Bewerkersovereenkomst Wbp

Bewerkersovereenkomst Wbp

 

De bewerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 14, lid 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) komt tot stand op afstand (i) voor wat betreft de professionals, door het klaarzetten van een B.V./N.V.-account en het klikken op de knop: “akkoord met Algemene Voorwaarden” , (ii) voor wat betreft Cliënten die rechtstreeks een B.V./N.V.-account openen of een een B.V./N.V.-account  activeren, door het accepteren van de Algemene Voorwaarden en de afgifte van de incassomachtiging. In artikel 19 van de Algemene Voorwaarden zijn de contouren van de verwerkersovereenkomst opgenomen.

Gezien de aard en omvang van de verwerkingen die Stock-Dock B.V. ter uitvoering van de overeenkomst met de Cliënt zal verrichten, ligt het niet in de rede dat een verantwoordelijke steeds afzonderlijk met Stock-Dock B.V. zal gaan contracteren om aan het bepaalde in de Wbp te kunnen voldoen. Om die reden heeft Stock-Dock B.V. ervoor gekozen om hetgeen een redelijk handelende verantwoordelijke van een uiterst zorgvuldig handelende bewerker zou moeten eisen, in artikel 19 van de Algemene Voorwaarden uit te werken.