Er is sprake van een kapitaalverhoging/stock split/samenvoeging/hernummering. Hoe schrijf ik dat in?

Er is sprake van een kapitaalverhoging/stock split/samenvoeging/hernummering. Hoe schrijf ik dat in?

 

Deze rechtshandelingen (anders dan conversie) zijn zeldzaam. Neem contact op met Stock-Dock B.V. over de wijze waarop deze rechtshandelingen in het register kunnen worden verwerkt.

Kapitaalvermeerdering (zonder uitgifte) loopt via (maatschappelijk) kapitaal; de nominale waarde dient te worden verhoogd: het systeem doet de rest. Het gestorte kapitaal als dat volgestort was, wordt automatisch op niet volgestort gezet.

Conversie van aandelen, zonder herschikking en hernummering (bijvoorbeeld: aandeel A wordt aandeel B of iets dergelijks): loopt via (maatschappelijk) kapitaal, systeem doet de rest. Zie FAQ: De statuten van de B.V./N.V. zijn gewijzigd. Moet dat ook worden ingeschreven?

Conversie van aandelen, met herschikking en hernummering (bijvoorbeeld; 18.000 aandelen van EUR 1, wordt 1 aandeel van EUR 1) moet worden verwerkt op de wijze als kapitaalvermindering: zie FAQ: Er is sprake van een kapitaalvermindering. Moet dat ook worden ingeschreven?

Stock split: worden aandelen gesplitst in kleinere coupures, dan loopt dat via (maatschappelijk) kapitaal: de nominale waarde dient te worden verlaagd, omgekeerd evenredig met de verhoging van het aantal aandelen (handwerk), het geplaatste en gestorte kapitaal moet per rechthebbende worden gemuteerd (handwerk).

Samenvoeging van aandelen: loopt via (maatschappelijk) kapitaal: de nominale waarde dient te worden verhoogd omgekeerd evenredig met de verlaging van het aantal aandelen (handwerk), het geplaatste en gestorte kapitaal moet per rechthebbende worden gemuteerd (handwerk).

Hernummering van aandelen: verschillende pakketten aandelen met niet opeenvolgende nummeringen kunnen worden samengevoegd en worden hernummerd.

Note Bene: als er (beperkte) rechten op de aandelen rusten, moeten deze handmatig worden gemuteerd: het systeem kan onmogelijk bepalen wat er uit de afspraken die met de (beperkt) gerechtigden zijn gemaakt, voortvloeit.