Er zijn niet-volgestorte aandelen, wie moet ik inzage verlenen?

Er zijn niet-volgestorte aandelen, wie moet ik inzage verlenen?

 

De wet bepaalt dat de gegevens van het register van aandeelhouders omtrent niet volgestorte aandelen ter inzage zijn van een ieder. Stock-Dock B.V. heeft een speciaal soort uittreksel uit het register van aandeelhouders beschikbaar dat u aan personen die daarom verzoeken, kunt laten zien. Dit is een wettelijke verplichting om inzage te geven en houdt in feite in dat u gegevens aan de verzoeker toont (laat zien). U hoeft de verzoeker geen kopie of uittreksel te verstrekken. De overige gegevens uit het register van aandeelhouders zijn niet openbaar en zult u dus niet moeten tonen.

Zie ook FAQ: Hoe maak ik uittreksels uit het register van aandeelhouders?