Hoe schrijf ik het einde van een (beperkt) recht (pand/vruchtgebruik/certificaten/bestuur/beslag in?

Hoe schrijf ik het einde van een (beperkt) recht (pand/vruchtgebruik/certificaten/bestuur/beslag in?

 

Einde beperkt recht: kan nog niet worden ingeschreven, (beperkte) rechten kunnen alleen op nul worden gezet. In latere versies van ons systeem nemen wij de functie op dat het einde van (beperkte) rechten in de database kan worden verwerkt.

Hoe?

Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?

 

Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk:

 1. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.
 2. Klik op de tab rechts boven in het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].
 3. Klik op BV/NV-accounts (links bovenin).
 4. Klik op het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) [De bv / nv-account selecteren]van de BV/NV-account waarvoor u het einde van het (beperkte) recht wilt inschrijven.
 5. Het BV/NV beheerpaneel opent zich.
 6. Klik op [Register van aandeelhouders beheren].
 7. Klik op het derde tabblad [Rechthebbenden].
 8. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) [een rechthebbende bewerken] van de rechthebbende wiens aandelen moeten worden bevrijd van het (beperkte) recht.
 9. Het scherm van die rechthebbende opent zich.
 10. Klik op het tweede tabblad [Aandelen].
 11. Het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich.
 12. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal op het eerste icoontje (met het gele potlood erop) van de soort aandelen die moeten worden bevrijd van het (beperkte) recht [Geplaatst kapitaal bewerken]. NB NIET het gestorte kapitaal beheren.
 13. Klik op het tweede tabblad [(Beperkte) rechten verlenen].
 14. Klik op het tabblad van het (beperkte) recht dat moet worden beëindigd.
 15. Klik op het icoontje [Verleen (beperkt) recht aan rechthebbende] van de rechthebbende van wie het te beëindigen (beperkte) recht is.
 16. Vervang in het schermonderdeel Aandelen in het veld achter Aantal het daar ingevulde cijfer door nul “0”.
 17. Verwijder in het schermonderdeel Aandelen uit het veld Nummering de nummers. Niet vervangen, maar weghalen.
 18. Ontvink in het schermonderdeel Aandelen alle aangevinkte vakken.
 19. Vul in in het schermonderdeel Gegevens mutatie bij datum verkrijging/mutatie in de effectieve dag van beëindiging van het (beperkte) recht.
 20. Vul in in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum erkenning in de datum van erkenning door de vennootschap van het einde van het (beperkte) recht
 21. Kies in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Titel voor de optie Overeenkomst tot vestiging van het beperkte recht. Dit wordt niet weergegeven in het register. Het maakt dus niet uit dat dit niet klopt
 22. Is sprake van een notariële akte?
  1. Zo ja, ga door naar stap 23.
  2. Zo nee, ga door naar stap 28.
 23. Zet in het schermonderdeel Gegevens mutatie een vinkje in het hokje achter Notariële akte.
 24. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld achter Naam notaris in de naam van de notaris die de akte heeft getekend.
 25. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld achter Plaats van vestiging in de naam van de standplaats van de notaris die de akte heeft getekend.
 26. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld achter Datum akte in de datum waarop de notaris de akte heeft getekend.
 27. Ga door naar stap 29.
 28. Ontvink in het schermonderdeel Gegevens mutatie het hokje achter Notariële akte.
 29. Kijk goed na wat u heeft ingevuld.
 30. Klik op [Opslaan in concept].
 31. Klik vervolgens op [Sluiten].
 32. Ga naar het BV/NV beheerpaneel.
 33. Klik op [Register van aandeelhouders beheren].
 34. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode.
 35. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich.
 36. Kijk na of bij de aandeelhouder is vermeld dat zijn aandelen niet meer zijn bezwaard met een (beperkt) recht.
 37. Kijk bij de rechthebbende van het (beperkte) recht of er is vermeld dat zijn (beperkte) recht in de historie staat.

Als u een document wilt koppelen waaruit het einde blijkt, koppel het PDF van afstand aan het actueel aandelenbezit van de rechthebbende (houder van de aandelen die waren bezwaard).

Betreft het een gedeeltelijk einde van een (beperkt) recht: zet het recht op nul met een einde datum. Voer daarna het kleinere (beperkte) recht in met oorspronkelijke datum van vestiging. Vul in bij bijzonderheden: dat het een gedeeltelijk einde betrof en op welke datum deze plaatshad. Ook is mogelijk: via rechthebbende, beperkte rechten verlenen en het kleinere aantal invoeren met corresponderende nummers. Neem dan ook in Bijzonderheden op dat er een einde van een gedeelte van het beperkte recht plaatshad. Beide methoden werken, als U het maar in chronologie invoert.

Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?