Er zijn aandelen ingekocht door de B.V./N.V. (inkoop). Moet dat ook worden ingeschreven?

Er zijn aandelen ingekocht door de B.V./N.V. (inkoop). Moet dat ook worden ingeschreven?

 

Ja, immers de B.V./N.V. is in dat geval houder geworden van aandelen in haar eigen kapitaal.

Zie FAQ: Hoe schrijf ik een overdracht/overgang/levering/vervreemding van aandelen in?

NB, de verkrijger is in dit geval de vennootschap zelf en deze zal als rechthebbende moeten worden ingevoerd alvorens de aandelen aan haar kunnen worden vervreemd.