De statuten van de B.V./N.V. zijn gewijzigd. Moet dat ook worden ingeschreven?

De statuten van de B.V./N.V. zijn gewijzigd. Moet dat ook worden ingeschreven?

 

Het formele antwoord is: dat hangt van de aard van de wijzigingen af. Het verstandige antwoord is, ja, schrijf de wijziging van de statuten in en laat de tekst van de nieuwe statuten uploaden in het systeem. En laat de PDF van de akte van statutenwijziging koppelen aan de desbetreffende gegevens in het register van aandeelhouders.

Als de rechten van de aandelen zijn gewijzigd, dient dat via de tab (maatschappelijk) kapitaal te worden gewijzigd. Hetzelfde geldt voor een euroconversie of de conversie van aandelen in een andere soort of met een andere aanduiding.

Hoe schrijf ik een statutenwijziging in?

Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?

 

Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk:

 1. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.
 2. Klik op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].
 3. Klik op BV/NV-accounts (links bovenin).
 4. Klik op het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) [De bv / nv-account selecteren] van de BV/NV-account waarvoor u de statutenwijziging wilt inschrijven.
 5. Het BV/NV beheerpaneel opent zich.
 6. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.
 7. Zet in het schermonderdeel dat begint met de zin “Het register bevat de gegevens” een vinkje bij de vraag: Statutaire wijziging? en laat de rest van de gegevens in dat vlak ongewijzigd.
 8. Is de naam van de vennootschap gewijzigd?
  1. Zo ja, ga door naar stap 9.
  2. Zo nee, ga door naar stap 10.
 9. Wijzig in het eerste groene vlak (dat is het vlak dat begint met de zin “Gegevens gevolgd door de naam van de vennootschap“) in het veld Naam vennootschap de naam van de vennootschap in de nieuwe naam.
 10. Is de vennootschap van rechtsvorm veranderd?
  1. Zo ja, ga door naar stap 11.
  2. Zo nee, ga door naar stap 13.
 11. Klik in het schermonderdeel dat begint met de zin “Gegevens gevolgd door de naam van de vennootschap“) op het pijltje achter het veld Rechtsvorm.
 12. Klik op de nieuwe rechtsvorm van de vennootschap.
 13. Is de statutaire zetel van de vennootschap gewijzigd?
  1. Zo ja, ga door naar stap 14.
  2. Zo nee, ga door naar stap 15.
 14. Wijzig in het schermonderdeel dat begint met de zin “Gegevens gevolgd door de naam van de vennootschap“) in het veld Gevestigd te de statutaire zetel van de vennootschap in de nieuwe statutaire zetel.
 15. Vul in het schermonderdeel dat begint met het woord Akte) in het veld Bij akte verleden voor in de naam van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.
 16. Vul in het schermonderdeel dat begint met het woord Akte) in het veld Notaris te in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.
 17. Vul in het schermonderdeel dat begint met het woord Akte) in het veld op in de datum waarop de akte van statutenwijziging is getekend.
 18. Vul in het schermonderdeel dat begint met het woord Akte) in het veld Effectief op in de datum waarop statutenwijziging van kracht wordt (NB!! meestal is dit dezelfde datum als de datum waarop de akte van statutenwijziging is getekend, maar een enkele keer kan het zijn dat in de akte is bepaald dat de statutenwijziging op een latere datum van kracht wordt; ga na of dat in dit geval al dan niet de situatie is).
 19. Kijk goed na of u alles correct hebt ingevuld. Bent u klaar met de gegevens van de vennootschap?
 20. Klik op [Opslaan in concept].
 21. Klik op [Sluiten].
 22. Zijn er ook wijzigingen in het (Maatschappelijk) Kapitaal? (Wijzigingen in het kapitaal zijn conversie van aandelen van de ene soort in een andere soort, het creëren van nieuwe soorten aandelen, het verminderen of verhogen van het nominale bedrag van aandelen, het splitsen van aandelen, het samenvoegen van aandelen, het wijzigen van de valuta van de aandelen, het verhogen of verlagen van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, het schrappen van het maatschappelijk kapitaal, het invoeren van een maatschappelijk kapitaal)
  1. Zo ja, ga dan door naar Stap 23.
  2. Zo nee, ga dan door naar Stap 222.
 23. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.
