Hoe kan ik een beslag op aandelen inschrijven?

Hoe kan ik een beslag op aandelen inschrijven?

 

Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?

 

Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk: log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord en klik op de tab accounts (rechtsboven). Klik vervolgens op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders]. Klik daarna op BV/NV-accounts (links bovenin) en selecteer het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) van de BV/NV-account waarvoor u het beslag wilt inschrijven. Klik op dat icoontje en het BV/NV beheerpaneel opent zich: klik op [Register van aandeelhouders beheren].

Klik op het tabblad [Rechthebbenden]. Als de beslaglegger daar niet tussenstaat, voer hem dan op als nieuwe rechthebbende: Klik op het icoontje (het poppetje met de witte plus in een groende cirkel). Vul het eerste tabblad in. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Klik op [Opslaan in concept]. Klik vervolgens op [Sluiten]. Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Rechthebbenden beheren]. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) van de rechthebbende wiens aandelen moeten worden beslagen. Het scherm van die rechthebbende opent zich. Klik op het tweede tabblad [Aandelen] en het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik op het eerste icoontje (met het gele potlood erop) van de soort aandelen die moeten worden beslagen. NB NIET het gestorte kapitaal beheren. Klik op het tweede tabblad [(Beperkte) rechten verlenen]. Klik op het vijfde tabblad [Beslag]. Klik op de rechthebbende ten bate van wie het beslag wordt gelegd. Vul de gegevens in. Het maximale aantal te bezwaren aandelen is reeds voor u ingevuld, evenals de beschikbare nummers. U kunt wel minder aandelen beslaan. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Kijk alles goed na. Bent u klaar? Klik op [Opslaan in concept]. Klik vervolgens op [Sluiten].

Kijk uw werk na: Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Register van aandeelhouders beheren]. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich. Kijk na of bij de aandeelhouder is vermeld dat zijn aandelen zijn beslagen. Kijk vervolgens bij de beslaglegger of er is vermeld dat hij een beslag heeft ten laste van de aandeelhouder.

Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?