Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?

Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?

 

Wilt u een mutatie in het register van aandeelhouders doorgeven en heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, handel dan als volgt:

 1. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.
 2. Klik op de tab account (rechtsboven).
 3. Ga naar de BV/NV-account waarvoor u een mutatie wilt doorgeven.
 4. Klik op [Mutatie(s)].
  U kunt kiezen om de mutatie [Via formulier] of [via e-mail] in te dienen. Het gemakkelijkst is het om de mutaties [Via formulier] in te dienen. Het mutatieverzoek komt bij ons dan binnen in de juiste context van uw BV/NV-account, met de juiste nummers en naam.
 5. Klik op [Via formulier].
  Er opent zich een scherm.
 6. Omschrijf kort de mutatie.
 7. Klik op [Opslaan in Concept]. NB! deze handeling moet u uitvoeren voordat u een of meer bijlagen kunt aanhechten, bijvoorbeeld een PDF van een notariële akte of iets dergelijks.
 8. Klik op het icoontje (witte mapje met een groene pijl naar boven wijzend).
  U komt in het formulier Bijlagen uploaden.
 9. Klik op [Bladeren].
  U kunt nu vanaf uw computer bestanden selecteren om deze up te loaden. NB dat ons systeem alleen bepaalde soorten bestanden accepteert: PDF, Word en Excel. Bestanden met extensie .exe en dergelijke worden geweigerd.
 10. Klik op [Uploaden]. Herhaal de upload als u nog meer bestanden wilt uploaden.
 11. Klik op [Verzenden].
  U ontvangt een e-mail ter bevestiging dat wij uw instructie hebben ontvangen.

  U kunt ook uw notaris verzoeken de mutatie door te geven: Vraag uw notaris een e-mail te sturen aan stock-dock@stock-dock.nl en om in die e-mail zo gespecificeerd mogelijk aan te geven welke mutaties aangebracht moeten worden en laat hem naar een bijlage (PDF of Word-bestand) bij de e-mail verwijzen waaruit blijkt welke mutaties aangebracht moeten worden.

  Vraag uw notaris het handelsregisternummer van de vennootschap in wier register van aandeelhouders de mutaties moeten worden aangebracht in de e-mail te vermelden.

 

Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, dan heeft u ervoor gekozen zelf mutaties te willen aanbrengen. U kunt Stock-Dock B.V. desalniettemin verzoeken mutaties aan te brengen. Bedenk u dat het snel kan oplopen omdat Stock-Dock B.V. voor de mutaties en verrichtingen een vergoeding in rekening brengt. U heeft namelijk geen bundel gekocht die recht geeft op een aantal mutaties/verrichtingen. Wilt u dat wij uw mutatieverzoek in behandeling nemen, stuur dan een e-mail van een bij ons bekend e-mailadres aan stock-dock@stock-dock.nl, vermeld in de onderwerpregel het handelsregisternummer van uw vennootschap en de statutaire naam, en hecht de PDF van de (notariële) stukken aan.

U kunt natuurlijk ook uw Do-it-Yourself abonnement upgraden naar een abonnement dat u echt ontzorgt, zie FAQ: Hoe kan ik mijn bundel/abonnement upgraden?