 24. Klik op de tab: [Maatschappelijk) Kapitaal.
 25. Is het maatschappelijk kapitaal uit de statuten verwijderd?
  1. Zo ja, ga dan door naar Stap 26.
  2. Zo nee, ga dan door naar Stap 50.
 26. Klik op het eerste icoontje [Kapitaal bewerken] voor de soort aandelen waarvan het maatschappelijk kapitaal uit de statuten is verwijderd.
 27. Verwijder in het veld Nummering aandelen de nummers van de aandelen.
 28. Vul in het veld Aantal aandelen in het cijfer 0 (nul).
 29. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip waarop de statutenwijziging effectief is geworden. NB!! Noteer voor uzelf de datum en het tijdstip dat u hier invult, aangezien u later in dit stappenplan deze gegevens mogelijk nog nodig heeft.
 30. Zet in het scherm Notariële akte een vinkje in het hokje achter Notariële akte.
 31. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.
 32. Vul in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.
 33. Vul in het veld Datum in de datum waarop de akte van statutenwijziging is getekend.
 34. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.
 35. Klik op [Opslaan in concept].
 36. Klik op [Sluiten].
 37. Zijn er meer soorten aandelen, waarvan het maatschappelijk kapitaal uit de statuten is verwijderd?
  1. Zo ja, ga dan door naar Stap 38.
  2. Zo nee, ga dan door naar Stap 50.
 38. Klik op het eerste icoontje [Kapitaal bewerken] voor de soort aandelen waarvan het maatschappelijk kapitaal uit de statuten is verwijderd.
 39. Verwijder in het veld Nummering aandelen de nummers van de aandelen.
 40. Vul in het veld Aantal aandelen in het cijfer 0 (nul).
 41. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip dat u bij stap 29 heeft genoteerd.
 42. Zet in het scherm Notariële akte een vinkje in het hokje achter Notariële akte.
 43. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.
 44. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.
 45. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte van statutenwijziging is getekend.
 46. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.
 47. Klik op [Opslaan in concept].
 48. Klik op [Sluiten].
 49. Zijn er meer soorten aandelen, waarvan het maatschappelijk kapitaal uit de statuten is verwijderd?
  1. Zo ja, herhaal dan de stappen 38 tot en met 48.
  2. Zo nee, ga dan door naar Stap 50.
 50. Is er een nieuwe soort aandelen toegevoegd?
  1. Zo ja, ga dan door naar Stap 51.
  2. Zo nee, ga dan door naar Stap 100.
 51. Klik op het icoontje (met het witte kruis in de groene cirkel): [Soort aandelen toevoegen].
 52. Een invulveld voor (maatschappelijk) kapitaal opent zich.
 53. Klik in het veld Soort op Kies een aandeelsoort
 54. Klik op de betreffende soort (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).
 55. Vul in het veld Aanduiding de aanduiding van de nieuwe soort aandelen in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).
 56. Staat onder het veld Aanduiding ook het veld Soort anders?
  1. Zo ja, ga door naar stap 57.
  2. Zo neen, ga door naar stap 58.
 57. Vul in het veld Soort anders de aanduiding van de nieuwe soort aandelen in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).
 58. Is er voor de nieuwe soort aandelen een maatschappelijk kapitaal?
  1. Zo ja, ga door naar stap 59.
  2. Zo neen, ga door naar stap 62.
 59. Vul in het veld Aantal aandelen in het aantal aandelen waaruit het maatschappelijk kapitaal van de nieuwe soort aandelen bestaat (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).
 60. Vul in het veld Nummering aandelen in de nummers van de aandelen waaruit het maatschappelijk kapitaal van de nieuwe soort aandelen bestaat (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).
 61. Ga door naar stap 63.
 62. Vul in het veld Aantal aandelen in het cijfer 0 (nul).
 63. Vul in het veld Valuta de valuta van de nieuwe soort aandelen in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).
 64. Vul in het veld Nominaal bedrag het nominale bedrag van de nieuwe soort aandelen in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).
 65. Heeft u stap 29 van dit stappenplan moeten zetten?
  1. Zo ja, ga door naar stap 66.
  2. Zo neen, ga door naar stap 67.
 66. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip dat u bij stap 29 heeft genoteerd en ga door naar Stap 68.
 67. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip waarop de statutenwijziging effectief is geworden. NB!! Noteer voor uzelf de datum en het tijdstip dat u hier invult, aangezien u later in dit stappenplan deze gegevens mogelijk nog nodig heeft.
 68. Vul in de schermen Stemrecht en Winstrecht de relevante gegevens in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).
