De aandelen behoren tot een onverdeeldheid. Moet dat ook worden ingeschreven?

De aandelen behoren tot een onverdeeldheid. Moet dat ook worden ingeschreven?

 

Ja, een onverdeeldheid brengt met zich dat er meer dan één rechthebbende is met betrekking tot het aandeel en dat moet worden ingeschreven in het register van aandeelhouders. Ook zal een beheerregeling in het register van aandeelhouders moeten worden ingeschreven als die betreft wie de rechten jegens de vennootschap uitoefent. Doe dat in het vak “Algemene opmerking”.

Een onverdeeldheid kan op een aantal manieren ontstaan: door erfopvolging, door inbreng van aandelen in een onverdeeldheid (deze onverdeeldheden ontstaan door vervreemding), en bij de originaire verkrijging (uitgifte) van aandelen in onverdeeldheid.

Hoe schrijf ik een onverdeeldheid ontstaan door vervreemding in?

Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?

 

Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk: log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord en klik op de tab accounts (rechtsboven). Klik vervolgens op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders]. Klik daarna op BV/NV-accounts (links bovenin) en selecteer het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) van de BV/NV-account waarvoor u de vervreemding aan een onverdeeldheid wilt inschrijven. Klik op dat icoontje en het BV/NV beheerpaneel opent zich: klik op [Register van aandeelhouders beheren].

Klik vervolgens op het tabblad [Rechthebbenden]. Als de verkrijger(s) daar niet tussenstaat/staan, voer hem/henn dan op als nieuwe rechthebbende: Klik op het icoontje (het poppetje met de witte plus in een groene cirkel). Vul het eerste tabblad in. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Klik op [Opslaan in concept]. Klik vervolgens op [Sluiten]. Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Rechthebbenden beheren]. Ga hiermee door totdat alle verkrijgers zijn opgevoerd.

Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Rechthebbenden beheren].

Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) van de rechthebbende wiens aandelen moeten worden vervreemd. Het scherm van die rechthebbende opent zich. Klik op het tweede tabblad [Aandelen] en het aandelenbezit van deze rechthebbende opent zich. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik op het tweede icoontje (met het rode figuurtje erop) van de soort aandelen die moeten worden vervreemd. NB NIET het gestorte kapitaal beheren. U komt in het scherm vervreemden aan: Klik op [Kies een rechthebbende} en klik op de rechthebbende aan wie de aandelen worden vervreemd (dat is dus een van de verkrijgers). NB ons systeem kan maar één rechthebbende opvoeren die aandeelhouder is. De andere deelgenoten in de onverdeeldheid hebben systematisch gezien een afgeleid recht van het hoofdrecht eigendom. In de juridische realiteit hebben zij gezamenlijk de eigendom, maar in ons systeem is dat niet mogelijk. Kies degene die ook de stemrechten etcetera uitoefent jegens de vennootschap als “hoofd-rechthebbende”. Hij is dan de verkrijger met de anderen in onverdeeldheid. Vul de gegevens in. Het maximale aantal te vervreemden aandelen is reeds voor u ingevuld, evenals de beschikbare nummers. U kunt wel minder aandelen vervreemden. Als het betreft een overlijden, vul dan in dat het betreft een algemene titel. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. (Nog NIET op opslaan in concept klikken): Klik op het tweede tabblad [Onverdeeldheid] en zet de onverdeeldheid op [ja]. Vink vervolgens de rechthebbende(n) aan die een onverdeeld aandeel heeft/hebben. Degene aan wie de aandelen worden vervreemd (de “hoofd-rechthebbende”) moet u niet aanvinken. In de tab [Algemene opmerkingen] kunt u informatie over de onverdeeldheid kwijt.

Kijk alles goed na. Bent u klaar? Klik op [Opslaan in concept]. Klik vervolgens op [Sluiten].

Kijk uw werk na: Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Register van aandeelhouders beheren]. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich. Kijk na of bij de vervreemder is vermeld dat zijn aandelen zijn vervreemd aan de gezamenlijke verkrijgers. Kijk vervolgens bij de verkrijgers of er is vermeld dat zij de aandelen in onverdeeldheid hebben verkregen.

Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?

Zie ook FAQ: De aandeelhouder is overleden. De aandelen zijn vererfd. Moet dat ook worden ingeschreven?

Hoe schrijf ik onverdeeldheid ontstaan door een uitgifte van aandelen in?

Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?

 

Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk: log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord en klik op de tab accounts (rechtsboven). Klik vervolgens op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders]. Klik daarna op BV/NV-accounts (links bovenin) en selecteer het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) van de BV/NV-account waarvoor u de uitgifte van aandelen wilt inschrijven. Klik op dat icoontje en het BV/NV beheerpaneel opent zich: klik op [Register van aandeelhouders beheren].

Als de soort aandelen die u wilt uitgeven nog niet is klaargezet, ga naar het tweede tabblad: (Maatschappelijk) kapitaal. Zet een soort aandelen klaar, door op het icoontje (met het witte kruis in de groene cirkel) van Soort aandelen toevoegen te klikken. Haal de informatie uit de statuten van de vennootschap. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht.

Kijk goed na wat u heeft ingevuld. Klik op [Opslaan in concept]. Klik vervolgens op [Sluiten].Ga naar het derde tabblad: Rechthebbenden.

Kijk vervolgens op het tabblad [Rechthebbenden]. Als de verkrijger(s) daar niet tussenstaat(staan), voer hem(hen) dan op als nieuwe rechthebbende(n): Klik op het icoontje (het poppetje met de witte plus in een groene cirkel). Vul het eerste tabblad in. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Haal de informatie uit de akte van uitgifte van de aandelen. Klik op [Opslaan in concept]. Klik vervolgens op [Sluiten]. Herhaal totdat u alle deelgenoten in de onverdeeldheid heeft opgevoerd. Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Rechthebbenden beheren].

Nu kunt u aandelen in onverdeeldheid gaan uitgeven/plaatsen. Alle voorbereidende handelingen zijn afgerond.

Kijk op het tabblad Rechthebbenden. Of als u daar nog niet bent: Klik in het BV/NV beheerpaneel op [Rechthebbenden beheren]. Klik op het icoontje vóór de “hoofd-rechthebbende” aan wie u aandelen wilt uitgeven. NB ons systeem kan maar één rechthebbende opvoeren die aandeelhouder is. De andere deelgenoten in de onverdeeldheid hebben systematisch gezien een afgeleid recht van het hoofdrecht eigendom. In de juridische realiteit hebben zij gezamenlijk de eigendom, maar in ons systeem is dat niet mogelijk. Kies degene die ook de stemrechten etcetera uitoefent jegens de vennootschap als “hoofd-rechthebbende”. Hij is dan de verkrijger met de anderen in onverdeeldheid. Klik op het tweede tabblad: Aandelen. Klik op het icoontje (met het witte kruis in de groene cirkel) van de soort aandelen die u bij de betreffende rechthebbende wilt plaatsen. Haal de informatie uit de akte van uitgifte van de aandelen. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht.

(Nog NIET op opslaan in concept klikken): Klik op het tweede tabblad [Onverdeeldheid] en zet de onverdeeldheid op [ja]. Vink vervolgens de rechthebbende(n) aan die een onverdeeld aandeel hebben. Degene aan wie de aandelen worden uitgegeven (de “hoofd-rechthebbende”) moet u niet aanvinken. In de tab [Algemene opmerkingen] kunt u informatie over de onverdeeldheid kwijt.

Kijk alles goed na. Bent u klaar? Klik op [Opslaan in concept]. Klik vervolgens op [Sluiten].

Kijk uw werk na: Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Register van aandeelhouders beheren]. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich. Kijk na of het geplaatste kapitaal is toegenomen met het aantal uitgegeven aandelen. Kijk vervolgens bij de verkrijgers of er is vermeld dat zij de aandelen in onverdeeldheid hebben verkregen bij de uitgifte.

Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?