan in uw scherm verschijnen.
 5. Ga daarna door naar stap 6.
 6. Log in op www.stock-dock.nl met uw inlognaam en wachtwoord.
 7. Klik op de knop “Een bv / nv-account toevoegen”.
 8. Klik op “Als notaris”.
 9. Vul in het scherm dat dan verschijnt alle velden in.
 10. U dient ook een vinkje te zetten in het hokje Akkoord met algemene voorwaarden (in deze algemene voorwaarden verbindt www.stock-dock.nl zich jegens u dat www.stock-dock.nl alsmede de werknemers en opdrachtnemers van www.stock-dock.nl alle gegevens die u invoert volstrekt geheim houden, nimmer aan derden zullen verstrekken en nimmer zullen gebruiken voor welk ander doeleinde dan ook). Dit geschiedt om u in staat te stellen aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op het notarisambt te kunnen voldoen.
 11. Desgewenst kunt u in het veld “Welkomsttekst” een aan uw cliënt gerichte mededeling van uzelf plaatsen.
 12. Klik op de knop “Aanmaken en uitnodiging om te activeren versturen”.

Uw cliënt ontvangt vervolgens een e-mail van Stock-Dock B.V. waarin hij wordt uitgenodigd om de door u voor hem aangemaakte BV/NV-account te activeren.