 69. Zet in het scherm Notariële akte een vinkje in het hokje achter Notariële akte.
 70. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.
 71. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.
 72. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte van statutenwijziging is getekend.
 73. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.
 74. Klik op [Opslaan in concept].
 75. Klik op [Sluiten].
 76. Zijn er nog meer nieuwe soorten aandelen toegevoegd?
  1. Zo ja, ga dan door naar Stap 77.
  2. Zo nee, ga dan door naar Stap 100.
 77. Klik op het icoontje (met het witte kruis in de groene cirkel): [Soort aandelen toevoegen]. Een invulveld voor (maatschappelijk) kapitaal opent zich.
 78. Klik in het veld Soort op Kies een aandeelsoort.
 79. Klik op de betreffende soort (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).
 80. Vul in het veld Aanduiding de aanduiding van de nieuwe soort aandelen in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).
 81. Staat onder het veld Aanduiding ook het veld Soort anders?
  1. Zo ja, ga door naar stap 82.
  2. Zo neen, ga door naar stap 83.
 82. Vul in het veld Soort anders de aanduiding van de nieuwe soort aandelen in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).
 83. Is er voor de nieuwe soort aandelen een maatschappelijk kapitaal?
  1. Zo ja, ga door naar stap 84.
  2. Zo neen, ga door naar stap 87.
 84. Vul in het veld Aantal aandelen in het aantal aandelen waaruit het maatschappelijk kapitaal van de nieuwe soort aandelen bestaat (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).
 85. Vul in het veld Nummering aandelen in de nummers van de aandelen waaruit het maatschappelijk kapitaal van de nieuwe soort aandelen bestaat (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).
 86. Ga door naar stap 88.
 87. Vul in het veld Aantal aandelen in het cijfer 0 (nul).
 88. Vul in het veld Valuta de valuta van de nieuwe soort aandelen in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).
 89. Vul in het veld Nominaal bedrag het nominale bedrag van de nieuwe soort aandelen in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).
 90. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip dat u bij stap 29 of bij stap 67 heeft genoteerd.
 91. Vul in de schermen Stemrecht en Winstrecht de relevante gegevens in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).
 92. Zet in het scherm Notariële akte een vinkje in het hokje achter Notariële akte.
 93. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.
 94. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.
 95. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte van statutenwijziging is getekend.
 96. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.
 97. Klik op [Opslaan in concept].
 98. Klik op [Sluiten].
 99. Zijn er nog meer nieuwe soorten aandelen toegevoegd?
  1. Zo ja, herhaal dan voor elke nieuwe soort aandelen de stappen 77 tot en met 99.
  2. Zo nee, ga dan door naar Stap 100.
 100. Zijn de rechten en plichten van de bestaande aandelen gewijzigd?
  1. Zo ja, ga dan door naar Stap 101.
  2. Zo nee, ga dan door naar Stap 125.
 101. Klik op het eerste icoontje (met het gele potlood) dat staat voor de soort aandelen waarvan u de rechten en plichten wilt muteren.
 102. Heeft u stap 29 en/of stap 67 van dit stappenplan moeten zetten?
  1. Zo ja, ga door naar stap 103.
  2. Zo neen, ga door naar stap 104.
 103. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip dat u bij stap 29 of bij stap 67 heeft genoteerd en ga door naar Stap 105.
 104. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip waarop de statutenwijziging effectief is geworden. NB!! Noteer voor uzelf de datum en het tijdstip dat u hier invult, aangezien u later in dit stappenplan deze gegevens mogelijk nog nodig heeft.
 105. Vul in de schermen Stemrecht en Winstrecht de relevante gegevens in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).
 106. Zet in het scherm Notariële akte een vinkje in het hokje achter Notariële akte.
 107. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.
 108. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.
 109. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte van statutenwijziging is getekend.
 110. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.
 111. Klik op [Opslaan in concept].
 112. Klik op [Sluiten].
 113. Zijn er nog meer aandelen waarvan de rechten en plichten zijn gewijzigd?
  1. Zo ja, ga dan door naar Stap 114.
  2. Zo nee, ga dan door naar Stap 125.
 114. Klik op het eerste icoontje (met het gele potlood) dat staat voor de soort aandelen waarvan u de rechten en plichten wilt muteren.
 115. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip dat u bij stap 29 of bij stap 67 of bij stap 104 heeft genoteerd.
