Als ik documenten upload, moet ik ze dan een special naam geven? Naamgeving documenten

Als ik documenten upload, moet ik ze dan een special naam geven? Naamgeving documenten

 

Instructie inzake naamgeving te uploaden documenten

NB!! Voordat u een document uploadt, dient u de naam van het document aan te passen conform onderstaande instructie.

 1. De naam van ieder document bestaat uit de volgende bestanddelen: “datum” spatie “soort document” spatie “naam betrokken (rechts)persoon of (rechts)personen” en/of “object” spatie “vrije tekst”
 2. De datum wordt geschreven op de enige  wijze die absolute chronologie garandeert. Eerst het jaartal. dan de maand en dan dag met koppelstreepjes er tussen, waarbij het jaartal altijd uit vier cijfers bestaat en de maand en de dag ieder altijd uit twee cijfers bestaan. Ook wel weergegeven als jjjj-mm-dd.

Voorbeelden:

 • 26 december 2015 wordt weergeven als 2015-12-26
 • 8 januari 1998 wordt weergegeven als 1998-01-08

Kies als datum de datum waarop de inhoud van het document effectief is geworden. Voorbeeld: als u een PDF van een akte van fusie wilt uploaden, neem dan niet de datum van het passeren van de akte, maar de datum die daarop volgt. Immers een juridische fusie wordt van kracht op de dag die volgt op de dag van passeren 

Voorbeelden voor soort document:

 • Statuten (vastgelegd in een akte van statutenwijziging die op 9 augustus 2013 is getekend: 2015-08-09 statutenwijziging XYZ B.V.
 • Arbeidsovereenkomst met ABC die op 3 mei 2005 is getekend: 2005-05-03 arbeidsovereenkomst ABC
 • Huurovereenkomst, XYZstraat 123, die op 12 december 2014 is getekend: 2014-12-12 Huurovereenkomst XYZstraat 123
 • Jaarrekening 2010, die op 19 april 2011 is vastgesteld: 2011-04-19 Jaarrekening 2010 ABC B.V.
 • Notulen van een aandeelhoudersvergadering die op 23 november 2012 is gehouden: 2012-11-23 notulen Algemene vergadering XYX B.V.
 • Besluitbuiten vergadering van de algemene vergadering, dat op 2 januari 2012 is tot stand gekomen: 2012-01-02 Besluit algemene vergadering XYX B.V.
 • Besluit van het bestuur, dat op 2 juni 2006 is tot stand gekomen: 2006-06-02 besluit bestuur XYX B.V.
 • Akte van levering aandelen, met ABC als vervreemder en DEF als verkrijger, getekend op 15 oktober 2008 en effectief, doordat er een opschortende voorwaarde in stond op 20 januari 2009: 2009-01-20 levering aandelen door ABC aan DEF.