Als ik de akte volg, kan ik een mutatie niet verwerken in het register, wat moet ik doen?

Als ik de akte volg, kan ik een mutatie niet verwerken in het register, wat moet ik doen?

 

Het kan voorkomen dat een akte een fout bevat. Met name de nummers en aantallen aandelen gaan nog wel eens fout. Omdat Stock-Dock B.V. een database aanhoudt, kunnen fouten in de akte soms tot gevolg hebben dat de inhoud van die akte niet kan worden toegepast. Dan komt de vraag op: wat is nou leidend, de akte of het register? Omdat de wet zegt dat het bestuur verplicht is een register te houden van haar aandeelhouders, zal bij een onjuistheid in de akte die akte moeten worden gerectificeerd of worden hersteld. Het is onjuist om de onjuiste gegevens uit de akte in het register over te nemen. Daardoor geeft het register immers ook onjuiste informatie.