 116. Vul in de schermen Stemrecht en Winstrecht de relevante gegevens in (haal de gegevens uit de akte van statutenwijziging).
 117. Zet in het scherm Notariële akte een vinkje in het hokje achter Notariële akte.
 118. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.
 119. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.
 120. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte van statutenwijziging is getekend.
 121. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.
 122. Klik op [Opslaan in concept].
 123. Klik op [Sluiten].
 124. Zijn er nog meer soorten aandelen waarvan de rechten en plichten zijn gewijzigd?
  1. Zo ja, herhaal dan voor iedere betreffende soort aandelen de stappen 114 tot en met 123.
  2. Zo nee, ga dan door naar Stap 125.
 125. Is er nog steeds sprake van een maatschappelijk kapitaal voor de bestaande aandelen?
  1. Zo ja, ga dan door naar Stap 126.
  2. Zo nee, ga dan door naar Stap 130.
 126. Is het aantal aandelen waaruit het maatschappelijk kapitaal bestaat gewijzigd?
  1. Zo ja, ga dan door naar Stap 127.
  2. Zo nee, ga dan door naar Stap 130.
 127. Klik op het eerste icoontje  [Kapitaal bewerken] van de soort aandelen die je wilt bewerken.
 128. Wijzig in het veld Aantal aandelen het aantal aandelen in het nieuwe aantal aandelen waaruit het maatschappelijk kapitaal bestaat.
 129. Ga door naar Stap 132. 
 130. Is de valuta van de bestaande aandelen en/of de nominale waarde van de bestaande aandelen gewijzigd?
  1. Zo ja, ga dan door naar Stap 131.
  2. Zo nee, ga dan door naar Stap 140.
 131. Klik op het eerste icoontje  [Kapitaal bewerken] van de soort aandelen die je wilt bewerken.
 132. Is de valuta van de aandelen gewijzigd?
  1. Zo ja, ga dan door naar Stap 133.
  2. Zo nee, ga dan door naar Stap 134.
 133. Wijzig in het veld Valuta de daarin genoemde valuta in de nieuwe valuta.
 134. Is de nominale waarde van de aandelen gewijzigd?
  1. Zo ja, ga dan door naar Stap 135.
  2. Zo nee, ga dan door naar Stap 137.
 135. Maak het vakje van het nominaal bedrag helemaal leeg.
 136. Vul in het vakje nominaal bedrag de nieuwe nominale waarde in.
 137. Heeft u stap 29 en/of stap 67 en/of stap 104 van dit stappenplan moeten zetten?
  1. Zo ja, ga door naar stap 138.
  2. Zo neen, ga door naar stap 139.
 138. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip dat u bij stap 29 of bij stap 67 of bij stap 104 heeft genoteerd en ga door naar Stap 140.
 139. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip waarop de statutenwijziging effectief is geworden. NB!! Noteer voor uzelf de datum en het tijdstip dat u hier invult, aangezien u later in dit stappenplan deze gegevens mogelijk nog nodig heeft.
 140. Zet in het schermonderdeel Notariële akte een vinkje in het hokje achter Notariële akte.
 141. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.
 142. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.
 143. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte van statutenwijziging is getekend.
 144. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.
 145. Klik op [Opslaan in concept].
 146. Klik op [Sluiten].
 147. Zijn er nog meer soorten aandelen waarvan de valuta en/of de nominale waarde zijn gewijzigd?
  1. Zo ja, ga dan door naar Stap 148.
  2. Zo nee, ga dan door naar Stap 163.
 148. Klik op het eerste icoontje  [Kapitaal bewerken] van de soort aandelen die je wilt bewerken.
 149. Is de valuta van de aandelen gewijzigd?
  1. Zo ja, ga dan door naar Stap 150.
  2. Zo nee, ga dan door naar Stap 151.
 150. Wijzig in het veld Valuta de daarin genoemde valuta in de nieuwe valuta.
 151. Is de nominale waarde van de aandelen gewijzigd?
  1. Zo ja, ga dan door naar Stap 152.
  2. Zo nee, ga dan door naar Stap 154.
 152. Maak het vakje van het nominaal bedrag helemaal leeg.
 153. Vul in het vakje nominaal bedrag de nieuwe nominale waarde in.
 154. Vul in het veld Datum mutatie in de datum en het tijdstip dat u bij stap 29 of bij stap 67 of bij stap 104 of bij stap 139 heeft genoteerd.
