Hoe kan ik inzagerecht verlenen?

Hoe kan ik inzagerecht verlenen?

 

NB!!! als iemand het wettelijke recht heeft om het register van aandeelhouders in te zien, is het verstandig deze persoon op het kantoor van de vennootschap uit te nodigen en hem onder toezicht het register van aandeelhouders te tonen zoals u dat op de website bijhoudt. U kunt desgewenst ook een PDF van het register van aandeelhouders printen (en ondertekenen) en dat (op het kantoor van de vennootschap) aan deze persoon tonen.

Het inzagerecht zoals www.stock-dock.nl dat kent, gaat verder dan het inzagerecht als bedoeld in de wet. Iemand die in www.stock-dock.nl de rol inzagerecht heeft verkregen, kan het register van aandeelhouders en alle geuploade documenten inzien en hij kan PDF’s van het register van aandeelhouders maken, opslaan en verzenden.

Wilt u inzagerecht verlenen? Handel dan als volgt:

 1. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.
 2. Klik op [accounts] rechtsboven.
 3. Ga naar de gewenste BV/NV-account en klik op [Register].
 4. Klik op het icoontje [Toegangsbeheer] (met de vliegtuigbordjes).
 5. Dan verschijnt de lijst met personen die toegang hebben tot de account.
 6. Staat de persoon aan wie u toegang wilt verlenen al in de lijst?
  1. Zo ja, ga dan naar stap 7.
  2. Zo nee, ga dan naar stap 8.
 7. De persoon aan wie u toegang wilt verlenen heeft al toegang. U hoeft de volgende stappen niet te nemen, tenzij u de bevoegdheid van de betreffende persoon wilt wijzigen of de toegang van de betreffende persoon tot uw account wilt beëindigen. Ga in dat geval naar stap 33.
 8. Klik op Actie met het icoontje met twee poppetjes, waarvan de groene een wit kruis in een groene cirkel vasthoudt [een toegang tot bv / nv toevoegen].
 9. Selecteer in het schermonderdeel Rechten en groep in het veld Rechten de bevoegdheid (Bestuurder of Notaris of Inzagerecht) die u de persoon wilt verlenen; zie voor het verschil FAQ: Wat is het verschil tussen inzage en toegang tot een BV/NV-account? Bestuurder of Inzagegerechtigde?
 10. Vul in het schermonderdeel Rechten en groep in het veld E-mail in het e-mailadres van de betrokken persoon.
 11. Blijft in het schermonderdeel Rechten en groep het veld Naam openstaan?
  1. Zo ja, ga door naar stap 12.
  2. Zo neen, ga door naar stap 24.
 12. Vul in het schermonderdeel Rechten en groep in het veld Naam in de naam van de betreffende persoon.
 13. Vul desgewenst in het schermonderdeel Rechten en groep in het veld Telefoon in het telefoonnummer van de betreffende persoon.
 14. Klik in het schermonderdeel Rechten en groep achter het veld Wachtwoord op de link wachtwoordgenerator.
 15. Typ desgewenst in het schermonderdeel Rechten en groep in het veld Welkomsttekst een bericht voor de betreffende persoon.
 16. Selecteer in het schermonderdeel Toegang tot accounts de betreffende vennootschap(pen). U kunt de betreffende persoon als bestuurder/notaris/inzagegerechtigde bij meer dan één BV/NV-account aanwijzen.
 17. Kijk na of u alles goed heeft ingevuld.
 18. Klik op [Opslaan]. NB!!! door deze benoeming verliest u NIET de bevoegdheid ten aanzien van de betreffende BV/NV-account(s). www.stock-dock.nl stuurt u, de bestuurder/notaris/inzagegerechtigde en indien van toepassing, de overige bestuurder(s) een e-mail waarin de benoeming van de betreffende persoon wordt bevestigd.
 19. Klik op [Sluiten].
 20. De lijst met toegangsgerechtigden verschijnt in beeld.
 21. Controleer of de betreffende persoon op deze lijst staat.
 22. Sluit het scherm door rechtsboven op het witte kruis in het zwarte rondje te klikken.
 23. U bent gereed. U hoeft de volgende stappen niet meer te zetten.
 24. Typ desgewenst in het schermonderdeel Rechten en groep in het veld Welkomsttekst een bericht voor de betreffende persoon.
 25. Selecteer in het schermonderdeel Toegang tot accounts de betreffende vennootschap(pen). U kunt de betreffende persoon als bestuurder/notaris/inzagegerechtigde bij meer dan één BV/NV-account aanwijzen.
 26. Kijk na of u alles goed heeft ingevuld.
 27. Klik op [Opslaan]. NB!!! door deze benoeming verliest u NIET de bevoegdheid ten aanzien van de betreffende BV/NV-account(s). www.stock-dock.nl stuurt u, de bestuurder/notaris/inzagegerechtigde en indien van toepassing, de overige bestuurder(s) een e-mail waarin de benoeming van de betreffende persoon wordt bevestigd.
 28. De lijst met toegangsgerechtigden verschijnt in beeld.
 29. Controleer of de betreffende persoon op deze lijst staat.
 30. Sluit het scherm door rechtsboven op het witte kruis in het zwarte rondje te klikken.
 31. Klik op [Sluiten].
 32. U bent gereed. U hoeft de volgende stappen niet meer te zetten.
 33. Wilt u de toegang van de betreffende persoon tot uw account beëindigen?
  1. Zo ja, ga dan naar stap 34.
  2. Zo nee, ga dan naar stap 38.
 34. Klik op het tweede icoontje [De toegang tot bv / nv account verwijderen] vóór de naam van de betreffende persoon.
 35. Klik op de knop Ja.
 36. Sluit het scherm door rechtsboven op het witte kruis in het zwarte rondje te klikken.
 37. U bent gereed. U hoeft de volgende stappen niet meer te zetten.
 38. Klik op het tweede icoontje [De toegang tot bv / nv account verwijderen] vóór de naam van de betreffende persoon.
 39. Klik op de knop Ja.
 40. Sluit het scherm door rechtsboven op het witte kruis in het zwarte rondje te klikken.
 41. Ga terug naar stap 3.

Zie ook: FAQ’s:

Aan wie moet ik inzage in het register van aandeelhouders verlenen?

Wat is het verschil tussen inzage en toegang tot een BV/NV-account? Bestuurder of Inzagegerechtigde?

Wie heeft recht op een uittreksel uit het register van aandeelhouders?