Hoe schrijf ik een overdracht/overgang/levering/vervreemding van aandelen in?

Hoe schrijf ik een overdracht/overgang/levering/vervreemding van aandelen in?

 

Elke overgang, overdracht of levering (ook een inkoop) van aandelen moet in het register van aandeelhouders worden ingeschreven. Wij noemen de overdracht/levering/overgang van aandelen een vervreemding. Bij elke vervreemding zijn er een of meer vervreemder(s) en een of meer verkrijger(s). Zijn er meer verkrijgers van hetzelfde aandeel/dezelfde aandelen dan is er sprake van een onverdeeldheid. Stock-Dock B.V. voorziet in de mogelijkheid dat er van een onverdeeldheid sprake is.

 

Hoe schrijf ik een vervreemding in?

Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?

 

Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk:

 1. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.
 2. Klik vervolgens op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].
 3. Klik op BV/NV-accounts (links bovenin).
 4. Klik op het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop)  [De bv /nv-account selecteren] van de BV/NV-account waarvoor u de vervreemding wilt inschrijven.
 5. Het BV/NV beheerpaneel opent zich.
 6. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.
 7. Is sprake van een overgang als gevolg van erfrecht of van een overdracht als gevolg van een legaat?
  1. Zo ja, ga door naar stap 13.
  2. Zo nee, ga door naar stap 8.
 8. Is sprake van een overgang als gevolg van fusie?
  1. Zo ja, ga door naar stap 24.
  2. Zo nee, ga door naar stap 9.
 9. Is sprake van een overgang als gevolg van splitsing?
  1. Zo ja, ga door naar stap 13.
  2. Zo nee, ga door naar stap 10.
 10. Is sprake van een overgang als gevolg van ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap?
  1. Zo ja, ga door naar stap 11.
  2. Zo nee, ga door naar stap 13.
 11. Klik op het derde tabblad: [Rechthebbenden].
 12. Staat de echtgenoot van de betreffende aandeelhouder daar tussen?
  1. Zo nee, ga door naar stap 16.
  2. Zo ja, ga door naar stap 32.
 13. Is sprake van een verkrijging in onverdeeldheid?
  1. Zo ja, ga door naar stap 14.
  2. Zo nee, ga door naar stap 24.
 14. Klik op het derde tabblad: [Rechthebbenden].
 15. Staan alle gezamenlijke verkrijgers van de betreffende aandelen daar tussen?
  1. Zo nee, ga door naar stap 16.
  2. Zo ja, ga door naar stap 32.
 16. Klik op het icoontje in de eerste regel (het poppetje met de witte plus in een groene cirkel) [een rechthebbende toevoegen].
 17. Vul het eerste tabblad in. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Haal de informatie uit de  akte van overdracht.
 18. Klik op [Opslaan in concept].
 19. Klik op [Sluiten].
 20. Zijn er nog meer van de gezamenlijke verkrijgers die niet onder het tabblad Rechthebbenden staan vermeld?
  1. Zo ja, ga door naar stap 21.
  2. Zo nee, ga door naar stap 30.
 21. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.
 22. Klik op het derde tabblad: [Rechthebbenden].
 23. Herhaal voor ieder van die gezamenlijke verkrijgers de stappen 9 tot en met 14.
 24. Klik op het derde tabblad: [Rechthebbenden].
 25. Staat de verkrijger van de betreffende aandelen daar tussen?
  1. Zo nee, ga door naar stap 26.
  2. Zo ja, ga door naar stap 32.
 26. Klik op het icoontje in de eerste regel (het poppetje met de witte plus in een groene cirkel) [een rechthebbende toevoegen].
 27. Vul het eerste tabblad [Rechthebbende] in. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Haal de informatie uit de  akte van overdracht.
 28. Klik op [Opslaan in concept].
 29. Klik op [Sluiten].
 30. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.
 31. Klik op het derde tabblad: [Rechthebbenden].
 32. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) [een rechthebbende bewerken] van de rechthebbende van wie de te vervreemden aandelen zijn (NB!! dat is dus de vervreemder).
 33. Het scherm van die rechthebbende opent zich.
 34. Klik op het tweede tabblad: [Aandelen].
 35. Het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich. Het kan zijn dat de te vervreemden aandelen verdeeld zijn over verschillende pakketten aandelen (omdat zij op verschillende tijdstippen en/of bij verschillende transacties zijn verkregen. Stock-Dock B.V. voegt de verschillende pakketten van aandelen van dezelfde soort of aanduiding niet automatisch samen. Herhaal in dat geval de onderstaande stappen net zolang totdat alle te vervreemden aandelen zijn vervreemd. 
 36. Ga het geplaatst kapitaal beheren: Klik in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal op het tweede icoontje van het pakket aandelen dat je geheel of gedeeltelijk wilt vervreemden [Aandelen vervreemden]. NB NIET het gestorte kapitaal beheren.
 37. U komt nu in het scherm Vervreemding aan.
 38. Is sprake van een verkrijging in onverdeeldheid?
  1. Zo ja, ga door naar stap 39.
  2. Zo nee, ga door naar stap 65.
 39. Klik op [Kies een rechthebbende].
 40. Klik op de naam van één van de gezamenlijke verkrijgers, bij voorkeur diegene van de gezamenlijke verkrijgers die ook de stemrechten etcetera jegens de vennootschap zal gaan uitoefenen.
 41. Vul in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal in het veld Aantal aandelen in het aantal aandelen dat wordt vervreemd. Het maximale aantal te vervreemden aandelen is reeds voor u ingevuld. U kunt wel minder aandelen vervreemden.