 155. Zet in het scherm Notariële akte een vinkje in het hokje achter Notariële akte.
 156. Vul in het scherm Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.
 157. Vul in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van statutenwijziging heeft getekend.
 158. Vul in het veld Datum in de datum waarop de akte van statutenwijziging is getekend.
 159. Kijk goed na of u alles correct heeft ingevuld.
 160. Klik op [Opslaan in concept].
 161. Klik op [Sluiten].
 162. Zijn er nog meer soorten aandelen waarvan de valuta en/of de nominale waarde zijn gewijzigd?
  1. Zo ja, herhaal dan voor iedere betreffende soort aandelen de stappen 148 tot en met 161.
  2. Zo nee, ga dan door naar Stap 163.
 163. Kijk goed na of u alles correct hebt ingevuld.
 164. Klik op [Opslaan in concept].
 165. Klik op [Sluiten].
 166. Staat de vennootschap zelf in de lijst van rechthebbenden?
  1. Zo ja, ga door naar stap 167.
  2. Zo nee, ga door naar stap 175.
 167. Is de naam en/of de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd?
  1. Zo ja, ga door naar stap 168.
  2. Zo nee, ga door naar stap 175.
 168. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Rechthebbenden beheren].
 169. Klik op het eerste icoontje [de rechthebbende bewerken] voor de naam van de vennootschap.
 170. Wijzig in het veld Naam de naam van de vennootschap in de nieuwe naam en/of rechtsvorm.
 171. Klik op tabblad Algemene Opmerkingen en geef daar de details van de wijziging van de naam en/of de rechtsvorm weer.
 172. Kijk goed na of u alles correct hebt ingevuld.
 173. Klik op [Opslaan in concept].
 174. Klik op [Sluiten].
 175. Is er sprake van hernummering van de aandelen?
  1. Zo ja, ga door naar stap 176.
  2. Zo nee, ga door naar stap 227.
 176. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Rechthebbenden beheren].
 177. Klik op het icoontje [de rechthebbende bewerken] vóór de naam van de betreffende rechthebbende.
 178. Klik op het tabblad Aandelen.
 179. Klik in het vlak Geplaatst kapitaal op het eerste icoontje [geplaatst kapitaal bewerken] vóór het pakket aandelen dat u wilt gaan bewerken.
 180. Vul in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal in het veld Aantal aandelen in het totale aantal aandelen dat de betreffende rechthebbende na de vernummering heeft.
 181. Vul in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal in het veld Nummering in de nummers van de aandelen die de betreffende rechthebbende na de vernummering heeft.
 182. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum in de datum en het tijdstip dat u bij stap 29 of bij stap 67 of bij stap 104 of bij stap 139 heeft genoteerd.
 183. Staat in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum erkenning een datum ingevuld?
  1. Zo ja, ga door naar stap 184.
  2. Zo nee, ga door naar stap 185.
 184. Maak het veld Datum erkenning leeg.
 185. Kies in het veld Titel de volgende optie: Conversie, splitsing en hernummering.
 186. Staat er in het hokje achter Notariële akte een vinkje?
  1. Zo ja, ga door naar stap 187.
  2. Zo nee, ga door naar stap 190.
 187. Wijzig in het veld Naam notaris de naam van de notaris in de naam van de notaris die de onderhavige akte van statutenwijziging heeft getekend.
 188. Wijzig in het veld Plaats van vestiging de plaatsnaam in de plaats van vestiging van de notaris die de onderhavige akte van statutenwijziging heeft getekend.
 189. Wijzig in het veld Datum akte de datum in de datum van de onderhavige akte van statutenwijziging en ga door naar stap 190.
 190. Zet een vinkje in het hokje achter Notariële akte
 191. Vul in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de onderhavige akte van statutenwijziging heeft getekend.
 192. Vul in het veld Plaats van vestiging in de plaatst van vestiging van de notaris die de onderhavige akte van statutenwijziging heeft getekend.
