De aandeelhouder is overleden. De aandelen zijn vererfd. Moet dat ook worden ingeschreven?

De aandeelhouder is overleden. De aandelen zijn vererfd. Moet dat ook worden ingeschreven?

 

Ja, de vererving van aandelen heeft tot gevolg dat er andere aandeelhouders zullen zijn dan de overleden aandeelhouder (erflater) en dat moet worden ingeschreven in het register van aandeelhouders.

Heeft u een Basic, Easy, Advanced of Pro abonnement, geef dan de mutatie(s) door aan Stock-Dock B.V. en upload de relevante documenten, zie FAQ: Hoe geef ik een mutatie in het register van aandeelhouders door?

 

Heeft u een Do-it-Yourself abonnement, ga dan als volgt te werk: log in op de site met uw inlognaam en wachtwoord en klik op de tab accounts (rechtsboven). Klik vervolgens op de tab rechts bovenin het scherm (boven accounts): [Ga naar register van aandeelhouders]. Klik daarna op BV/NV-accounts (links bovenin) en selecteer het eerste icoontje (met de groene pijl naar rechts erop) van de BV/NV-account waarvoor u de vererving (vervreemding aan een onverdeeldheid) wilt inschrijven. Klik op dat icoontje en het BV/NV beheerpaneel opent zich: klik op [Register van aandeelhouders beheren].

Klik vervolgens op het tabblad [Rechthebbenden]. Als de verkrijger(s) (de erfgenaam/erfgenamen) daar niet tussenstaat/staan, voer hem/hen dan op als nieuwe rechthebbende: Klik op het icoontje (het poppetje met de witte plus in een groene cirkel). Vul het eerste tabblad in. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. Klik op [Opslaan in concept]. Klik vervolgens op [Sluiten]. Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Rechthebbenden beheren]. Ga hiermee door totdat alle verkrijgers (erfgenamen) zijn opgevoerd.

Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Rechthebbenden beheren].

Klik op het eerste icoontje (het poppetje met een geel potlood) van de rechthebbende wiens aandelen zijn vererfd (de overledene). Het scherm van die rechthebbende opent zich. Klik op het tweede tabblad [Aandelen] en het aandelenbezit van deze rechthebbende (de overleden aandeelhouder) opent zich. Ga het geplaatste kapitaal beheren: Klik op het tweede icoontje (met het rode figuurtje erop) van de soort aandelen die moeten worden vervreemd (zijn vererfd). NB NIET het gestorte kapitaal beheren. U komt in het scherm vervreemden aan: Klik op [Kies een rechthebbende} en klik op de rechthebbende aan wie de aandelen worden vervreemd (dat is dus een van de erfgenamen/verkrijgers). NB ons systeem kan maar één rechthebbende opvoeren die aandeelhouder is. De andere deelgenoten in de onverdeeldheid hebben systematisch gezien een afgeleid recht van het hoofdrecht eigendom. In de juridische realiteit hebben zij gezamenlijk de eigendom, maar in ons systeem is dat niet mogelijk. Kies degene die ook de stemrechten etcetera uitoefent jegens de vennootschap als “hoofd-rechthebbende”. Hij is dan de verkrijger met de anderen in onverdeeldheid. Vul de gegevens in. Het maximale aantal te vervreemden aandelen is reeds voor u ingevuld, evenals de beschikbare nummers. Vul in dat het betreft een algemene titel. De met een asterix (*) aangeduide velden zijn verplicht. (Nog NIET op opslaan in concept klikken): Klik op het tweede tabblad [Onverdeeldheid] en zet de onverdeeldheid op [ja]. Vink vervolgens de rechthebbende(n) aan die een onverdeeld aandeel heeft/hebben. Degene aan wie de aandelen worden vervreemd (de “hoofd-rechthebbende”) moet u niet aanvinken. In de tab [Algemene opmerkingen] kunt u informatie over de onverdeeldheid kwijt. Bij de bijzonderheden, onderin is een tekstvak waar die kunnen worden weergegeven, kunt u weergeven dat de erflater is overleden en wie zijn erfgenamen zijn.

Kijk alles goed na. Bent u klaar? Klik op [Opslaan in concept]. Klik vervolgens op [Sluiten].

Kijk uw werk na: Ga weer naar het BV/NV beheerpaneel en klik op [Register van aandeelhouders beheren]. U ziet linksboven Register van aandeelhouders XYZ B.V. [concept] twee icoontjes: een groene en een rode. Klik op het groene icoontje en de HTML-versie van het register van aandeelhouders met historie opent zich. Kijk na of bij de vervreemder (de overleden aandeelhouder) is vermeld dat zijn aandelen zijn vervreemd aan de gezamenlijke verkrijgers. Kijk vervolgens bij de verkrijgers of er is vermeld dat zij de aandelen in onverdeeldheid hebben verkregen.

Kloppen de gegevens, dan kan deze mutatie definitief worden gemaakt, zie FAQ: Hoe maak ik een register van aandeelhouders definitief?