De aandelen zijn gecertificeerd. Moeten de certificaathouders ook worden ingeschreven?

De aandelen zijn gecertificeerd. Moeten de certificaathouders ook worden ingeschreven?

 

De wet bepaalt dat in het register van aandeelhouders moeten worden opgenomen de namen en adressen van de certificaathouders met vergaderrecht, met vermelding van de datum waarop zij het vergaderrecht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening.

Zie FAQ: Hoe: De aandelen zijn gecertificeerd. Moet dat ook worden ingeschreven?