Hoe schrijf ik een overeenkomst als bedoeld in 2:197 lid 3 BW voor een vruchtgebruik in?

Hoe schrijf ik een overeenkomst als bedoeld in 2:197 lid 3 BW voor een vruchtgebruik in?

 

Hoe schrijf ik een nadere overeenkomst als bedoeld in 2:197 lid 3 BW voor een vruchtgebruik in? Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?

Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk:

 1. log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord en klik op de tab accounts (rechtsboven).
 2. Klik vervolgens op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].
 3. Klik daarna op BV/NV-accounts (links bovenin) en selecteer het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) van de BV/NV-account waarvoor u de nadere overeenkomst wilt inschrijven.
 4. Klik op dat icoontje en het BV/NV beheerpaneel opent zich: klik op [Register van aandeelhouders beheren].
 5. Klik op het tabblad [Rechthebbenden].
 6. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) van de rechthebbende op wiens aandelen het (beperkte) recht rust waarvoor de nadere overeenkomst moet worden ingeschreven. Het scherm van die rechthebbende opent zich.
 7. Klik op het tweede tabblad [Aandelen] en het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich.
 8. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik op het eerste icoontje (met het gele potlood erop) van de soort aandelen waarop het (beperkte) recht rust waarvoor de nadere overeenkomst moet worden ingeschreven. NB NIET het gestorte kapitaal beheren.
 9. Klik op het tweede tabblad [(Beperkte) rechten verlenen].
 10. Klik op het tabblad van het (beperkte) recht waarvoor de nadere overeenkomst moet worden ingeschreven.
 11. Klik op het icoontje van de rechthebbende van wie het (beperkte) recht is waarvoor de nadere overeenkomst moet worden ingeschreven.
 12. Breng de wijzigingen aan zoals nader overeengekomen, zie de volgende instructies:
 13. Heeft de vruchtgebruiker nu nog vergaderrecht?
  1. Zo ja, ga door naar stap 14.
  2. Zo nee, ga door naar stap 20.
 14. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Vergaderrecht/certificaat.
 15. Heeft de vruchtgebruiker nu nog stemrecht?
  1. Zo ja, ga door naar stap 16.
  2. Zo nee, ga door naar stap 18?.
 16. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Stemrecht.
 17. Ga door naar stap 20.
 18. Heeft de vruchtgebruiker voorwaardelijk stemrecht?
  1. Zo ja, ga door naar stap 19.
  2. Zo nee, ga door naar stap 20.
 19. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Voorwaardelijk stemrecht.
 20. Laat in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum verkrijging/mutatie de oorspronkelijke datum van de verpanding ongwijzigd, deze verandert immers niet.
 21. Vul in het teksvak “Bijzonderheden die deze mutatie betreffen” in een korte omschrijving van de nadere overeenkomst, de datum van erkenning van die overeenkomst door de vennootschap. Als de overeenkomst is vastgelegd in een notariële akte, neem dan op de naam en de vestigingsplaats van de notaris op en de datum waarop de akte werd getekend.
 22. Kijk goed na of u alles correct hebt ingevuld. Bent u klaar?
 23. Vink aan [] ter correctie voordat u op [Opslaan in concept] klikt. Vergeet u de ter correctieknop aan te vinken, dan ziet het systeem dit als een extra vruchtgebruik. Het is natuurlijk geen correctie, maar een nadere overeenkomst, maar dit is de enige manier om het goed tot uitdrukking te laten komen.
 24. Klik op [Opslaan in concept].
 25. Klik op [Sluiten].
 26. Indien ten aanzien van meer pakketten aandelen die met een vruchtgebruik zijn belast een nadere overeenkomst is gesloten, herhaal dan per pakket de stappen 6 tot en met 25 en ga daarna door naar stap 27.
 27. Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel.
 28. Klik op [Register van aandeelhouders beheren]. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode.
 29. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich.
 30. Kijk na of bij de aandeelhouder is vermeld dat zijn aandelen zijn bezwaard met een vruchtgebruik.
 31. Kijk bij de pandhouder na of er is vermeld dat hij een vruchtgebruik heeft ten laste van de aandeelhouder en of zijn rechten corresponderen met het bepaalde in de nadere overeenkomst.

Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?

Als u een document wilt koppelen waaruit de nadere overeenkomst blijkt, koppel het PDF van die overeenkomst aan het actueel aandelenbezit van de rechthebbende (houder van de aandelen die zijn bezwaard). Hoe kan ik documenten/bestanden koppelen?