Hoe werkt het met de notaris?

Hoe werkt het met de notaris?

 

Als een notaris het register van aandeelhouders nodig heeft voor een transactie zijn er twee mogelijkheden:

1. U kunt de notaris inzage in uw register van aandeelhouders verlenen (en hem de functie van notaris geven) op de wijze als is uiteengezet in FAQ: Hoe kan ik inzagerecht verlenen?

2. U kunt de notaris een origineel register toesturen. In FAQ: Hoe maak ik een origineel register van aandeelhouders? is uitgewerkt hoe u dat kunt doen.

Als de notaris klaar is met de transactie omtrent de aandelen kunt u een PDF van (een afschrift van) de (notariële) akte aan Stock-Dock B.V. versturen en zal Stock-Dock B.V. ervoor zorg dragen dat de mutaties in het register van aandeelhouders worden verwerkt. Heeft u een Do-it-Yourself abonnement dan kunt u zelf de mutaties in het register van aandeelhouders verwerken. U kunt ook uw notaris vragen de mutaties aan te brengen. Dat kan hij alleen als hij inzage in uw register heeft met als functie notaris (zie punt 1 van deze FAQ). Maak hierover afspraken met uw notaris.