Er is een fout in het register geconstateerd. Hoe kan ik dat laten herstellen?