 42. Vul in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal in het veld Nummering in de nummers van de aandelen die worden vervreemd. De beschikbare nummers zijn reeds voor u ingevuld.
 43. Verschijnt in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal het veld Nummering restant in beeld?
  1. Zo ja, ga door naar stap 44.
  2. Zo nee, ga door naar stap 45.
 44. Vul in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal het veld Nummering restant in de nummers van de aandelen die de vervreemder behoudt.
 45. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum verkrijging/mutatie in de datum van de verkrijging door de verkrijger.
 46. Is er sprake van erkenning door de vennootschap?
  1. Zo ja, ga door naar stap 47.
  2. Zo nee, ga door naar stap 48.
 47. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum erkenning in de datum van de erkenning door de vennootschap.
 48. Selecteer in het veld Titel de betreffende titel.
 49. Is er sprake van een notariële akte?
  1. Zo ja, ga door naar stap 50.
  2. Zo nee, ga door naar stap 54.
 50. Zet in het schermonderdeel Gegevens mutatie een vinkje in het hokje achter Notariële akte.
 51. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van overdracht heeft getekend.
 52. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van overdracht heeft getekend.
 53. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte van overdracht is getekend.
 54. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.
 55. Nog NIET op [Opslaan in concept] klikken.
 56. Klik op het tabblad [Onverdeeldheid].
 57. Klik op het vinkje achter het veld In onverdeeldheid.
 58. Klik op Ja.
 59. Zet een vinkje voor de namen van de rechthebbende(n) die een onverdeeld aandeel heeft/hebben. Degene aan wie de aandelen worden vervreemd (de hoofd-rechthebbende) moet u niet aanvinken (dus niet een vinkje voor de naam van de persoon die u bij stap 40 heeft gekozen).
 60. Klik op het tabblad [Algemene opmerkingen].
 61. Vul in dit tabblad desgewenst informatie omtrent de onverdeeldheid in (bijvoorbeeld de breukdelen).
 62. Klik op [Opslaan in concept].
 63. Klik op [Sluiten].
 64. Ga door naar stap 84.
 65. Klik op [Kies een rechthebbende].
 66. Klik op de rechthebbende aan wie de aandelen worden vervreemd (dat is dus de verkrijger).
 67. Noteer voor uzelf de nummers van de aandelen die in het veld Nummering staan. Deze nummers heeft u mogelijkerwijs nodig om bij stap 71 de correcte nummers van de aandelen die de vervreemder behoudt, te kunnen invullen.
 68. Vul in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal in het veld Aantal aandelen in het aantal aandelen dat wordt vervreemd. Het maximale aantal te vervreemden aandelen is reeds voor u ingevuld. U kunt wel minder aandelen vervreemden.
 69. Vul in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal in het veld Nummering in de nummers van de aandelen die worden vervreemd. De beschikbare nummers zijn reeds voor u ingevuld.
 70. Verschijnt in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal het veld Nummering restant in beeld?
  1. Zo ja, ga door naar stap 71.
  2. Zo nee, ga door naar stap 72.
 71. Vul in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal in het veld Nummering restant in de nummers van de aandelen die de vervreemder behoudt.
 72. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum verkrijging/mutatie in de datum van de verkrijging door de verkrijger.
 73. Is er sprake van erkenning door de vennootschap?
  1. Zo ja, ga door naar stap 74.
  2. Zo nee, ga door naar stap 75.
 74. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum erkenning in de datum van de erkenning door de vennootschap.
 75. Selecteer in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Titel de betreffende titel.
 76. Is er sprake van een notariële akte?
  1. Zo ja, ga door naar stap 77.
  2. Zo nee, ga door naar stap 81.
 77. Zet in het schermonderdeel Gegevens mutatie een vinkje in het hokje achter Notariële akte.
 78. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van overdracht heeft getekend.
 79. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van overdracht heeft getekend.
 80. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte van overdracht is getekend.
 81. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.
 82. Klik op [Opslaan in concept].
 83. Klik op [Sluiten].
 84. Worden er meer pakketten overgedragen?
  1. Zo ja,  herhaal dan per pakket de stappen 6 tot en met 84.
  2. Zo nee, ga door naar stap 85.
 85. Ga naar het BV/NV beheerpaneel.
 86. Klik op [Register van aandeelhouders beheren].
 87. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode.
 88. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich.
 89. Is sprake van een verkrijging in onverdeeldheid?
  1. Zo ja, ga door naar stap 90.
  2. Zo nee, ga door naar stap 93.
 90. Kijk na of bij de vervreemder is vermeld dat zijn aandelen zijn vervreemd aan de gezamenlijke verkrijgers.
 91. Kijk bij de verkrijgers of er is vermeld dat zij de aandelen in onverdeeldheid hebben verkregen.
 92. Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?
 93. Kijk na of bij de vervreemder is vermeld dat zijn aandelen zijn vervreemd aan de verkrijger.
 94. Kijk bij de verkrijger na of er is vermeld dat hij de aandelen heeft verkregen.
 95. Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?