Het UBOregister en het Centrale Register van Aandeelhouders

Het UBOregister en het Centrale Register van Aandeelhouders

 

Toekomstig Centrale Register voor Aandeelhouders

Het Centrale Register van Aandeelhouders dat de overheid wil invoeren, is een wezenlijk ander register dan het register van Stock-Dock. Het vervangt niet het register dat jouw vennootschap op grond van het bepaalde in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (dat is het register dat Stock-Dock voor jouw vennootschap bijhoudt), maar komt er naast te staan. Omdat het online register van aandeelhouders van Stock-Dock een database is, kunnen eenvoudig koppelingen tot stand worden gebracht met het Centrale Register van Aandeelhouders, mits dat laatste register die koppelingen aanvaardt.

Toekomstig UBO-Register

Op 1 juli 2017 dient Nederland een UBO-Register te hebben ingevoerd.  Dat is een register waaruit moet blijken wie de ultimate beneficial owner(s) is (zijn)  van een vennootschap. Ultimate beneficial owner wordt afgekort als UBO. In grote lijnen kwalificeert iemand als UBO als hij direct of indirect 25% of meer van het economische belang in een vennootschap heeft. Ook dit  UBO-register is een wezenlijk ander register dan het register van Stock-Dock. Het UBO-register vervangt niet het register dat jouw vennootschap moet aanhouden op grond van het bepaalde in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (dat is het register dat Stock-Dock voor jouw vennootschap bijhoudt), maar komt er naast te staan.