Hoe maak ik uittreksels uit het register van aandeelhouders?

Hoe maak ik uittreksels uit het register van aandeelhouders?

 

Het is mogelijk om 4 verschillende soorten uittreksels uit het register van aandeelhouders te maken:

1. Uittreksels met betrekking tot één rechthebbende;

2. Uittreksels over de niet volgestorte aandelen;

3. Uittreksels voor beslaglegging op de aandelen;

4. Uittreksels waarbij gegevens tot een bepaalde datum worden getoond.

Hoe?

Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord en klik op [Accounts] rechtsboven. Ga naar de gewenste BV/NV-account en klik op [Register]. Wilt u uittreksel uit een register van aandeelhouders met historie, klik dan op het eerste icoontje [register van aandeelhouders met historie tonen].

Wat voor uittreksel heeft u nodig?

1. Uittreksels met betrekking tot één rechthebbende: in de grijze balk is een uitklapmenu geplaats na de tekst: “met rechthebbende”: klik op de v en het menu klapt uit. Kies de rechthebbende waarvoor u een uittreksel wilt vervaardigen, door op de betreffende naam te klikken. Klik vervolgens op de knop [Toon]. Alle rechten van de betreffende rechthebbende worden getoond.

2. Uittreksels over de niet volgestorte aandelen: in de grijze balk is een uitklapmenu geplaats na de tekst: “met rechthebbende”: klik op de v en het menu klapt uit. Kies Niet volgestorte aandelen, door op de betreffende regel te klikken. Klik vervolgens op de knop [Toon]. Alle houders van niet volgestorte aandelen worden getoond.

3. Uittreksels voor beslaglegging op de aandelen: in de grijze balk is een uitklapmenu geplaats na de tekst: “met rechthebbende”: klik op de v en het menu klapt uit. Kies de rechthebbende wiens aandelen moeten worden beslagen, door op de betreffende naam te klikken. Klik vervolgens op de knop [Toon beslaglegging]. Er wordt een uittreksel vervaardigd met instructie voor de deurwaarder en het bestuur hoe te handelen. Zie FAQ: De deurwaarder meldt zich en wil een beslag op aandelen leggen: Wat moet ik doen?

4. Uittreksels waarbij gegevens tot een bepaalde datum worden getoond: in de grijze balk staat de tekst: Register t/m datum: voer de datum in in het vak: NB doe dat met onze afwijkende datumnotatie: jjjj-mm-dd (5 oktober 2015 = 2015-10-05). Klik vervolgens op de knop [Toon].

Zie ook FAQ’s:

Wie heeft recht op een uittreksel uit het register van aandeelhouders?

Aan wie moet ik inzage in het register van aandeelhouders verlenen?

Er zijn niet-volgestorte aandelen, wie moet ik inzage verlenen?

Hoe maak ik een PDF van een register van aandeelhouders?