Aan wie moet ik inzage in het register van aandeelhouders verlenen?

Aan wie moet ik inzage in het register van aandeelhouders verlenen?

 

Let op het onderscheid tussen INZAGE in het register (het tonen van het register of van bepaalde gegevens uit het register) en het VERSTREKKEN VAN EEN UITTREKSEL uit het register en TOEGANG tot de BV/NV-account.

Er zijn verschillende soorten wettelijke inzagerechten. Aandeelhouders, pandhouders met vergaderrecht, vruchtgebruikers met vergaderrecht, certificaathouders met vergaderrecht hebben het recht het gehele register van aandeelhouders in te zien. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder. Zie ook FAQ: Er zijn niet-volgestorte aandelen, wie moet ik inzage verlenen?

Inzage in het register van aandeelhouders verlenen, kan op drie manieren:

1. U logt in op onze website en gaat naar het register van aandeelhouders van de desbetreffende BV en laat de inzagegerechtigde zien wat hij wil/mag zien. Het verdient aanbeveling toezicht te houden ter voorkoming van ongewenst kopiëren en verspreiden van de informatie uit het register. Zie FAQ: Hoe maak ik een origineel register van aandeelhouders?

2. U maakt een PDF van het register, print deze uit en ondertekent deze: u nodigt de persoon die een wettelijk inzagerecht heeft uit om (ten kantore van de vennootschap) de PDF in te zien. Het verdient aanbeveling toezicht te houden ter voorkoming van ongewenst kopiëren (met een smartphone of camera) en verspreiden van de informatie uit het register.Zie FAQ:Hoe maak ik een PDF van een register van aandeelhouders?

3. U verleent de inzagegerechtigde TOEGANG tot (inzage in) het register van aandeelhouders door hem uit te nodigen op het beveiligde deel van uw BV/NV-account. Daarmee kan hij dan in het register kijken en in de gekoppelde documenten. Dit moet u alleen doen als u de inzagegerechtigde volledig vertrouwt. De inzagegerechtigde kan namelijk van het gehele register en alle bijlagen een kopie opslaan en verder verspreiden. Zie FAQ: Hoe kan ik inzagerecht verlenen?

In punt 1 en 2 wordt voorzien in de wettelijke inzage en houdt in feite in dat u gegevens aan de verzoeker toont. U hoeft de verzoeker geen kopie te verstrekken. Zie ook FAQ: Hoe maak ik uittreksels uit het register van aandeelhouders?