De aandelen zijn verpand. Moet dat ook worden ingeschreven?

De aandelen zijn verpand. Moet dat ook worden ingeschreven?

 

Ja, de wet bepaalt dat in het register van aandeelhouders moeten worden opgenomen de namen en adressen van de pandhouders, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, en met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hen overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 2:197 en 198 Burgerlijk Wetboek toekomen.

Hoe?

Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?

 

Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk:

 1. Log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord.
 2. Klik op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders].
 3. Klik op BV/NV-accounts (links bovenin).
 4. Klik op het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) [De bv / nv-account selecteren] van de BV/NV-account waarvoor u de verpanding wilt inschrijven.
 5. Het BV/NV beheerpaneel opent zich.
 6. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.
 7. Klik op het tabblad [Rechthebbenden].
 8. Staat de pandhouder daar tussen?
  1. Zo nee, ga door naar stap 9.
  2. Zo ja, ga door naar stap 15. 
 9. Klik op het icoontje (het poppetje met de witte plus in een groene cirkel) [een rechthebbende toevoegen].
 10. Vul het eerste tabblad in. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Haal de informatie uit de akte van verpanding.
 11. Klik op [Opslaan in concept].
 12. Klik op [Sluiten].
 13. Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Register van aandeelhouders beheren] en het tabblad [Gegevens vennootschap] opent zich.
 14. Klik op het derde tabblad: [Rechthebbenden].
 15. Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) [een rechthebbende bewerken] van de rechthebbende wiens aandelen moeten worden verpand.
 16. Het scherm van die rechthebbende opent zich.
 17. Klik op het tweede tabblad: [Aandelen].
 18. Het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich. Het kan zijn dat de te verpanden aandelen verdeeld zijn over verschillende pakketten aandelen (omdat zij op verschillende tijdstippen en/of bij verschillende transacties zijn verkregen. Stock-Dock B.V. voegt de verschillende pakketten van aandelen van dezelfde soort of aanduiding niet automatisch samen. Herhaal in dat geval de onderstaande stappen net zolang totdat alle te verpanden aandelen zijn verpand.
 19. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik in het schermonderdeel Geplaatst kapitaal op het eerste icoontje (met het gele potlood erop) van de soort aandelen die moeten worden verpand [Geplaatst kapitaal bewerken]. NB NIET het gestorte kapitaal beheren.
 20. Klik op het tweede tabblad: [(Beperkte) rechten verlenen].
 21. Klik op het tweede tabblad: [Pandrecht].
 22. Klik op het icoontje [Verleen (beperkt) recht aan rechthebbende] vóór de rechthebbende ten bate van wie het pandrecht wordt gevestigd.
 23. Vul in het schermonderdeel Aandelen in het veld Aantal in het aantal aandelen dat wordt verpand. Het maximale aantal te verpanden aandelen is reeds voor u ingevuld, evenals de beschikbare nummers. U kunt wel minder aandelen verpanden.
 24. Vul in het schermonderdeel Aandelen in het veld Nummering in de nummers van de aandelen die worden verpand. De beschikbare nummers zijn reeds voor u ingevuld.
 25. Heeft de pandhouder vergaderrecht?
  1. Zo ja, ga door naar stap 26.
  2. Zo nee, ga door naar stap 32.
 26. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Vergaderrecht/certificaat.
 27. Heeft de pandhouder stemrecht?
  1. Zo ja, ga door naar stap 28.
  2. Zo nee, ga door naar stap 26?.
 28. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Stemrecht.
 29. Ga door naar stap 32.
 30. Heeft de pandhouder voorwaardelijk stemrecht?
  1. Zo ja, ga door naar stap 31.
  2. Zo nee, ga door naar stap 32.
 31. Zet in het schermonderdeel Aandelen een vinkje in het hokje achter Voorwaardelijk stemrecht.
 32. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum verkrijging/mutatie in de datum van de verpanding.
 33. Is er sprake van erkenning door de vennootschap?
  1. Zo ja, ga door naar stap 34.
  2. Zo nee, ga door naar stap 35.
 34. Vul in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Datum erkenning in de datum van de erkenning door de vennootschap.
 35. Selecteer in het schermonderdeel Gegevens mutatie in het veld Titel de betreffende titel.
 36. Is er sprake van een notariële akte?
  1. Zo ja, ga door naar stap 37.
  2. Zo nee, ga door naar stap 41.
 37. Zet in het schermonderdeel Gegevens mutatie een vinkje in het hokje achter Notariële akte.
 38. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Naam notaris in de naam van de notaris die de akte van verpanding heeft getekend.
 39. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Plaats van vestiging in de plaats van vestiging van de notaris die de akte van verpanding heeft getekend.
 40. Vul in het schermonderdeel Notariële akte in het veld Datum in de datum waarop de akte van verpanding is getekend.
 41. Kijk goed na of u alles correct hebt ingevuld. Bent u klaar?
 42. Klik op [Opslaan in concept].
 43. Klik op [Sluiten].
 44. Indien op meer pakketten een pandrecht wordt gevestigd herhaal dan per pakket de stappen 6 tot en met 43 en ga daarna door naar stap 45.
 45. Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel.
 46. Klik op [Register van aandeelhouders beheren]. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode.
 47. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich.
 48. Kijk na of bij de aandeelhouder is vermeld dat zijn aandelen zijn bezwaard met een pandrecht.
 49. Kijk bij de pandhouder na of er is vermeld dat hij een pandrecht heeft ten laste van de aandeelhouder.

Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?