Hoe schrijf ik een verdeling van een onverdeeldheid in?

Hoe schrijf ik een verdeling van een onverdeeldheid in?

 

De onverdeeldheid wordt opgeheven (verdeling) door de aandelen te vervreemden aan degene die ze met uitsluiting van de anderen verkrijgt.

Hoe schrijf ik een verdeling in?

Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?

 

Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk: log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord en klik op de tab accounts (rechtsboven). Klik vervolgens op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders]. Klik daarna op BV/NV-accounts (links bovenin) en selecteer het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) van de BV/NV-account waarvoor u de verdeling wilt inschrijven. Klik op dat icoontje en het BV/NV beheerpaneel opent zich: klik op [Register van aandeelhouders beheren].

Klik vervolgens op het tabblad [Rechthebbenden]. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) van de rechthebbende op wiens naam de te verdelen aandelen staan (hoofdrechthebbende). Het scherm van die rechthebbende opent zich. Klik op het tweede tabblad [Aandelen] en het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik op het tweede icoontje (met het rode figuurtje erop) van de soort aandelen die moeten worden verdeeld. NB NIET het gestorte kapitaal beheren. U komt in het scherm vervreemden aan: Klik op [Kies een rechthebbende} en klik op de rechthebbende aan wie de aandelen worden toegedeeld (dat is dus de verkrijger). Vul de gegevens in. Het maximale aantal te verdelen aandelen is reeds voor u ingevuld, evenals de beschikbare nummers. U kunt wel minder aandelen verdelen. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Ga naar de tweede tab [Onverdeeldheid], ontvink de namen van de deelgenoten en ontvink de onverdeeldheid (hiermee zet u de onverdeeldheid uit).

Kijk alles goed na. Bent u klaar? Klik op [Opslaan in concept]. Klik vervolgens op [Sluiten].

Kijk uw werk na: Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Register van aandeelhouders beheren]. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich. Kijk na of bij de vervreemder is vermeld dat zijn aandelen zijn verdeeld ten bate van de verkrijger. Kijk bij de andere deelgenoten of hun onverdeeld aandeel in de te verdelen aandelen ook in de historie is vermeld. Kijk vervolgens bij de verkrijger of er is vermeld dat hij de aandelen heeft verkregen en dat er staat bij “In onverdeeldheid: nee”.

Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?