 193. Vul in het veld Datum akte in de datum van de onderhavige akte van statutenwijziging.
 194. Zet in het veld bijzonderheden de volgende tekst: Conversie, splitsing en hernummering van ** (hier invullen het oude aantal en de soort aandelen) aandelen, nummers ** (hier invullen de nummers van de aandelen vóór de vernummering) in ** (hier invullen het nieuwe aantal en de soort aandelen) aandelen, nummers ** (hier invullen de nieuwe nummers van de aandelen) /conversion, stock-split and renumbering of ** (hier invullen het oude aantal en de soort aandelen) shares, numbers ** (hier invullen de nummers van de aandelen vóór de vernummering) into ** (hier invullen het nieuwe aantal en de soort aandelen) shares, numbers ** (hier invullen de nieuwe nummers van de aandelen)
 195. Kijk goed na of u alles correct hebt ingevuld.
 196. Klik op [Opslaan in concept].
 197. Klik op [Sluiten].
 198. Heeft deze rechthebbende meer pakketten dan het pakket dat als gevolg van stap 176 en verder is bewerkt?
  1. Zo ja, ga door naar stap 199.
  2. Zo nee, ga door naar stap 218.
 199. Klik in het vlak Geplaatst kapitaal op het eerste icoontje [Geplaatst kapitaal bewerken] voor het volgende pakket van de betreffende rechthebbende.
 200. Vul in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal in het veld Aantal aandelen in het cijfer 0.
 201. Vervang in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal in het veld Nummering de nummers door een verbindingsstreepje “-“.
 202. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum in de datum en het tijdstip dat u bij stap 29 of bij stap 67 of bij stap 104 of bij stap 139 heeft genoteerd.
 203. Staat in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum erkenning een datum ingevuld?
  1. Zo ja, ga door naar stap 204.
  2. Zo nee, ga door naar stap 205.
 204. Maak het veld Datum erkenning leeg.
 205. Kies in het veld Titel de volgende optie: Conversie, splitsing en hernummering.
 206. Staat er in het hokje achter Notariële akte een vinkje?
  1. Zo ja, ga door naar stap 207.
  2. Zo nee, ga door naar stap 210.
 207. Wijzig in het veld Naam notaris de naam van de notaris in de naam van de notaris die de onderhavige akte van statutenwijziging heeft getekend.
 208. Wijzig in het veld Plaats van vestiging de plaatsnaam in de plaatst van vestiging van de notaris die de onderhavige akte van statutenwijziging heeft getekend.
 209. Wijzig in het veld Datum akte de datum in de datum van de onderhavige akte van statutenwijziging en ga door naar stap 214.
 210. Zet een vinkje in het hokje achter Notariële akte.
 211. Vul in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de onderhavige akte van statutenwijziging heeft getekend.
 212. Vul in het veld Plaats van vestiging in de plaatst van vestiging van de notaris die de onderhavige akte van statutenwijziging heeft getekend.
 213. Vul in het veld Datum akte in de datum van de onderhavige akte van statutenwijziging.
 214. Zet in het veld bijzonderheden dezelfde tekst als genoemd bij stap 194.
 215. Kjk goed na of u alles correct hebt ingevuld.
 216. Klik op [Opslaan in concept].
 217. Klik op [Sluiten].
 218. Heeft deze rechthebbende nog andere pakketten dan de pakketten die als gevolg van de stappen 179 tot en met 217 zijn bewerkt?
  1. Zo ja, ga door naar stap 219.
  2. Zo nee, ga door naar stap 220.
 219. Herhaal voor ieder volgend pakket van deze rechthebbende de stappen 199 tot en met 218.
 220. Zijn er meer rechthebbenden van wie de aandelen zijn vernummerd?
  1. Zo ja, herhaal voor ieder van de overige rechthebbenden de stappen 177 en volgende.
  2. Zo nee, ga door naar stap 221.
 221. Klik op [Sluiten].
 222. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Rechthebbenden beheren].
 223. Staat de vennootschap zelf in de lijst van rechthebbenden?
  1. Zo ja, ga door naar stap 224.
  2. Zo nee, ga door naar stap 231.
 224. Is de naam en/of de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd?
  1. Zo ja, ga door naar stap 225.
  2. Zo nee, ga door naar stap 231.
 225. Klik op het eerste icoontje [de rechthebbende bewerken] voor de naam van de vennootschap.
 226. Wijzig in het veld Naam de naam van de vennootschap in de nieuwe naam en/of rechtsvorm.
 227. Klik op tabblad Algemene Opmerkingen en geef daar de details van de wijziging van de naam en/of de rechtsvorm weer.
 228. Kijk goed na of u alles correct hebt ingevuld.
 229. Klik op [Opslaan in concept].
 230. Klik op [Sluiten].
 231. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren].
 232. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode.
 233. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich.
 234. Kijk na of de statutenwijziging is verwerkt.

Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?