Toelichting op de bundels:

Wanneer je jezelf aanmeldt en na bevestiging start met het openen van je eerste BV / NV-account krijg je de mogelijkheid om voor één van de vijf bundels te kiezen.

Mutaties

Een mutatie is elke verandering die in het register van aandeelhouders moet worden aangebracht. Wij hebben in onze algemene voorwaarden een definitie van het begrip Mutatie opgenomen, waarbij elk type verandering dat zich kan voordoen, is omschreven.

Verrichtingen

Een verrichting is in beginsel elke handeling die Stock-Dock op jouw verzoek verricht en die geen mutatie is. Wij hebben in onze algemene voorwaarden een definitie van het begrip Verrichting opgenomen.

Maandelijks en jaarlijks betalen

Betaling van bedragen binnen en buiten de bundels geschiedt door automatische incasso ten laste van de bankrekening (IBAN) van de BV / NV. Na het openen van een BV / NV-account ontvang je een factuur over de periode van aanmelding tot en met 31 december van dat jaar. Daarna ontvang je begin januari van elk jaar een factuur voor het komende jaar. Alleen als jij jouw bundel overschrijdt, krijg je op de eerste van de volgende maand een factuur voor de mutaties en/of verrichtingen buiten jouw bundel.

Wanneer kies je welke bundel?

Als jij verwacht geen of nauwelijks mutaties en/of verrichtingen te zullen meemaken, is het verstandig voor de Do-it-Yourself bundel of de Basic bundel te kiezen. Als jij meer mutaties en/of verrichtingen verwacht, zoek dan de bundel die het dichtst in de buurt komt van het aantal te verwachten mutaties en/of verrichtingen. Klik hier voor de bundelvergelijker.

Upgraden bundel

Je kunt te allen tijde jouw bundel per direct upgraden. Je ontvangt dan op de eerste van de volgende maand of op de eerste van de daaropvolgende maand een factuur voor het bedrag dat je verschuldigd bent wegens het upgraden van jouw bundel. 

Downgraden bundel

Je kunt op elk moment jouw bundel downgraden, met dien verstande dat een downgrade effectief wordt met ingang van de eerstvolgende 1 januari.