Hoe schrijf ik een overdracht/overgang/levering/vervreemding van een pandrecht in?

Hoe schrijf ik een overdracht/overgang/levering/vervreemding van een pandrecht in?

 

Als een pandrecht wordt overgedragen of overgaat op een ander, moet dat worden ingeschreven in het register van aandeelhouders en moeten worden opgenomen de namen en adressen van de nieuwe pandhouder, met vermelding van de datum waarop hij het recht heeft verkregen, de datum van erkenning of betekening, en met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hem overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 2:198 Burgerlijk Wetboek toekomen.

Hoe?

Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?

 

Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk:

 1. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.
 2. Klik op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].
 3. Klik op BV/NV-accounts (links bovenin).
 4. Klik op het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) [De bv / nv-account selecteren] van de BV/NV-account waarvoor u de wijziging wilt inschrijven.
 5. Het BV/NV beheerpaneel opent zich.
 6. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.
 7. Klik op het derde tabblad [Rechthebbenden].
 8. Staat de nieuwe pandhouder daar tussen?
  1. Zo nee, ga door naar stap 9.
  2. Zo ja, ga door naar stap 15. 
 9. Klik op het icoontje (het poppetje met de witte plus in een groene cirkel) [een rechthebbende toevoegen].
 10. Vul het eerste tabblad in. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Indien mogelijk, haal de informatie uit de akte van overdracht.
 11. Klik op [Opslaan in concept].
 12. Klik op [Sluiten].
 13. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.
 14. Klik op het derde tabblad [Rechthebbenden].
 15. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) [een rechthebbende bewerken] van de rechthebbende wiens aandelen zijn verpand.
 16. Het scherm van die rechthebbende opent zich.
 17. Klik op het tweede tabblad: [Aandelen].
 18. Het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich. Het kan zijn dat het pandrecht verdeeld is over verschillende pakketten aandelen (omdat zij op verschillende tijdstippen en/of bij verschillende transacties zijn verkregen. Stock-Dock B.V. voegt de verschillende pakketten van aandelen van dezelfde soort of aanduiding niet automatisch samen. Herhaal in dat geval de onderstaande stappen net zolang totdat alle pandrechten zijn overgedragen.
 19. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal op het eerste icoontje (met het gele potlood erop) van de soort aandelen waarop het pandrecht rust [Geplaatst kapitaal bewerken]. NB NIET het gestorte kapitaal beheren.
 20. Klik op het tweede tabblad: [(Beperkte) rechten verlenen].
 21. Klik op het tweede tabblad: [Pandrecht].
 22. Klik op het icoontje [Verleen (beperkt) recht aan rechthebbende] vóór de rechthebbende ten bate van wie het pandrecht was gevestigd.
 23. Vervang in het veld achter Aantal het daar ingevulde cijfer door nul “0.
 24. Verwijder uit het veld Nummering de nummers. Niet vervangen, maar weghalen.
 25. Ontvink alle aangevinkte vakken.
 26. Vul in bij datum verkrijging/mutatie de effectieve dag van overdarcht van het (beperkte) recht.
 27. Vul alle gegevens in aan de hand van de brondocumenten.
 28. Kijk goed na wat u heeft ingevuld.
 29. Klik op [Opslaan in concept].
 30. Klik vervolgens op [Sluiten].
 31. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.
 32. Klik op het derde tabblad: [Rechthebbenden].
 33. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) [een rechthebbende bewerken] van de rechthebbende wiens aandelen zijn verpand met het pandrecht dat wordt overgedragen of overgaat.
 34. Het scherm van die rechthebbende opent zich.
 35. Klik op het tweede tabblad: [Aandelen].
 36. Het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich. Het kan zijn dat de verpande aandelen verdeeld zijn over verschillende pakketten aandelen (omdat zij op verschillende tijdstippen en/of bij verschillende transacties zijn verkregen. Stock-Dock B.V. voegt de verschillende pakketten van aandelen van dezelfde soort of aanduiding niet automatisch samen. Herhaal in dat geval de onderstaande stappen net zolang totdat alle te verpanden aandelen zijn verpand.
 37. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal op het eerste icoontje (met het gele potlood erop) van de soort aandelen die moeten worden verpand [Geplaatst kapitaal bewerken]. NB NIET het gestorte kapitaal beheren.
 38. Klik op het tweede tabblad: [(Beperkte) rechten verlenen].
 39. Klik op het tweede tabblad: [Pandrecht].
 40. Klik op het icoontje [Verleen (beperkt) recht aan rechthebbende] vóór de rechthebbende aan wie het pandrecht wordt overgedragen.
 41. Vul in het schermonderdeel Aandelen in het veld Aantal in het aantal aandelen dat wordt verpand. Het maximale aantal te verpanden aandelen is reeds voor u ingevuld, evenals de beschikbare nummers. U kunt wel minder aandelen verpanden.
 42. Vul in het schermonderdeel Aandelen in het veld Nummering in de nummers van de aandelen die worden verpand. De beschikbare nummers zijn reeds voor u ingevuld.
 43. Heeft de nieuwe pandhouder vergaderrecht?
  1. Zo ja, ga door naar stap 44.
  2. Zo nee, ga door naar stap 45.
 44. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Vergaderrecht/certificaat.
 45. Heeft de nieuwe pandhouder stemrecht?
  1. Zo ja, ga door naar stap 46.
  2. Zo nee, ga door naar stap 50.
 46. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Stemrecht.
 47. Ga door naar stap 50.
 48. Heeft de nieuwe pandhouder voorwaardelijk stemrecht?
  1. Zo ja, ga door naar stap 49.
  2. Zo nee, ga door naar stap 50.
 49. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Voorwaardelijk stemrecht.
 50. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum verkrijging/mutatie in de datum van de overdracht/overgang van het pandrecht.
 51. Is er sprake van erkenning door de vennootschap?
  1. Zo ja, ga door naar stap 52.
  2. Zo nee, ga door naar stap 53.
 52. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum erkenning in de datum van de erkenning door de vennootschap.
 53. Selecteer in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Titel de betreffende titel.
 54. Is er sprake van een notariële akte?
  1. Zo ja, ga door naar stap 55.
  2. Zo nee, ga door naar stap 60.
 55. Zet in het schermonderdeel Gegevens mutatie een vinkje in het hokje achter Notariële akte.
 56. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte heeft getekend.
 57. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte heeft getekend.
 58. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte is getekend.
 59. Vul in in het tekstvak: Bijzonderheden die deze mutatie betreffen: De reden van overdracht/overgang van het pandrecht, alsmede de datum waarop het oorspronkelijke pandrecht was gevestigd.
 60. Kijk goed na of u alles correct hebt ingevuld. Bent u klaar?
 61. Klik op [Opslaan in concept].
 62. Klik op [Sluiten].
 63. Indien op meer pakketten het pandrecht wordt overgedragen, herhaal dan per pakket de stappen 6 tot en met 62 en ga daarna door naar stap 64.
 64. Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel.
 65. Klik op [Register van aandeelhouders beheren]. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode.
 66. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich.
 67. Kijk na of bij de aandeelhouder is vermeld dat zijn aandelen zijn bezwaard met een pandrecht.
 68. Kijk bij de nieuwe pandhouder na of er is vermeld dat hij een pandrecht heeft ten laste van de aandeelhouder.
 69. Kijk bij de voormalig pandhouder na of er is vermeld dat hij geen pandrecht meer heeft ten laste van de aandeelhouder.

Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?